Aktuality

5 základních pilířů činnosti Odborné rady pro BIM

Činnost Odborné rady pro BIM (CzBIM) je postavena na pěti hlavních pilířích, pomocí nichž se Odborná rady pro BIM snaží dostat do povědomí metodiku Informačního modelování budov (BIM)

P1. Popularizace BIM

P1. Popularizace BIM

Prvořadým posláním spolku czBIM je popularizace, osvěta a podpora v oblasti BIM. Snahou je metodiku BIM dostat k co možná nejširšímu okruhu jak odborné, tak i laické veřejnosti ze všech oblastí stavebního sektoru.

P2. Prosazování metody BIM v České republice

P2. Prosazování metody BIM v České republice

Odborná rada pro BIM je oponentem při tvorbě nové legislativy a rovněž vytváří či navrhuje nové standardy. Jak představenstvo, tak  pracovní skupiny a projekty spolku se v rámci svého působení aktivně zasazují o prosazování metodiky BIM v ČR. Mnozí z řad představenstva jsou aktivními členy a reprezentanty BIMu např. v tuzemských a zahraničních technických komisích.

P3. Platforma pro setkávání a spojovník profesí

P3. Platforma pro setkávání a spojovník profesí

Odborná rada pro BIM je také platformou pro setkávání odborníků z mnoha oborů, kterých se BIM bezprostředně týká. Jedním z důležitých cílů spolku czBIM je také rozšiřování spolupráce se školami, spolky a institucemi. czBIM je uznávaným partnerem jak pro soukromý sektor, tak i pro státní a veřejnou správu.

P4. Vzdělávání

P4. Vzdělávání

czBIM se aktivně věnuje vzdělávání. Poskytuje nejen obecné informace o metodice BIM, ale zaměřuje se také na specifické oblasti zavádění metody BIM s ohledem na konkrétní cílovou skupinu. Zájemcům o metodiku BIM poskytuje poradenství, semináře, workshopy, konference, ale i nástroje a know-how pro vyzkoušení metodiky BIM na reálném projektu.

P5. Pracovní skupiny a projekty

P5. Pracovní skupiny a projekty

V rámci spolku czBIM pracuje několik tematicky vymezených pracovních skupin a probíhá několik projektů, složených z řad členů Odborné rady pro BIM – odborníků z praxe či akademické sféry.

Staňte se členem czBIM a buďte ve středu dění při prosazování metody BIM v ČR

BIM se dříve nebo později dotkne každého ve stavebnictví. Proto buďte napřed a staňte se členem czBIM. Členem se může stát jak zástupce soukromého nebo veřejného sektoru, tak i kdokoli z odborné veřejnosti. Spolek nabízí tři kategorie členství:

Více informací
  • Kolektivní členství

    Kolektivní členství

    Kolektivním členem se stává právnická osoba. Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku czBIM vyjádřený při žádosti o registraci, podpora cílů spolku, dodržení převzatých závazků vůči spolku a zaplacení členského příspěvku. Právnická osoba je zastoupena jím určeným zástupcem.

  • Individuální členství

    Individuální členství

    Individuálním členem spolku czBIM se může stát fyzická osoba. Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku vyjádřený při žádosti o registraci k individuálnímu členství, podpora cílů spolku, dodržení převzatých závazků vůči spolku a zaplacení členského příspěvku.

Členové CZBIM