Skip to main content

Contacts

Představenstvo spolku Odborná rada pro BIM z.s.

contact e-mail:

predstavenstvo@czbim.org

Ing. Petr Matyáš

Chairman czBIM – buildingSMART CZ

Petr vystudoval ČVUT v Praze. Po studiích byl jedním ze zakladatelů di5 architekti inženýři. Ve více jak 20leté projekční praxi se účastnil na přibližně 200 projektech pozemních staveb, na kterých působil v různých projekčních a manažerských pozicích. Tyto projekty byly velmi rozmanitého charakteru: administrativní a veřejné objekty, průmyslové stavby, obytné a rodinné domy. Vybrané projekty získali ocenění jako např. Stavba roku ČR, ocenění Best of reality ČR, Facility management projekt roku IFMA Award. Problematikou BIM se zabývá uplynulých 10 let, kdy společnost di5 architekti inženýři přešla plně na přípravu projektů BIM technologiemi. V roce 2014 stál u vzniku a zadání pro vývoj softwaru BIM POINT. Od roku 2016 je jedním ze zástupců ČR vyslaným Ministerstvem průmyslu ve pracovní skupině EU BIM TASK Group. Zabývá se mimo jiné přednáškovou činností na téma BIM postupů a technologií. V současné době je aktivně zapojen do implementace BIM v ČR, je členem pracovních skupin Ministerstva průmyslu a obchodu ČR zaměřených na digitalizaci a BIM, pracovních skupin při SFDI a Ministerstva dopravy a podílí se na tvorbě a připomínkování Zákona o BIM.

Aktivity v rámci czBIM:

 • Lektorská a přednášková činnost
 • Člen Koordinační skupiny BIM při MPO (součást Rady vlády pro informační společnost)
 • Člen Výkonné rady pro BIM při SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury)
 • Pracovní skupina pro elektronizaci stavebního řízení Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 • Člen výkonné rady pro koordinaci projektu Strategie zavedení metodiky informačního modelování staveb pro potřeby veřejných zadavatelů Ministerstva průmyslu a obchodu - koordinátor NIPI (Národní infrastruktura pro prostorové informace) části projektu

Ing. Leoš Svoboda

I. Vice Chairman czBIM - buildingSMART CZ

Leoš vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze a následně se zaměřil na územně a prostorově orientované informační modely a systémy včetně integrace CAD, GIS a BIM technologií. Dlouhodobě působil v globální korporaci na technických, obchodních a manažerských pozicích v České republice a ve Spojených státech, především v segmentech veřejné správy a dopravní a technické infrastruktury, včetně vedení regionální organizace pro střední a východní Evropu.
V oblasti správy informací o stavbách a BIM se věnoval konzultacím a odbornému poradenství pro veřejné i soukromé subjekty a výzkumu. Konkrétně se svým týmem realizoval projekty v oblasti digitální transformace v celém životním cyklu pozemních a infrastrukturních staveb s výhledem na digitalizaci vystavěného prostředí pro uplatnění technologií budoucnosti.
V rámci volené funkce v představenstvu Odborné rady pro BIM (czBIM) měl na starosti založení pobočky buildingSMART Česká republika a zastupuje ji v rámci buildingSMART International, vede výbor pro profesionální certifikaci buildingSMART v ČR (PCERT). Aktuálně se na Ministerstvu průmyslu a obchodu věnuje legislativě a strategii pro zavádění BIM v České republice.

Aktivity v rámci czBIM:

