Skip to main content
Novinky

buildingSMART vstupuje do České republiky

By 2. 3. 202116 dubna, 2021No Comments

Praha (2. března) – Globální společenství, které řídí digitální transformaci stavebnictví uplatňováním otevřených standardů informačního modelování staveb (BIM) v celém životním cyklu staveb a infrastruktury, přichází do České republiky. Česko se tak přidává k více než dvaceti zemím, kde již buildingSMART působí, pobočku založila Odborná rada pro BIM z.s (czBIM).

Mezinárodní organizace buildingSMART tvořená pobočkami, členy, partnery a sponzory, zahrnujícími architekty, inženýry, zhotovitele staveb, dodavatele stavebních výrobků, investory, vlastníky a správce staveb, konzultanty, výrobce software i hardware či vládní instituce nebo výzkumné laboratoře a univerzity, je od 1. března 2021 zastoupena i u nás. Česká republika se tak přidává k sousedům Rakousku, Německu a Polsku, průkopníkům BIM jako jsou Spojené království nebo Skandinávie, či vzdálenějším zemím včetně Austrálie, Japonska, Kanady, USA nebo Ruska a Číny.

Od svého založení v roce 1995 buildingSMART sdružuje vyspělé země připravující a využívající mezinárodní standardizaci, která usnadňuje spolupráci a komunikaci při přípravě a realizaci staveb, ale i při jejich správě a digitalizaci vystavěného prostředí. „V czBIM se zabýváme mimo jiné tvorbou otevřených standardů pro český trh. V rámci buildingSMART se pracuje na mezinárodních openBIM standardech. Po více než 10 letech úspěšného fungování czBIM nastal čas zapojit české experty a naše členy do komunikace a přípravy standardů na mezinárodní úrovni.“ sdělil Petr Matyáš, předseda představenstva Odborné rady pro BIM. „Samotná myšlenka otevřené spolupráce popularizovaná buildingSMART ve světě pod značkou openBIM byla díky czBIM propagována od samého počátku existence spolku také v České republice. Ať už se jednalo o přednášky klíčových zahraničních řečníků aktivních mnohdy právě v alianci buildingSMART nebo spuštění webových stránek wwww.openBIM.cz. V neposlední řadě pak myšlenka openBIM a otevřené spolupráce byla komunikována na několika ročnících turnaje openBIM Cup v minikopané.“ Dodává Petr Vaněk, místopředseda představenstva k počátkům prvních kroků czBIM směřujích právě v těchto dnech k zahájení oficiální činnosti buildingSMART v České republice.
 

buildingSMART se podílí na tvorbě mezinárodních standardů, mimo jiné tak například stojí za normou ISO 16739:2013 – IFC, což je otevřený neutrální souborový formát podporující sdílení dat na principu informačního modelování staveb, umožňující efektivní komunikaci mezi všemi účastníky stavebních procesů a jejich softwarovými BIM nástroji. V čele společenství stojí britská nezisková organizace buildingSMART International.

Leoš Svoboda, člen představenstva czBIM pověřený založením a organizací buildingSMART Czech Republic, pak doplnil: „Inovační strategie a úsilí naší země nesmí opomíjet digitalizaci stavebnictví ani její provázanost do mnoha dalších oborů včetně efektivity eGovernmentu. Naše otevřená ekonomika pak vyžaduje otevřenost mezinárodním trendům a totéž platí pro exportní potenciál a konkurenceschopnost stavebního odvětví, českých firem a odborníků.“

Vládní Koncepce zavádění metody BIM v České republice je implementována od roku 2017 a přináší pro investory i dodavatele mnoho novinek, na které se musí připravovat. Patří k nim využívání sdíleného datového prostředí či datových standardů. Koncepce BIM doplňuje strategii koordinované a komplexní digitalizace České republiky – Digitální Česko.

„Díky zřízení české pobočky buildingSMART tak získáváme jedinečnou možnost zapojit se do mezinárodní standardizace a čerpat zkušenosti z dalších zemí, kde již BIM a digitalizace běží na plné obrátky. Nejen pro naše členy to bude výrazná pomoc při přechodu k digitalizaci projektů,“ upřesnila Libuše Kameníčková, provozní ředitelka czBIM.

O buildingSMART International

Společenství buildingSMART bylo založeno v roce 1995 v USA pro zajištění integrovaného vývoje aplikací pro stavebnictví. Nyní zahrnuje architekty, inženýry, zhotovitele staveb, dodavatele stavebních výrobků, investory, vlastníky a správce staveb, konzultanty, výrobce software i hardware či vládní instituce nebo výzkumné laboratoře a univerzity a další členy, své pobočky má po celém světě. Posláním buildingSMART je usnadňovat aktivní využívání a šíření standardů otevřených dat, které vedou ke zefektivnění investic vynakládaných na projekty a usnadňují spolupráci. buildingSMART prosazuje myšlenku openBIM, jejímž cílem je napomoci digitalizaci stavebnictví.  Principy Open BIM vytvářejí otevřené a transparentní prostředí pro všechny účastníky celého životního cyklu staveb. buildingSMART též zajišťuje certifikaci odborníků i technologií.