www.cadvision.sk

   +421 910 447 783

   michal.mihalik@cadvision.sk

 

Cadvision s.r.o. je výhradný predajca produktov spoločností Hexagon, Bricsys, Fluidflow3, M-Files pre Slovenskú, Českú republiku, Maďarsko a Slovinsko. Spoločnosť bola založená na základe dlhoročných skúsenosti CAD systémov od roku 2007 v danej oblasti.
Cadvision s.r.o. ponúka konzultácie, implementácie (nastavenia), analýzy, technickú podporu a špecializované školenia pre pokročilých užívatel’ov programov od společností Hexagon, Bricsys, Fluidflow3, M-Files.
Máme dlhoročné skúsenosti v poskytovaní komplexných služieb v oblasti implementácie, tréningov, konzultácií a školení týchto produktov.