 • Založení odborné skupiny BIM & Geo czBIM
 • Zastoupení czBIM v Pracovních skupinách Pracovního výboru pro Digitalizaci stavebního řízení a územního plánování a Digitální technické mapy Rady vlády pro informační společnost
 • Zastoupení czBIM v Pracovní skupině pro elektronizaci stavebního řízení Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 • Člen výkonné rady pro koordinaci projektu Strategie zavedení metodiky informačního modelování staveb pro potřeby veřejných zadavatelů Ministerstva průmyslu a obchodu – koordinátor vazby BIM a NIPI (Národní infrastruktura pro prostorové informace)
 • Člen odborné skupiny OS 26 - GeoInfoStrategie (Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice) České asociace pro geoinformace (CAGI)
 • Založení pobočky buildingSMART Česká republika a její organizace, vedení a rozvoj, zastoupení czBIM v buildingSMART International – Chapter Leader
 • Zastoupení ČR ve výboru buildingSMART pro standardizaci, hlasování o standardech a dalších klíčových výstupech buildingSMART International
 • Zavedení programu profesionální certifikace buildingSMART (PCERT) v České republice a jeho další rozvoj, předseda výboru PCERT ČR

Ing. Arch. Petr Vaněk

II. Vice Chairman czBIM - buildingSMART CZ

Petr vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Po ukončení studií spoluzaložil architektonický ateliér ARCHPLAN s.r.o., kde aktivně působil na pozici architekta do roku 2007. Mezitím v roce 2002 inicioval spuštění internetového deníku www.e-architekt.cz (později od roku 2009 vycházející jako www.EARCH.cz), který vede doposud. Kontakt s akademickou půdou udržoval v letech 2004 - 2009 organizováním sérií přednášek a workshopů Digitální architekt, které se konaly na FA ČVUT v Praze. Společně s týmem EARCH.cz zorganizoval celou řadu dalších přednášek, zejména zahraničních architektů, mezinárodních odborných konferencí a workshopů. V letech 2009-2010 působil jako externí pedagog na katedře architektury FSv ČVUT v Praze. V květnu 2011 stál u založení občanského sdružení Odborná rada pro BIM, jehož je v současnosti II. místopředsedou. Je spoluzakladatelem České asociace modulární výstavby, aktivně se podílí na osvětě a vzdělávám v oblasti BIM pro střední a vysoké školy. Vede BIM Akademii jejíž cílem je vzdělávat v praxi spojené s BIM.

Aktivity v rámci czBIM:

 • Lektorská činnost
 • Publikační činnost a tiskový mluvčí czBIM

Ing. Michal Jirát

Member of the Board czBIM - buildingSMART CZ

Michal vystudoval ČVUT v Praze odbor pozemní stavby a architektura. Od ukončení studia v 2004 se aktivně věnuje navrhování a projektování rezidenčního bydlení, od roku 2007 výhradně pomocí principů informačního modelování staveb. V roce 2011 stál u založení občanského sdružení Odborná rada pro BIM. Od roku 2012 působí také jako externí pedagog ústavu modelového projektování při fakultě architektury ČVUT.

Aktivity v rámci czBIM:

 • Spolupráce na koncepci kurzu celoživotního vzdělávání BIM pro architekty pořádaný fakultou architektury ČVUT v Praze.
 • Lektorská činnost

Ing. Roman Voráč

Member of the Board czBIM - buildingSMART CZ

Roman vystudoval VUT v Brně obor pozemní stavby. Od roku 2002 pracoval jako projektant a posléze manažer projektů ve společnosti Metroprojekt Praha, kde od roku 2012 též působil v roli BIM manažera organizace. Po vstoupení do czBIM se účastnil vytváření datového standardu pro pozemní stavby, který se stal základem DS pro dopravní infrastrukturu. V současnosti Roman pracuje jako ředitel technického rozvoje ve společnosti Sudop Group a.s. – největší organizace pro projektování dopravní infrastruktury v ČR / SR, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemního stavitelství, také působí jako člen technického redakčního týmu Státního fondu dopravní infrastruktury. Roman je aktivně zapojen do procesu digitalizace stavebnictví v ČR, je autorem mnoha článků o BIM, též přispíval do publikace BIM pro investory.

