Skip to main content
Novinky

Odborný seminář: BIM pro technickou infrastrukturu

By 14. 3. 2023No Comments

BIM pro technickou infrastrukturu

Informační management staveb vedle pozemního a dopravního stavitelství nachází uplatnění i v celém životním cyklu staveb a zařízení technické infrastruktury, zahrnující elektroenergetiku, plynárenství, vodohospodářství nebo elektronické komunikace. Specifické požadavky technické infrastruktury přináší liniová povaha jejích sítí nebo náročnost provozování technologií. Přínosy managementu informací o jejích stavbách a zařízeních se projevují od jejich přípravy a realizace až po podporu procesů správy, provozu a údržby. Příkladem za všechny budiž dostupnost aktuální a důvěryhodné dokumentace skutečného stavu.

Od tradičního využití mohutnějších řešení pro investiční celky v energetice se výhody managementu informací projevují díky rozvoji digitalizace, standardizace a dostupnějších nástrojů u rostoucího okruhu vlastníku a provozovatelů včetně jejich dodavatelských řetězců. Datově řízené procesy jsou pak předpokladem zavádění digitálních dvojčat včetně podpory ochrany kritické infrastruktury nebo řešení energetické krize.

Se znalostí problematiky z projektů svých členů Odborná rada pro BIM (czBIM) reprezentující v České republice mezinárodní společenství buildingSMART usuzuje, že sdílení zkušeností i záměrů v oblasti managementu informací o stavbách a zařízeních technické infrastruktury může přispět k jejímu rozvoji. Proto organizuje tento seminář nejen jako první takto zaměřenou akci v ČR, ale i jako první krok k možnému zahájení systematické spolupráce zainteresovaných stran.

Aktivní účast včetně vystoupení potvrdili zástupci předních provozovatelů jako ČEPS a GasNet, nebo inženýrských společností jako je EGEM  nebo ŠKODA JS. Názvy prezentací a vystupujících budeme postupně zveřejňovat.

Registrovat se můžete zde: http://eepurl.com/rafBr  či na emailu office@czbim.org