Skip to main content
Novinky

Digitalizace udává nový směr stavebnictví

By 5. 12. 2022No Comments

Šancí pro budoucnost stavebnictví je digitalizace. Shodli se na tom zástupci stavebního sektoru Evropské unie a dalších evropských zemí na dvoudenní pražské konferenci Digital Construction 2022.

Jedním z pilířů českého předsednictví je podpora digitalizace. Právě tomuto tématu se věnovala konference Digital Construction 2022, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s odbornými garanty Odbornou radou pro BIM – buildingSMART Česká republika a Odborem Koncepce BIM České agentury pro standardizaci. Přes 200 účastníků mohlo sdílet své zkušenosti a vyměnit si poznatky nejen s kolegy z Evropy. Shodli se na tom, že pokud má stavebnictví jako obor přežít i následující desetiletí, je nutné digitalizovat.  

„Automatizace a robotizace průmyslu nyní hraje klíčovou roli. Domnívám se, že ekonomická a technologická modernizace průmyslu může být jedním z řešení, které tuto oblast vyvede ze závislosti na fosilních palivech a posune stavebnictví směrem k nízkouhlíkové budoucnosti,“ říká náměstek pro průmysl a stavebnictví Eduard Muřický. Jedině digitalizace nám umožní dosáhnout našich klimatických cílů a zásadně změní způsob, jakým stavíme,“ doplňuje Katharina Knapton-Vierlichová, ředitelka oddělení stavebnictví DG GROW Evropské komise.

Během konference se diskutovala témata věnující se jak digitalizaci, stavebnictví 4.0, tak i BIM. „Nejvhodnější cesta ke Stavebnictví 4.0 je metoda BIM. Možnost vyměňovat si důvěryhodná a aktuální data je klíčová. Schopnost pracovat s informacemi nám totiž dává možnost rozhodovat se na základě faktů, místo odhadů,“ říká vedoucí digitalizace stavebnictví ministerstva ekonomiky a informatiky Estonska Jan Saar.

„Zásadní roli v úspěšné digitalizaci, zejména pro veřejný sektor, hraje především standardizace, která otevírá cestu ke strojovému zpracování dat,“ doplňuje koordinátorka týmu generálního ředitelství GROW Evropské komise Ilektra Papadaki.

Druhý den konference účastníci řešili více teoretické a administrativní oblasti, které jsou důležité pro pokrok v tomto odvětví. Otevřela se otázka Digital building logbook, který má ambici v jednom úložišti soustředit všechny zásadní informace o stavbě a vzájemně je propojit.

Zástupci společenství buildingSMART, kteří se podílí mimo jiné také na tvorbě mezinárodních standardů openBIM, poukázali na důležitost využívání otevřených formátů podporujících sdílení dat na principu informačního modelování staveb BIM, umožňující efektivní komunikaci mezi všemi účastníky stavebních procesů a jejich softwarovými nástroji.

Závěr konference patřil jednomu z nejdůležitějších témat, a to vzdělávání. Stavebnictví se dlouhodobě potýká s nedostatkem pracovních sil, ať už na dělnických, tak i na pozicích věnujících se managementu. S nástupem nových technologií bude potřeba rozšířit vzdělávání, což je velkou výzvou pro mnohá školství.

Program, fotografie a videa z konference můžete nalézt zde