Skip to main content

BIM pro technickou infrastrukturu

Informační management staveb vedle pozemního a dopravního stavitelství nachází uplatnění i v celém životním cyklu staveb a zařízení technické infrastruktury, zahrnující elektroenergetiku, plynárenství, vodohospodářství nebo elektronické komunikace. Specifické požadavky technické infrastruktury přináší liniová povaha jejích sítí nebo náročnost provozování technologií. Přínosy managementu informací o jejích stavbách a zařízeních se projevují od jejich přípravy a realizace až po podporu procesů správy, provozu a údržby. Příkladem za všechny budiž dostupnost aktuální a důvěryhodné dokumentace skutečného stavu.

Od tradičního využití mohutnějších řešení pro investiční celky v energetice se výhody managementu informací projevují díky rozvoji digitalizace, standardizace a dostupnějších nástrojů u rostoucího okruhu vlastníku a provozovatelů včetně jejich dodavatelských řetězců. Datově řízené procesy jsou pak předpokladem zavádění digitálních dvojčat včetně podpory ochrany kritické infrastruktury nebo řešení energetické krize.

Se znalostí problematiky z projektů svých členů Odborná rada pro BIM (czBIM) reprezentující v České republice mezinárodní společenství buildingSMART usuzuje, že sdílení zkušeností i záměrů v oblasti managementu informací o stavbách a zařízeních technické infrastruktury může přispět k jejímu rozvoji. Proto organizuje tento seminář nejen jako první takto zaměřenou akci v ČR, ale i jako první krok k možnému zahájení systematické spolupráce zainteresovaných stran.

Aktivní účast včetně vystoupení potvrdili zástupci předních provozovatelů jako ČEPS a GasNet, nebo inženýrských společností jako je EGEM  nebo ŠKODA JS. Názvy prezentací a vystupujících budeme postupně zveřejňovat.

Dále se můžete těšit na ukázku použití virtuální reality (VR) na projektech, které v oblasti technické infrastruktury zpracovávala společnost IGEA s.r.o..

Registrovat se můžete zde: http://eepurl.com/rafBr

Událost je ukončena.

