Skip to main content
Novinky

Vyjádření czBIM ke stanovisku ČKAIT

By 5. 1. 202116 dubna, 2021No Comments

Aktualizace: 

Na základě našeho vyjádření nám pan Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM, Česká agentura pro standardizaci osvětlil, jak funguje systém RESYS. Díky tomu jsme porozuměli procesu, jak probíhá vypořádávání připomínek krok po kroku. Jsme rádi, že se věc uvedla na pravou míru a věříme, že se takové nedorozumění v budoucnu již nebude opakovat  

A jak RESYS a proces vypořádávání vlastně funguje? Ve stručnosti:

  1. Recenzenti zašlou své připomínky do systému
  2. Připomínky jsou přijaty a vypořádány
  3. Následně se v systému uveřejní nový dokument, kde jsou už všechny zohledněny
  4. Poté je dokument po dobu 14 dní opět přístupný pro kontrolu vypořádání a případnou další individuální diskuzi
  5. Po vypořádání všech připomínek se finální verze uveřejní na webu Koncepce BIM

Seznámili jsme se stanoviskem ČKAIT dostupným online na https://www.ckait.cz/struktura_ckait/komise/bim/stanovisko-k-nevhodnemu-terminu-konani-workshopu-pro-pilotni-projekty.

Za czBIM a projektový tým Připomínkování metodik se se stanoviskem ČKAIT ztotožňujeme a souhlasíme s ním což je patrné z průvodních dopisů, které vždy zasíláme spolu s připomínkami k jednotlivým dokumentům a metodikám.

Rádi bychom se připojili k výzvě ČKAIT, tedy k tomu, aby dokumenty Český smluvní standard, BIM Protokol (a jeho přílohy), Datový standard stavebnictví a Klasifikační standard CCI nebyly nasazovány na pilotních projektech do té doby, než proběhne řádné vypořádání.

Zároveň bychom se rádi vyjádřili i ke zveřejnění finální verze dokumentu Společné datové prostředí (CDE) zavedení a využívání v organizaci veřejného zadavatele (zveřejněno 11.12.2020 na webu koncepcebim.cz).

Zaprvé, má dokument jiný název, než pod kterým jsme ho připomínkovali, což je poměrně matoucí.

Zadruhé, v odstavci 4.2 jsou ve finální verzi nové odstavce, které nebyly součástí dokumentu, který jsme připomínkovali. V rámci vypořádání připomínek byly vypořádány naše dvě připomínky, ale bez informace, že se bude měnit název dokumentu nebo že budou doplňovány nové odstavce.

Tento způsoby vypořádání připomínek, který je stejný pro všechny dokumenty, které se zveřejňují v RESYS, je dle našeho názoru netransparentní.

I v tomto bodu se připojujeme k návrhu ČKAIT a to konkrétně k tomu, aby vypořádání připomínek probíhalo standardním procesem, kdy má připomínkující k dispozici připomínky i jejich vypořádání od všech připomínkujících. Jedině, tak je možné mít přehled o finální podobě a znění dokumentu.