Skip to main content
Novinky

Spolupráce czBIM a ARI

By 4. 1. 202016 dubna, 2021No Comments

Odborná rada pro BIM, z.s. (czBIM) a Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s. (ARI) se na základě uzavřeného Memoranda o spolupráci dohodly, že ARI podpoří rozšíření datového standardu SNIM o část prvků pro dopravní stavby a související infrastrukturu. Datový standard je nezbytným podkladem pro tvorbu 3D modelu staveb BIM, jehož povinnost zavádí od roku 2022 Koncepce zavádění metody BIM v ČR, kterou vláda schválila usnesením č. 682 dne 25. září 2017.

V květnu t.r. uzavřeli czBIM a ARI Memorandum o spolupráci, ve kterém vzájemně deklarují zájem a cíl rozšířit Standard Negrafických Informací 3D Modelu (SNIM) o část pro dopravní stavby  a související infrastrukturu. „ARI podporuje rozšíření SNIM o část prvků pro dopravní stavby a související infrastrukturu. S tímto záměrem budou osloveni členové ARI s nabídkou účasti na aktivní tvorbě, připomínkování a oponentuře. Projekt bude koordinován s jednotlivými pilotními projekty v rezortu dopravy, kterých se účastní členové ARI. Financování projektu bude řešeno v rámci projektové aktivity ARI. Tento projekt bude konzultován se zástupci státní správy v rámci Ministerstva dopravy ČR a Státního fondu dopravní infrastruktury.“ Tomáš Janeba, prezident, ARI

V současné době je SNIM zaměřen na pozemní stavby. Rudolf Vyhnálek, člen představenstva czBIM upřesňuje: „SNIM vzniká z důvodu potřeby dosažení co největší kompatibility výstupů jednotlivých dodavatelů, kteří BIM modely vytvářejí, a to především z pohledu informačního obsahu. Pouze standardizovaný BIM model může být následně zpracován dalšími aplikacemi určenými pro rozpočtování, simulace, správu a údržbu a podobně. Standardizovaná forma a obsah výstupu je pro další strojové zpracování zásadní. Datových standardů je na světě mnoho. Každý reaguje na lokální potřebu tamních investorů, projektantů a architektů, rozpočtářů, realizačních firem a správců nemovitostí. Představa jediného jednotného celosvětového datového standardu je tak lichá a využívání vícero DS je umožněno jejich vzájemným mapováním a konverzí. To řeší i příp. požadavek klienta na odlišný DS. A to je i cílem SNIM, jenž bude prakticky použitelný jak uživatelsky, tak strojově, a v dalším kroku bude propojován s DS, které jsou pro české dodavatele orientované i na zahraniční trhy důležité (např. projekty Deutsche Bahn apod.)“

Prvotní myšlenka na vytvoření jednotného datového standardu vznikla v czBIM v roce 2015. Od té doby prochází SNIM vývojem tak, aby naplňoval všechny atributy potřebné pro podporu BIM modelu. Nositelem autorských práv k SNIM je czBIM, který SNIM zdarma poskytuje odborné veřejnosti na stránkách https://snim.czbim.org/. Doposud byl SNIM financovaný z činnosti czBIM, další rozvoj v oblasti pozemních staveb bude financován ze zdrojů czBIM a také pomocí dobrovolných příspěvků členů spolku. „Velmi si vážíme podpory ze strany našich členů a jejich ochoty zapojit se do financování SNIM.  Bez toho a nadšení trávit nad zdokonalování SNIM hodiny práce by tento projekt nikdy nevznikl a nemohl dál pokračovat. Za to všem patří velké poděkování.“ říká k financování SNIM provozní ředitelka czBIM Libuše Kameníčková.

czBIM kontinuálně svou činností podporuje zavádění Koncepce BIM v ČR a naplňování Vládního programu digitalizace České republiky. Spolu s ARI zastává názor, že všechny normy a metodiky musí vyjít z projektové a realizační praxe a musí mít podporu napříč stavebním trhem.

Souběžně s dotvářením části pro dopravní stavby bude probíhat upřesňování a doplňování SNIM pro stavby pozemní. Na výstupu se budou podílet také Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Česká komora architektů (ČKA) a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS).

SNIM je a bude dostupný výhradně zdarma a veřejně na stránkách czBIM, ARI a dalších partnerů.