Skip to main content
Novinky

Konference ZELENÁ MĚSTA

By 25. 1. 202016 dubna, 2021No Comments

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI), ve spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky (SMO ČR), Evropskou investiční bankou (EIB) a Britským velvyslanectvím v Praze připravuje panelovou debatu na téma: ZELENÁ MĚSTA – Jak zlepšovat životní prostředí českých měst a obcí trvale udržitelným územním plánováním?

Koncept Zelených měst je ucelený, víceodvětvový proces, v němž jsou environmentální výzvy města pravidelně identifikovány, prioritizovány a řešeny prostřednictvím cílených investic a služeb, případně regulačních nástrojů. To vše s cílem zlepšit životní prostředí měst nákladově efektivním a finančně udržitelným způsobem při maximalizaci ekonomických a sociálních přínosů pro jeho obyvatele. Chytrým řešením by měla předcházet chytrá rozhodnutí na základě informací podložených skutečností.

Uslyšíte odpovědi, uvidíte možnosti, budete inspirováni

Cílem konference je otevřít národní debatu o tom, jak systematicky chránit a rozvíjet životní prostředí měst a obcí celostně a integrovaně s využitím lepších postupů rozvojového plánování a moderních technologií v kontextu:

  •   postupující urbanizace;
  •   technologického vývoje a nových chytrých řešení;
  •   změny klimatu v kontextu Evropského zeleného údělu (European Green Deal) do roku 2050;
  •   budoucího programového období EU 2021–2027.

DATUM: úterý 17. března 2020 od 9:00 do 17:00 (registrace začíná v 8:00)

MÍSTO: Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1

REGISTRACE: www.ceskainfrastruktura.cz/akce

Členové czBIM mají slevu 20% z účastnického poplatku.