Skip to main content
Novinky

Meziresortní pracovní skupina pro zavádění metody BIM v ČR byla zařazena pod Radu vlády pro informační společnost

By 18. 3. 202116 dubna, 2021No Comments

Meziresortní pracovní skupina pro zavádění metody BIM v ČR (dále jen „PS BIM“) byla založena 1. srpna 2019 za účelem zajištění koordinace a komunikace při plnění vládní Koncepce zavádění metody BIM v ČR (dále jen „Koncepce“) mezi subjekty veřejné, soukromé a akademické sféry. Součástí plnění Koncepce je i zajištění vazby BIM na ostatní digitální agendy státu. Proto Ministerstvo průmyslu obchodu požádalo o transformaci PS BIM a jejích stálých výborů, tj. Koordinační skupiny pro zavádění metody BIM v ČR (dále jen „KS BIM“) a Koordinační skupiny veřejných zadavatelů pro zavádění metody BIM v ČR (dále jen „KS VZ“) pod Radu vlády pro informační společnost (dále jen „RVIS“). Této žádosti dne 20. ledna 2021 předseda RVIS a vládní zmocněnec pro digitalizaci Ing. Vladimír Dzurilla vyhověl a zřídil v působnosti Výkonného výboru pro Informační koncepci ČR Pracovní výbor pro zavádění metody BIM v ČR. Předsedou jmenoval Ing. Petra Serafína, ředitele Odboru stavebnictví a stavebních hmot a místopředsedou Ing. et Ing. Michaela Pascala Večeře, vedoucího Oddělení rozvojových projektů ve stavebnictví. Pracovní výbor ve stejném obsazení naváže na činnost PS BIM. V působnosti pracovního výboru byly zřízeny stálé pracovní skupiny pro zhotovitele a veřejné zadavatele nahrazující původní KS BIM a KS VZ. Od zařazení PS BIM a jejích stálých výborů pod RVIS si Ministerstvo průmyslu a obchodu slibuje větší koordinaci při zavádění metody BIM s celkovým procesem digitalizace veřejných agend a pevnější zakotvení BIM mezi nimi.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/bim/meziresortni-pracovni-skupina-pro-zavadeni-metody-bim-v-cr-byla-zarazena-pod-radu-vlady-pro-informacni-spolecnost–259214/