www.urs.cz

   +420 735 768 768

   daniel.cihelka@urs.cz

 

Společnost ÚRS CZ je inženýrskou a poradenskou organizací zabývající se zejména oceňováním stavební produkce — tvorbou Cenové soustavy ÚRS, distribucí stavebních SW řady KROS a poradenstvím v oblasti stavební ekonomiky. ÚRS CZ je členem mezinárodní organizace pro stavební informace ICIS.