www.tkpgeo.cz

   +420 602 461 655

   bim@tkpgeo.cz

 

Společnost TKP geo s.r.o. má dlouholetou tradici v oblasti geodézie a geoinformatiky. Svým zákazníkům přináší především:
TRADICI, KVALITU a PROFESIONALITU.

Společnost poskytuje služby na území celé České republiky, má 4 stálá pracoviště (v Českých Budějovicích, Jaderné elektrárně Temelín, Táboře a Brně) s 80 technicky vysoce kvalifikovanými zaměstnanci. Má velké zkušenosti se zvládáním nových trendů v oblasti využití moderní měřické a výpočetní techniky i ve zpracování, využívání a publikování geografických dat.

Poskytuje kompletní služby především z následujících oblastí:

  • Inženýrská geodézie, Mapování, Katastr nemovitostí
  • Projektování pozemkových úprav
  • Laserové skenování, Fotogrammetrie, UAV
  • Geografické informační systémy
  • Integrace informačních systémů
  • Mobilní aplikace pro geoinformatiku
  • Distribuce softwarových technologií

Společnost TKP geo s.r.o. prošla v roce 2018 recertifikačním procesem a obnovila Certifikát systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008. Společnost TKP geo s.r.o. má rovněž vypracovanou politiku kvality, environmentu a BOZP a také prohlášení o ochraně osobních údajů.