Skip to main content

BIM a dopravní infrastruktura

Na semináři se budeme se věnovat diskusi o: Praktické zkušenosti s aplikací datových standardů a klasifikačních systému v projektech dopravní infrastruktury
– Implementaci standardu IFC 4.3 a jeho vlivu na interoperabilitu v dopravním stavitelství.
– Využití klasifikace CCI k zlepšení identifikace a porozumění dat v projektech dopravního stavitelství.
– Přizpůsobení národních datových standardů od SFDI pro místní potřeby a regulační požadavky.
– Efektivnímu informačnímu řízení pomocí databáze BIMQ a jejímu souladu s normou ISO 17412.

Účastníci budou mít příležitost získat ucelený přehled o nejnovějších trendech a přístupech k aplikaci datových standardů v dopravním stavitelství a jejich významu pro efektivní řízení projektů a interoperabilitu v odvětví.

Podrobný program je v přípravě.

Registrovat se můžete zde: https://forms.gle/rDXiPWhrxYfnY2zB8

 

 • 00

  dny

 • 00

  hodiny

 • 00

  minuty

 • 00

  vteřiny

Hodinový rozvrh

BIM a dopravní infrastruktura

9:00 - 9:30
Registrace účastníků
9:30 - 9:40
Zahájení
Řečník:
Karel Vonka - STRABAG a.s.
9:40 - 10:40
Praktické zkušenosti s aplikací datových standardů a klasifikačních systému v projektech dopravní infrastruktury
Tato část se zaměřuje na aplikaci datových standardů v oblasti dopravního stavitelství s využitím technologických nástroju, standardu a norem. Účastníci budou mít příležitost prozkoumat praktické příklady a přístupy k implementaci standardů jako jsou IFC 4.3, CCI klasifikace, národní datový standard od SFDI a využití platformy BIMQ pro efektivní informační řízení v BIM projektech v souladu s normou ISO 17412.
Řečník:
Jakub Ducár - STRABAG a.s.
10:40 - 11:40
Využití klasifikace a identifikace na BIM projektech v HBH Projekt
V České republice momentálně existuje několik pohledů na klasifikaci staveb a jejich dílčích částí. Žádný z obvykle používaných systémů však nesplňuje požadavky na jednoznačnou klasifikaci všech modelovaných datových objektů a s tím spojenou strukturalizaci informačního modelu stavby. V současnosti využívané klasifikační systémy plní funkci především jednoúčelovou nebo nejsou dostatečně robustní pro celý digitální model, např. rozšířený systém OTSKP klasifikuje práce stavby pro tvorbu výkazů výměr, ale pro datové objekty modelu vhodný není. Pro efektivní zpracování a následnou práci s informačním modelem stavby je třeba zajistit klasifikaci jednotlivých datových objektů stavby tak, abychom si byli schopni odpovědět na dvě základní otázky „co je co?“ (typicky označováno pojmem klasifikace) a „co je součástí čeho?“ (typicky identifikace). Odpověď na tyto otázky můžeme ji nalézt v ISO normě 12006-2 a řadě norem 81346. Využití klasifikace a identifikace přineslo na projektech BIM zpracovávaných v HBH Projekt zjednodušení především díky vysoké míře možné standardizace při tvorbě informačního modelu stavby, a tedy možné automatizaci.
Řečník:
Tomáš Havel - HBH Projekt spol. s r.o.
11:40 - 12:20
Přestávka na občerstvaní
12:20 - 13:20
Zkušenosti s využitím metody BIM v projektování železničních staveb, Výzvy a současná realita
Prezentace je zaměřená na tvorbu projektů metodou BIM z pohledu projektanta a následného využití při realizaci stavby. V prezentaci se podrobně podíváme na proces tvorby informačního modelu skutečného provedení stavby ve spolupráci s dodavatelskou firmou, na nastavení projektů ve společném datovém prostředí (CDE), na spolupráci a komunikaci ve společném datovém prostředí. Na dokončeném projektu ukážeme, jak prakticky fungovala spolupráce mezi tvorbě informačního modelu mezi geodetickou firmou a zhotovitelem DiMS od přebírání podkladů, přes modelování podle zaměření až po kontrolu Objednatelem
Řečník:
David Blahák - SUDOP PRAHA, Jaroslav Veselý - SUDOP PRAHA a.s.
13:20 - 13:55
Panelová diskuse
13:55 - 14:00
Závěr
Řečník:
Karel Vonka - STRABAG a.s.
Karel Vonka - STRABAG a.s.
Jakub Ducár - STRABAG a.s.
Tomáš Havel - HBH Projekt spol. s r.o.
David Blahák - SUDOP PRAHA
Jaroslav Veselý - SUDOP PRAHA a.s.

Datum

Čvn 11 2024

Čas

9:00 - 14:00

Umístění

Budova Českého Svazu Vědeckotechnických Společností
Novotného Lávka 200/5, Praha 1
Webová stránka
https://mapy.cz/s/dajunanose

Další místa

Willenbergův sál - č. 217
Kategorie

Organizátor

czBIM - buildingSMART Česká republika
czBIM - buildingSMART Česká republika
Telefon
777950853
Email
kamenickova@czbim.org

Řečníci