Skip to main content

Představení a poslání

Vize czBIM

Odborná rada pro BIM (czBIM) má za cíl trvalé zvyšování kvality, produktivity a efektivity českého stavebnictví prostřednictvím digitalizace všech procesů přípravy, povolování, realizace, správy, údržby staveb pomocí jednoduchého, dostupného, a transparentního prostředí.

Spolek Odborná rada pro BIM, z. s. byl založen v roce 2011 a je nezávislou platformou pro popularizaci, propagaci, standardizaci a rozvoj BIM v ČR. Spolek hájí a prosazuje zájmy nejen svých členů, ale celého soukromého sektoru, dbá na to, aby implementace BIM v ČR byla transparentní a byly zohledněny zkušenosti a potřeby z reálné praxe.

Mise czBIM

 • Trvale rozvíjet digitalizaci procesů v oblasti stavebnictví ve všech fázích přípravy, povolování, realizace, správy a údržby staveb v ČR tak aby byly:
  • dostupné všem účastníkům stavebních projektů,
  • dovolovaly snadnou a jednoznačnou přípravu staveb,
  • podporovaly transparentní povolovací řízení,
  • umožňovaly efektivní realizaci,
  • zlepšovaly komunikaci mezi účastníky stavebních projektů,
  • podporovaly a dovolovaly kvalitní užívání, správu a údržbu staveb.
 • Vytvářet metodiky a standardy potřebné pro praxi, především v zájmu členů spolku,
 • Implementovat a napomáhat přijetí BIM v soukromé sféře,
 • Spolupracovat s veřejnou správou při přípravě a zavádění potřebné legislativy a standardizace,
 • Popularizovat, vzdělávat a školit odbornou veřejnost, spolupracovat se středními, vysokými školami a dalšími odbornými organizacemi,
 • Spolupracovat s mezinárodními organizacemi a využívat získaných zkušeností pro rozvoj digitalizace v ČR,
 • Dále rozvíjet BIM a přinášet nové trendy do ČR.