Skip to main content

buildingSMART Česká republika -
exkluzivní zastoupení buildingSMART International

Standardizace

czBIM buildingSMART Česká republika nabízí svým členům možnost podílet se na standardizaci BIM (=Building Information Modeling / informační model staveb) na národní i mezinárodní úrovni.

Digitalizace za účasti buildingSMART

Cílem buildingSMART jako sdružení průmyslu je zapojení se do tvorby národních i mezinárodních pravidel prostřednictvím otevřených standardů a vlastních, na výrobcích nezávislých předpisů. buildingSMART např. vyvinul a celosvětově rozšířil formát IFC a dále pracuje na jeho rozvoji a zlepšení – jako takový ho využívá řada softwarových produktů BIM.  Mimo to buildingSMART velmi dobře identifikoval potřebu standardů dalšího vzdělávání BIM pro digitální plánování, výstavbu a provoz staveb. Také v této oblasti vyvinul buildingSMART spolu se svými partnery celosvětově spolehlivé standardy.

Pracovní struktura se svými pracovními oblastmi (nebo také: hlavními poli aktivit) řídí dle odpovídající pracovní struktury buildingSMART International. A to:

 • Airport
 • Building
 • Construction
 • Infrastructure
 • Product
 • Railway
 • Regulatory
 • Technical
 • Power

V rámci těchto pracovních oblastí jsou organizovány pracovní a projektové skupiny – Tzv. „roundtables“ (=kulaté stoly) jsou zpravidla pořádány jako diskusní setkání konkrétních expertních kruhům za účelem vyjasnění konkrétních témat a odsouhlasení postupu.

Jak se stát členem buildingSMART v několika krocích

Výhody členství

 • Spolupodílíte se na digitální transformaci stavebnictví
 • Stanete se součástí interdisciplinární a partnerské kompetenční sítě
 • Podporujete otevřené a na výrobcích nezávislé standardy pro digitální plánování, výstavbu a provoz staveb

A takto se stanete součástí czBIM buildingSMART Česká republika

Členství v buildingSMART Česká republika je podmíněno členstvím v Odborné radě pro BIM, z.s. Členem sdružení se může stát každá plnoletá fyzická osoba, právnická osoba, odborné oborové spolky, státní a veřejná správa, samosprávy, veřejnoprávní společnosti, vysoké školy/univerzity či výzkumné organizace, které jsou svou činností nepřímo či přímo spojeny s plánovaním, výstavbou či obhospodařováním staveb či správou nemovitostí.  Předpokladem vzniku členství je připravenost podporovat cíle sdružení. Jak se stát členem zjistíte zde. Člen czBIM se automaticky stává členem buildingSMART Česká republika.

Výhody členství v buildingSMART Česká republika

Jako člen czBIM buildingSMART Česká republika se stanete součástí mezinárodní komunity buildingSMART.

czBIM buildingSMART Česká republika je největší a nejrychleji rostoucí kompetenční sítí pro digitalizaci stavebnictví a realit v České republice. czBIM buildingSMART Česká republika je od r. 2021 součástí buildingSMART International a coby zapsaný spolek je neutrální a nezávislý. Aktivně se spolupodílíme na digitalizaci oboru a spolu s uživateli, vývojáři a zadavateli se zasazuje za otevřené standardy nezávislé na výrobcích pro výměnu informací v rámci projektů BIM (Open BIM). Vytváříme také Standard negrafických informací modelu SNIM, který je zdarma dostupný všem zájemcům.

Výhody Vašeho členství v czBIM buildingSMART Česká republika

 • buildingSMART Vám zprostředkuje spolehlivé a exkluzivní novinky i fundované odborné informace z oblastí BIM a digitalizace stavebnictví. Členové buildingSMART dostávají měsíční výtah z tisku na téma BIM a digitalizace stavebnictví a realit.
 • Nejrůznější „kulaté stoly“, „pracovní skupiny“, „odborné skupiny“, „projektové skupiny“ a další platformy poskytují osvědčenou pracovní strukturu, která je otevřená pro aktivní účast kohokoliv z členů. Naši členové připravují a vypracovávají na základě IFC ( a jiných standardů) standardy BIM a předkládají je k odsouhlasení v rámci buildingSMART International.
 • Naši členové vyvíjejí také standardy pro vzdělávací a doškolovací programy v oblasti Building Information Modeling. V rámci členství bude možné od roku 2022 získat doškolovací certifikát pro základní kurzy BIM.
 • Naši členové vypracovávají doporučení pro právní rámcové podmínky v oblasti stavebnictví a realit a zapojují se do veřejné diskuse, např. na téma zadávání veřejných zakázek, zákon o BIM, a další.
 • Vstup na několik vysoce ceněných odborných akci za rok na téma digitalizace, BIM a řízení změn, které svým významem již překročují hranice země. Členové, resp. zaměstnanci členských firem mají možnost získat vstupenky zdarma či za zvýhodněných podmínek a jsou také exkluzivně zváni na doprovodný program.
 • buildingSMART je atraktivní platformou pro sponzory, kteří se se tak mohou při nejrůznějších příležitostech prezentovat zvlášť atraktivní cílové skupině ze stavebnictví a realit. Naši členové tak mohou profitovat z výhodných podmínek nejrůznějších sponzorských balíčků.
 • Členské firmy mohou rovněž využívat exkluzivní možnosti sebeprezentace na naší komunikační platformě (novinky, sociální sítě, nabídky seminářů), hledání kooperací či zveřejňování nabídky – poptávky specializovaných pracovních míst.
 • Členové smí používat logo „buildingSMART – Czech Chapter Member“.

OPEN BIM KONCEPT

Open BIM koncept je univerzální přístup zefektivňující spolupráci při projektování, realizaci a provozu staveb a je založený na otevřených standardech a pracovních postupech.

Open BIM certifikace je technický certifikační systém vyvinutý aliancí buildingSMART®, jehož cílem je pomoci dodavatelům AEC softwaru zlepšit, otestovat a certifikovat svá datová připojení k jiným Open BIM řešením.