Hodinový rozvrh

9:00 - 10:00
Registrace
10:00 - 10:45
Úvod
- czBIM, aktualizace Koncepce BIM, DSŘ
- buildingSMART a openBIM, NIPI a DTM - vazby na BIM
- Datový standard staveb - Datový standard staveb má sloužit jako jednotný jazyk pro celý stavební sektor. V současné době probíhá práce na úpravě jeho architektury a následně pak koordinace s ostatními vzniklými datovými standardy, jako je standard SFDI, SNIM a podobně. V příspěvku se zaměříme na současný stav a budoucí plán nasazení DSS.
Řečník:
Rudolf Vyhnálek - Odborná rada pro BIM z.s.
- Zahraniční postupy
10:45 - 11:00
Coffee break
11:00 - 12:00
Projekty v elektroenergetické infrastruktuře
- Předmětem příspěvku jsou základní principy a dosavadní zkušenosti z oblasti projekčního řešení elektroenergetické infrastruktury. Zaměření příspěvku je zejména na oblast elektrických stanic distribuční a přenosové soustavy.
Řečník:
Čestmír Vášek - EGEM s.r.o., Jiří Šindelář - ČEPS, a.s., Tomáš Záruba - ŠKODA JS a.s.
12:00 - 12:30
Projekty v plynárenské infrastruktuře
- Ukázky praktického využití BIM v plynárenské infrastruktuře, zejména v projektech regulačních stanic a LNG plnících stanic. Využití BIM v oblasti BOZP a organizace výstavby vysokotlakých plynovodů. Poznatky z pilotních projektů. Stav a využití Datového standardu staveb pro plynárenská zařízení a rozvody.
Řečník:
Lenka Kohoutková - GasNet, s.r.o.
12:30 - 13:15
lunch break
13:15 - 13:45
Projekty ve vodohospodářské infrastruktuře
- Prezentace zkušeností společnosti SWECO a. s. z reálných projektů vodohospodářských infrastrukturních staveb. Založeno na zkušenostech s projekty, které obsahují až 32 stavebních objektů, 10 profesí a celkem 152 navzájem propojených modelů. Příklad postupu tvorby a následné práce s informačním modelem. BEP, CDE, koordinace profesí/kontrola kolizí, spolupráce v rámci projektového týmu atd.
Řečník:
Viktor Sláma - Sweco Hydroprojekt a.s.
13:45 - 14:45
Nástroje a služby pro zavádění BIM pro technickou infrastrukturu
- Engineering Base ECM – představení On-premise řešení pro společné datové úložiště s připomínkovacím procesem, které je využíváno v energetických společnostech Západoslovenská distribučná a PREdistribuce. Řešení v praxi aplikuje normu ISO 19650 a zároveň splňuje požadavky na kybernetickou bezpečnost energetických společností spravujících kritickou infrastrukturu.
Řečník:
Josef Fritschka - Technodat Elektro s.r.o.
- Komplexní BIM řešení pro elektrické stanice na platformě Autodesk. Představení nástrojů, pomocí kterých lze realizovat BIM projekt elektrických stanic od primární techniky, přes pozemní objekt stanice po rozvody vody, a to vše kompletně na platformě Autodesk.
Řečník:
Rudolf Vyhnálek - cadconsulting spol. s r.o.
- Seznamte se s Power Path: BIM ready řešením pro elektrická nadzemní vedení. V této prezentaci se seznámíte s řešením vytvořeným pro projektování elektrických nadzemních vedení, které podporuje BIM přístup při projektování nových anebo renovaci stávajících nadzemních elektrických vedení.
Řečník:
Michal Kostelecký - CGS Labs s.r.o.
- Představení aplikace Potrubák. Ukázka modelování gravitační potrubní sítě pomocí Potrubáku v Civil 3D. Vytvoření 3D modelu potrubní sítě. Představení aplikace BIM Feeder. Naplnění 3D modelu negrafickými informacemi pomocí aplikace BIM Feederu.
Řečník:
Jakub Líbal - Arkance Systems CZ s.r.o., Richard Stránský - Arkance Systems CZ s.r.o.
- Využití objektového datového modelu pro správu a provoz technologických celků. Základní principy a postupy řízení konfigurace technických zařízení a stavebních objektů. Správný přístup ke správě konfigurace se opírá o skutečnost, že existuje rovnováha mezi návrhovými požadavky, informacemi o konfiguraci zařízení a fyzickou konfigurací (Equilibrium Model).
Řečník:
Tomáš Vaněk - CEE Systems s.r.o.
- "Bentley Infrastructure Cloud" - produktová nabídka Bentley pro celý životní cyklus infrastruktury. Představíme tři hlavní produkty Bentley odpovídající třem klíčovým fázím životního cyklu design - build - operate: ProjectWise, SYNCHRO a AssetWise a zastřešující platformu iTwin.
Řečník:
Robertto Bulgurovský - VARS Brno a.s.
14:45 - 15:00
Závěr
Návrh platformy pro spolupráci a sdílení zkušeností a záměrů
Rudolf Vyhnálek - Odborná rada pro BIM z.s.
Čestmír Vášek - EGEM s.r.o.
Jiří Šindelář - ČEPS, a.s.
Tomáš Záruba - ŠKODA JS a.s.
Lenka Kohoutková - GasNet, s.r.o.
Viktor Sláma - Sweco Hydroprojekt a.s.
Josef Fritschka - Technodat Elektro s.r.o.
Rudolf Vyhnálek - cadconsulting spol. s r.o.
Michal Kostelecký - CGS Labs s.r.o.
Jakub Líbal - Arkance Systems CZ s.r.o.
Richard Stránský - Arkance Systems CZ s.r.o.
Tomáš Vaněk - CEE Systems s.r.o.
Robertto Bulgurovský - VARS Brno a.s.

Datum

Dub 04 2023
Expired!

Čas

10:00 - 15:00

Umístění

Budova Českého Svazu Vědeckotechnických Společností
Novotného Lávka 200/5, Praha 1
Webová stránka
https://mapy.cz/s/dajunanose

Další místa

Willenbergův sál - č. 217
Kategorie

Organizátor

czBIM - buildingSMART Česká republika
czBIM - buildingSMART Česká republika
Telefon
777950853
Email
kamenickova@czbim.org

Řečníci