www.teamexact.com/cs/

   +420 222 364 526

   czech.office@teamexact.com

 

EXACT Control System — jejich kompletní řešení a služby pro investory, zhotovitele, stavební firmy, architekty a projektanty, pro správce a veřejnost v oblasti geodézie, pokročilého sběru a zpracování dat, inženýrsko-investorské činnosti, informačního modelování (BIM), robotizace oprav povrchů komunikací, mapování a dokumentace budov.

EXACT Control System má od doby svého vzniku (2007) na svém kontě řadu úspěšně realizovaných technologicky náročných zakázek v oblasti geodetických prací na území ČR, Skandinávie, Evropy, Kanady. Je součástí mezinárodní skupiny EXACT, jejíž počátky se datují do roku 1954.