www.provod.cz

   +420 475 201 580

   provod@provod.cz

 

Společnost PROVOD – inženýrská společnost, s.r. o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, působí především v oblasti vodního hospodářství, pozemního stavitelství a životního prostředí. Zabývá se nejen návrhy nových staveb, ale i návrhy rekonstrukcí či intenzifikace existujících vodohospodářských a pozemních děl. Technické a materiální vybavení společnosti umožňuje projektování prostřednictvím nejmodernější techniky.