www.adeon.cz

   +420 558 273 502

   ostrava@adeon.cz

 

ADEON CZ s. r. o. je jedním z nejstarších a největších autorizovaných Gold partnerů společnosti Autodesk. Společnost ADEON nabízí svá řešení s vysokou přidanou hodnotou širokému okruhu zákazníků z oblasti stavebnictví, strojírenství,  energetiky a také všude tam, kde zákazník očekává komplexní služby systémového integrátora. ADEON organizuje spolu se svými partnery cyklus akcí BIM klub a každoroční konferenci BIM Open.
ADEON zajišťuje  sofistikované dodávky nejnovějších řešení pro design, CAD/CAM strojírenství, CAD/BIM stavebnictví, architekturu a energetiku – spolu s paletou dalších služeb, jako jsou poradenství, technická podpora, systémové dohledy, školení, vizualizace, digitalizace dokumentů aj. Důležitou součástí těchto komplexních řešení je také řešení správy dokumentů a komunikace v projektovém týmu, včetně široké nabídky BIM školení.