Skip to main content
Novinky

Volební valná hromada czBIM

By 13. 9. 2022No Comments

Pozvánka na valnou hromadu zapsaného spolku Odborná rada pro BIM

Jménem zapsaného spolku s názvem Odborná rada pro BIM z.s., IČ: 228 89 671, se sídlem Thákurova 7, 166 29 Praha 6, jež vznikl registrací dne 12.5.2011 pod č.j.VS/1-1/84442/11 R u Ministerstva vnitra České republiky, si tímto dovolujeme pozvat členy spolku na valnou hromadu, která se bude konat: dne 18. října 2022 od 13 hodin v prostorech domu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na adrese Václavské náměstí 31, Praha 1.

S ohledem na důležité body programu shromáždění žádáme všechny členy spolku, aby si udělali čas a zúčastnili se zasedání, nebo k účasti zmocnili svého zástupce.

Kolektivní člen disponuje 4 volebními hlasy, individuální člen spolku má hlas jeden.

Program:
1. prezence
2. zahájení
3. úvodní slovo předsedy a místopředsedy spolku, volba předsedajícího
4. složení mandátu stávajících členů představenstva
5. představení kandidátů
6. volba nového představenstva
7. diskuse
8. usnesení, závěr

czBIM_pozvánka_na_VH

czBIM_zvací_dopis_VH

czBIM_seznam_kandidátů