Aktivity v rámci czBIM:

 • Lektorská činnost
 • Podílí se na připomínkování výstupů ČAS odbor koncepce BIM
 • Členství v technickém redakčním týmu definujícím BIM standardy Státního fondu dopravní infrastruktury
 • Členství v pracovní skupině pro BIM na Ministerstvu průmyslu a obchodu
 • Project manager SNIM – Datový standard pro dopravní stavby

Karel Vonka

Member of the Board czBIM - buildingSMART CZ

Karel působí jako ředitel odboru BIM a Digitalizace u společnosti STRABAG a.s., více než
25 let působí na stavebním trhu na různých pracovních pozicích od mistra stavební
výroby, stavbyvedoucího, vedoucího implementačního týmu pro nástroje na řízení
stavební výroby, procesního a projektového analytika až po aktuálně vedoucího odboru
BIM a Digitalizace. BIM je pro Karla logickým vyústěním předchozích pracovních
zkušeností a spolu s digitalizací tyto procesy vnímám jako možnost jak modernizovat
stavební průmysl v České republice nejenom z pohledu technologií, ale i z pohledu nastavení transparentních vztahů mezi jednotlivými účastníky procesu přípravy, výstavby, provozu a likvidace stavebních projektů.

Ing. Rudolf Vyhnálek, PhD

Member of the Board czBIM - buildingSMART CZ

Ruda vystudoval ČVUT v Praze obor pozemní stavitelství, doktorát získal na katedře Ocelových a dřevěných konstrukcí na téže univerzitě. Před založením firmy cadconsulting pracoval jako aplikační inženýr ve společnosti Autodesk a TechData Distribution a byl zodpovědný za oblast stavebnictví ve střední a východní Evropě. Od roku 2009 řídí skrze seniorský tým chod společnosti. V současné době se zabývá digitalizací nejen v sektoru pozemních staveb, ale i v dopravní infrastruktuře, přípravě staveb, facility managementu, a i ve strojírenství. V czBIM se věnuje projektu SNIM, tvorbě českého datového standardu.

Aktivity v rámci czBIM:

 • Lektor školení pro ČKAIT
 • Project manager SNIM

Mgr. Libuše Kalkus Kameníčková

Operations Director

Libuše má rozličné vzdělání, od technického se specializací na aplikovanou chemii, přes projektové řízení a finanční management, po marketingovou komunikaci, kterou vystudovala na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Aktuálně pokračuje ve studiu na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci se zaměřením na marketing a zahraniční obchod. Před působením v czBIM pracovala jako projektová manažerka, manažerka konferencí a PR manažerka, zkušenosti má také s fundraisingem či podnikáním.
Libuše je v czBIM od roku 2017, kdy nastoupila jako tajemnice spolku. Postupem času ovládla provoz czBIM a stala se provozní ředitelkou. Stará se tedy o to, aby spolek fungoval jak má a vše po provozní stránce klapalo. Mimo to připravuje vzdělávací aktivity, píše projekty a koordinuje vznik a provoz české pobočky buildingSMART.

Pavlína Fros Pönschová

Office manager

Pavlína před vstupem do czBIM pracovala jako asistentka ředitele, obchodní referentka a junior účetní. V czBIM je od roku 2019 a stala se srdcem kanceláře a pravou rukou provozní ředitelky. Pavlína připravuje různé podklady, stará se o produkci akcí, je hlídacím psem termínů a chodícím kalendářem.
S Pavlínou se osobně setkáte na našich akcích, kde vás bude mile vítat a starat se o vaše pohodlí, a nebo když budete potřebovat vyřídit různé administrativní záležitosti, korespondenci či budete řešit faktury za členství a vzdělávací akce.

Invoicing address

Odborná rada pro BIM z.s.
Building of the CTU Civil Engineering Faculty in Prague (Fakulta stavební ČVUT v Praze)
Thákurova 7/2077
166 29 Prague 6 – Dejvice, Czech Republic

Mailing address and czBIM office

Odborná rada pro BIM z.s.
Biskupský dvůr 1148
110 00 Prague 1

The Czech BIM Council (Odborná rada pro BIM z.s.) was incorporated by registration on 12 May 2011,
Ref. No. VS/1-1/84442/11-R with the Ministry of Interior of the Czech Republic, ID No. 228 89 671

Bank details:

Fio banka – transparent account
SWIFT: FIOBCZPPXXX
Account No.: 2900154231/2010
IBAN: CZ6320100000002900154231