www.bimproject.cz

   +420 774 415 864

   info@bimproject.cz

 

BIM Project, založený v roce 2013, je tým architektů, inženýrů a programátorů, který poskytuje softwarové služby v BIM odvětví. Jeho hlavním cílem je pomoc s digitalizací procesů pro produktové specifikace ve stavebním průmyslu. Jejím hlavním produktem je platforma BIM Project.Cloud, kde mohou architekti a designéři najít produkty výrobců pro BIM.