www.prodin.cz

   +420 466 007 535

   info@prodin.cz

 

Firma Prodin a.s. Pardubice je projekční, inženýrská a konzultační společnost, která působí na trhu od roku 2002. Je to moderní, dynamická a komunikativní firma založená na úzké spolupráci s objednateli prací a na vstřícném jednání s orgány státní správy a samosprávy.

Při přípravě staveb realizuje firma všechny stupně dokumentace a samozřejmostí je inženýrská činnost, včetně vyřízení příslušných povolení a rozhodnutí. Komplexnost služeb je doplněna přípravou a projednáním žádostí o dotace z různých dotačních titulů.

V posledních letech se soustředí na implementaci a rozvoj BIM v její projekční praxi.

Uvnitř firmy je základem vstřícnost k zaměstnancům, kvalitní personální politika s vysokou firemní kulturou a obsazení pracovních pozic odborně vyspělými pracovníky, kteří zároveň přijali naší firemní kulturu a přístup k práci.