Skip to main content

BIM a parametrické navrhování

Parametrické navrhování přináší do projektování a architektury nečekané možnosti a díky této metodě se rodí něco jako digitální architekt. Spojení počítače a lidského faktoru tak pomůže vytvořit něco, co je maximálně funkční a efektivní.
Tato oblast je zatím poměrně polem neoraným, avšak nabízí nepřeberné množství možností. I když se zdá, že se nebude jednat o jednoduchou disciplínu, můžeme Vás vyvést z omylu. BIM a parametrickému navrhování se už věnuje mnoho profesantů a programů. Jaká je však spojitost parametrického navrhování s BIM? Jak se propojuje tvorba parametrické geometrie, stavebně fyzikální analýzy, optimalizace návrhu s prací s daty v BIM modelu? Jak tato metoda vypadá v praxi? Co očekávat? Co dokáže a jaké jsou její úskalí?

Pojďte s námi získat podrobnější informace a diskutovat o možnostech využití parametrického navrhování v různých etapách návrhu, a to v pozemním i dopravním stavitelství.
Registrovat se můžete zde:  http://eepurl.com/hIRWo

Událost je ukončena.

Hodinový rozvrh

BIM a parametrické navrhování

9:00 - 10:00
Registrace
10:00 - 10:10
Zahájení
Řečník:
Lukáš Vacík - CASUA spol. s r.o.
10:10 - 10:30
Parametrizace / Automatizace při tvorbě PD
Proč a jak používat automatizované procesy při tvorbě PD. Parametrizace modelů. Parametrické navrhování (tvorba geometrie). • Využití doplňků, nástaveb a skriptů při práci s Revitem.
Řečník:
Lukáš Vacík - CASUA spol. s r.o.
10:30 - 10:50
BIM a výkaznictví
Řečník:
Martin Malý - ARCHCOM s.r.o.
10:50 - 11:10
Parametrická architektura – funkční a geometrická parametrizace návrhů
Řečník:
Petr Matyáš - di5 architekti inženýři s.r.o.
11:10 - 11:40
Coffebreak
11:40 - 12:00
Parametrické projektování mostních konstrukcí  (Grasshopper-Tekla Live Link)
V současné době probíhá v dopravním stavitelství velmi intenzivní debata týkající se implementace BIM do stavebního procesu. Zcela samostatnou kapitolou návrhu mostních konstrukcí je automatizace dílčích procesů, ať se jedná o tvorbu modelu, tvorbu výkresové dokumentace či získávání dodatečných údajů z modelu, které jsou následně použité v jiných částech projektu. Jedním ze způsobů parametrizace, který autoři tohoto příspěvku nejvíce preferují spočívá ve využití nativního modulu pro parametrizaci modelu. V rámci automatizace jsou vyvíjeny jednotlivé skripty využívající jak grafického, tak textového programování. Skripty zajišťují jednotlivé činnosti při zachování parametrizace konstrukce a zároveň jsou snadno modifikovatelné a opakovatelné. Celý proces pak spočívá v jasné definici co je potřeba vykonat, co má být parametrizováno. Jako příklad lze uvést vytvoření parametrické nosné konstrukce na základě definice příčného řezu, počátečního a koncového staničení a šikmosti, výpočet krátkodobých ztrát předpětí na základě geometrie předpínacích kabelů a materiálových charakteristik, generování vytyčovacích bodů přímo z konstrukce na výkres či do jiného formátu, kontrola kolizí či osazení panelů PHS mezi sloupky na základě textového zadání. V prezentaci budou dále popsány výhody a nevýhody parametrického modelování a zkušenosti z pilotních projektů, kde byla parametrizace naplno využívána.
Řečník:
Pavel Vlasák - AFRY CZ s.r.o.
12:00 - 12:20
Život skriptu od zadání po užití
Řečník:
Adam Lagner - MFS DX s.r.o
12:20 - 13:50
Panelová diskuse
Řečník:
Lukáš Vacík - CASUA spol. s r.o.
13:50 - 14:00
Závěr
Řečník:
Lukáš Vacík - CASUA spol. s r.o.
Lukáš Vacík - CASUA spol. s r.o.
Martin Malý - ARCHCOM s.r.o.
Petr Matyáš - di5 architekti inženýři s.r.o.
Pavel Vlasák - AFRY CZ s.r.o.
Adam Lagner - MFS DX s.r.o

Datum

Led 12 2023
Expired!

Čas

10:00 - 15:00

Umístění

Budova Českého Svazu Vědeckotechnických Společností
Novotného Lávka 200/5, Praha 1
Webová stránka
https://mapy.cz/s/dajunanose
Kategorie

Organizátor

czBIM - buildingSMART Česká republika
czBIM - buildingSMART Česká republika
Telefon
777950853
Email
kamenickova@czbim.org

Řečníci