Skip to main content
Novinky

Návrh nového openBIM® standardu IDS předložen ke schválení buildingSMART

By 22. 3. 2023No Comments

buildingSMART dokončuje přípravu nového openBIM® standardu pro „Information Delivery Specification“ (IDS) neboli pro specifikaci předávání informací. IDS je standardem pro definování požadavků na informace způsobem, který je snadno čitelný pro lidi a interpretovatelný počítači. Umožňuje tedy lépe definovat požadavky na předávání informací mezi různými zúčastněnými stranami. Tradičně jsou požadavky na informace sdíleny způsoby, které nejsou počítačově interpretovatelné, jako jsou tabulky nebo soubory PDF. Pomocí IDS mohou uživatelé vyžadovat a ověřovat použití vlastností (včetně množství a atributů), materiálů, klasifikací, typů entit a závislosti na objektech. IDS zatím není určen pro detaily geometrie.

Nyní byl czBIM – buildingSMART Česká republika jako člen Výboru pro standardy buildingSMART International vyzván k posouzení a hlasování o návrhu tzv. „Candidate Standard“ IDS a předložil ho všem svým členům jak pro seznámení se s návrhem ještě před zveřejněním, tak pro případné připomínky a podněty.

Informace ke standardu IDS jsou k dispozici zde:
https://www.buildingsmart.org/what-is-information-delivery-specification-ids/
https://technical.buildingsmart.org/projects/information-delivery-specification-ids/
https://github.com/buildingSMART/IDS

V kontextu „openBIM® workflows“ (s využitím dalších standardů IFC, bSDD apod.) je standard IDS představen včetně videoprezentace zde:
https://user.buildingsmart.org/knowledge-base/openbim-workflows-explained/