Skip to main content

Představení a poslání

Vize czBIM

Odborná rada pro BIM (czBIM) trvale napomáhá standardizaci a digitalizaci procesů v oblasti stavebnictví a vystavěného prostředí v České republice ve všech fázích životního cyklu staveb s využitím principů informačního managementu. Jako buildingSMART Česká republika podporuje a propaguje principy openBIM. 

Spolek Odborná rada pro BIM, z. s. byl založen v roce 2011 a je nezávislou platformou pro popularizaci, propagaci, standardizaci a rozvoj BIM v ČR. Spolek hájí a prosazuje zájmy nejen svých členů, ale celého soukromého sektoru, dbá na to, aby implementace BIM v ČR byla transparentní a byly zohledněny zkušenosti a potřeby z reálné praxe.

Mise czBIM

  1. Spoluvytvářet metodiky a standardy potřebné pro praxi, s ohledem na zájmy členů spolku. 
  2. Propagovat a přinášet principy a zásady openBIM. 
  3. Podporovat zavedení a rozvoj BIM v soukromém a veřejném sektoru. 
  4. Usilovat o zvyšování počtu projektů BIM a zajištění jejich financování. 
  5. Spolupracovat s veřejnou správou a dalšími odbornými a zájmovými sdruženími při přípravě a zavádění potřebné legislativy a standardizace. 
  6. Popularizovat BIM, vzdělávat a školit odbornou veřejnost, spolupracovat se středními a vysokými školami a dalšími odbornými organizacemi. 
  7. Spolupracovat s mezinárodními organizacemi a využívat získaných zkušeností pro rozvoj digitalizace stavebnictví v ČR. 
  8. Podporovat malé a střední podniky v digitalizaci včetně metody BIM. 
  9. Podporovat udržitelnost vystavěného prostředí pomocí digitalizace stavebnictví a BIM.