www.ibrconsulting.cz

   +420 234 256 212

   info@ibrconsulting.cz

 

Konzultační kancelář poskytující služby v oblasti přípravy a realizace staveb — inženýring, technický dozor staveb, administrace projektů. Tvorba oceňovacích podkladů, vývoj a podpora systému Aspe pro oceňování staveb ve všech fázích přípravy včetně celoživotních nákladů, rozpočtování a sledování realizace staveb.