www.sudop-group.cz

   +420 267 094 301, 350

   roman.vorac@sudop-group.cz

 

Společnost SUDOP GROUP a.s. představuje spojení dlouholetých tradic v oblasti projektové a inženýrské činnosti s novými podnikatelskými aktivitami. Představuje skupinu firem, které působí v různých sférách a jejichž činnosti spolu v mnoha případech vzájemně souvisí anebo se doplňuje.

Původní projektová činnost je dnes soustředěna do několika dceřiných společností, které působí v oblasti dopravní infrastruktury, občanské a bytové výstavby, energetiky, výpočetní techniky a telekomunikací, ekologických staveb a geotechniky.

SUDOP GROUP a.s. zaujímá i výraznější postavení jako developer, a to jak komerčního tak i rezidenčního developmentu. Aktivně působí při vytváření a rozvíjení nových projektových záměrů a vyhledává vhodné investiční příležitosti v oblasti komerčních nemovitostí i bytové výstavby.

Firmy ze skupiny jsou rovněž aktivní v realitní činnosti, údržbě a správně nemovitostí a zdravotnictví.