www.ciirc.cvut.cz/cs

   Sekretariát telefon: +420 224 354 100

   Sekretariát email: secretariat@ciirc.cvut.cz

  České vysoké učení technické v Praze
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6, Dejvice

 

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky je moderní vědecko-výzkumný ústav Českého vysokého učení technického (CIIRC ČVUT), který spojuje excelentní výzkumné týmy, mladé talenty a unikátní know-how s cílem posouvat technologické hranice a navázat na to nejlepší z tradic českého technického vzdělávání. Těžiště výzkumné práce CIIRC ČVUT se zaměřuje na čtyři základní pilíře: průmysl, energetiku, chytrá města a zdravou společnost, a to jak v základním, tak aplikovaném výzkumu. Transfer technologií z akademické sféry do praxe pro nás představuje důležitý závazek.

CIIRC ČVUT byl založen v roce 2013 tehdejším rektorem Havlíčkem a v současné době čítá více než 260 zaměstnanců, z nichž 29 jsou profesoři, kteří se podílí na vzdělávání 80 studentů v doktorských programech. CIIRC ČVUT je dynamicky se rozvíjející a rostoucí instituce která v roce 2020 zaměstnává více než 300 zaměstnanců, především výzkumných pracovníků.