www.geotechnika.cz

   +420 234 654 111

   info@geotechnika.cz

 

SG Geotechnika a.s. je s více než 90 letou tradicí největší a nejstarší geotechnickou konzultační firmou v České republice.

V oblasti geotechniky poskytuje SG Geotechnika a.s. komplexní geotechnické služby. Patří mezi ně například laserové skenování, letecké práce, inženýrská geologie, laboratoř geomechaniky, aplikovaná geotechnika, numerické modelování, sanace skalních stěn či pracoviště geofyziky. Díky tradici, úrovni a investicím do vlastního technického i lidského rozvoje nabízí SG Geotechnika a.s. špičková řešení.

V oblasti inženýrské geodézie se zabývá hromadným sběrem dat využitelných i pro BIM pomocí metod laserového skenování, pozemní a letecké fotogrammetrie. Je kolektivním členem Odborné rady pro BIM. Její zaměstnanci aktivně spolupracují v rámci pracovní skupiny BIM & Geo.