www.strabag.cz

   +420602550615

   karel.vonka@strabag.com

 

STRABAG a.s. patří k předním stavebním společnostem v české republice. Realizuje všechny druhy staveb v odvětvích dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství. Ve všech fázích realizace každého projektu důsledně uplatňuje filozofii přístupu, ve kterém je na prvním místě kvalita, odbornost, kompetence a spolehlivost. Pečlivé plánování celého procesu, od zodpovědné a kvalifikované nabídky pro konkrétního zákazníka a jeho konkrétní potřeby až po ten nejmenší detail stavby, při zachování nekompromisních kvalitativních ukazatelů umožňuje společnosti dosahovat významných časových a materiálových úspor.