Skip to main content

Konference BIM DAY

Standardizace

czBIM buildingSMART Česká republika nabízí svým členům možnost podílet se na standardizaci BIM (=Building Information Modeling / informační model staveb) na národní i mezinárodní úrovni.

Digitalizace za účasti buildingSMART

Cílem buildingSMART jako sdružení průmyslu je zapojení se do tvorby národních i mezinárodních pravidel prostřednictvím otevřených standardů a vlastních, na výrobcích nezávislých předpisů. buildingSMART např. vyvinul a celosvětově rozšířil formát IFC a dále pracuje na jeho rozvoji a zlepšení – jako takový ho využívá řada softwarových produktů BIM.  Mimo to buildingSMART velmi dobře identifikoval potřebu standardů dalšího vzdělávání BIM pro digitální plánování, výstavbu a provoz staveb. Také v této oblasti vyvinul buildingSMART spolu se svými partnery celosvětově spolehlivé standardy.

Pracovní struktura se svými pracovními oblastmi (nebo také: hlavními poli aktivit) řídí dle odpovídající pracovní struktury buildingSMART International. A to:

  • Airport Room
  • Building Room
  • Construction Room
  • Infrastructure Room
  • Product Room
  • Railway Room
  • Regulatory Room
  • Technical Room
  • Power Room