Skip to main content

Staňte se členem

Členství ve spolku Odborná rada pro BIM / Jak se stát členem

Hlavním účelem Spolku je popularizace, standardizace, rozvoj možností a uplatnění metodiky BIM v České republice. Členem spolku Odborná rada pro BIM z.s. se může stát právnická či fyzická osoba působící či zajímající se o problematiku informačního modelu stavby tzv. BIM -Building lnformation Modeling. Spolek se řídí aktuálně platnými stanovami, které máte k dispozici zde a je řízen jejím představenstvem.

Kolektivní členství

Kolektivním členem se stává právnická osoba. Podmínkou členství je souhlas se stanovami Spolku vyjádřený při žádosti o registraci, podpora jeho cílů, dodržení převzatých závazků vůči Spolku a zaplacení členského příspěvku. Právnická osoba je zastoupena jím určeným zástupcem.

Výše ročního členského příspěvku je 4 000,- Kč (bez DPH).

Společně s dohodou o kolektivním členství se obě strany zavazují k podpisu smlouvy o reklamě a propagaci, na jejímž základě se czBIM zavazuje za úplatu poskytovat služby ve smlouvě sjednané, které budou propagovat kolektivního člena. Výše úplaty je stanovena dohodou v uvedené smlouvě a odvíjí se od výše ročního obratu společnosti.

 • Možnost podílet se na činnosti spolku v jeho pracovních skupinách
 • Právo účasti na setkání členů CzBIM a jiných společných aktivitách spolku
 • Možnost aktivně se spolupodílet na činnosti spolku a rozvíjet jeho činnost Informace zasílané Newslettrem
 • Slevy na konferenčních akcích CzBIM (10 – 50 % dle charakteru akce) Možnost speciálních školení a individuálních prezentačních akcí zajišťovaných CzBIM
 • Možnost zprostředkování účasti pracovníků v práci normalizačních a jiných komisí
 • Přístup k členské databázi
 • Přístup do uživatelské sekce CzBIM v rámci www.CzBIM.org
 • Možnost být uveden v seznamu členů svým jménem a příjmením
 • Přístup k databázi účastníků konferencí BIMDAY a BIM Konference
 • Přístup ke statistikám Google Analytics (czbim.org a openbim.cz)
 • Kolektivní člen bude uveden v seznamu členů pod svým názvem společnosti

Individuální členství

Individuálním členem Spolku se může stát fyzická osoba. Podmínkou členství je souhlas se stanovami Spolku vyjádřený při žádosti o registraci k individuálnímu členství, podpora cílů spolku, dodržení převzatých závazků vůči Spolku a zaplacení členského příspěvku.

Výše ročního členského příspěvku je 2 000,- Kč (bez DPH).

 • Možnost podílet se na činnosti spolku v jeho pracovních skupinách
 • Právo účasti na setkání členů CzBIM a jiných společných aktivitách spolku
 • Možnost aktivně se spolupodílet na činnosti spolku a rozvíjet jeho činnost
 • Informace zasílané Newslettrem
 • Slevy na konferenčních akcích CzBIM (10 – 50 % dle charakteru akce)
 • Možnost speciálních školení a individuálních prezentačních akcí zajišťovaných CzBIM
 • Možnost zprostředkování účasti pracovníků v práci normalizačních a jiných komisí
 • Přístup k členské databázi
 • Přístup do uživatelské sekce CzBIM v rámci www.CzBIM.org
 • Možnost být uveden v seznamu členů svým jménem a příjmením

Přidružený a čestný člen

Čestným členem může v odůvodněných případech být fyzická nebo právnická osoba, která má zvláštní zásluhy o rozvoj či propagaci BIM nebo která významně přispěla k rozvoji Spolku. Čestné členství vzniká rozhodnutím Představenstva o jmenování čestného člena na základě návrhu kteréhokoliv člena Spolku po doručení souhlasu čestného člena s členstvím.

Přidružené členství je určeno pro vzdělávací, zájmové či nezisková sdružení či instituce, které mají svoji činnost spojenou s BIM.

Čestný i přidružený člen je osvobozen od placení členských příspěvků.

Máte-li zájem o tento typ členství, kontaktujte prosím představenstvo Spolku