cz.gleeds.com/

   Ivana.Matejkova@gleeds.cz

 

GLEEDS je mezinárodně uznávaná poradenská firma v oblasti stavebnictví a nemovitostí, s centrálou v Londýně již od roku 1885. Jako GLEEDS ČESKÁ REPUBLIKA působí na investičním a stavebním trhu České republiky a Slovenské republiky více než čtvrtstoletí.

Jako nezávislí poradci poskytuje služby v oblasti stavebnictví pro privátní i veřejný sektor prakticky ve všech segmentech – od průmyslových a komerčních staveb zahrnujících výrobní závody, logistická, kancelářská a obchodní centra, přes bytovou výstavbu, hotely, až po oblast školství, energetiky, sportu nebo vědy a výzkumu.

Do stavební praxe přináší moderní metody a postupy směřující k vyšší efektivitě přípravy a realizace stavebních projektů. Ať již jde o principy projektového řízení opírající se o přesně vymezené postupy, o cílevědomé řízení stavebních prací, důkladnější přípravu a sledování rozpočtů a nákladů či uplatnění účinných kontrolních procesů. Nestranné informace poskytované klientům jsou klíčem k realizaci jejich projektů v rámci odsouhlaseného rozpočtu, dle stanoveného harmonogramu a ve výjimečné kvalitě.