Skip to main content

BIM a FM: Jak BIM data pomáhají při správě a provozu stavby

BIM a FM: Jak BIM data pomáhají při správě a provozu stavby.

 

… chcete se dozvědět, jak hodně jsme se v ČR přiblížili k reálnému využití BIM při správě a údržbě staveb, jak jsou BIM data užitečná během provozu stavby, vidět ukázky na konkrétních příkladech z aktuální praxe, dozvědět se, jak se to daří i kde co pokulhává …

 

Připravili jsme pro Vás zajímavé příspěvky odborníků.

Důležitou součástí workshopu bude společná diskuse, sdílení zkušeností a pohledů na rozvíjející se a důležitou problematiku BIM a FM.

Přijďte se zapojit do diskuse, těšíme se na setkání.

Přenos semináře bude hybridní, tedy prezenční i online forma. Při registraci prosím uveďte do poznámky jaké formy přenosu se zúčastníte.

 

Registrovat se můžete zde:      http://eepurl.com/4iMEb

Událost je ukončena.

Hodinový rozvrh

Program

9:00 - 10:00
Registrace účastníků
10:00 - 10:15
Úvod
Řečník:
Tomáš Minka - Bim.Point
10:15 - 10:35
BIM na Letišti Praha
Aktivity Letiště Praha jako investora a správce staveb v oblasti BIM. Kam směřují BIM projekty ve vztahu k FM. Tvorba informačního modelu pro správu budov a jako podklad pro další stavební akce. Ukázka procesu pasportizace a následná tvorby modelu. Datový standard a zadávací dokumenty kompatibilní se systémy pro FM.
Řečník:
Petr Tesař - Letiště Praha
10:35 - 1055
Plán využití HBIM ke Stavební údržbě Karlova mostu
Zamyšlení nad modelováním historických staveb - Heritage BIM. Společně s rozvojem metodiky Informačního modelování, jehož nástroje jsou spíše orientované na zcela nové nebo rekonstruované stavby, se začalo rozvíjet i zachycování a modelování existujících staveb představujících historické dědictví. Obor se značně rozvíjí v zemích s velkým množstvím historických památek, jako je Velká Británie, Itálie, Španělsko. Cílem zachycování historických památek v modelu jsou kromě zajišťování očekávaných stavebních aktivit také cíle stavebně historické, památkové a edukační. Při vytváření modelů se využívá moderních metod geolokačních a laserových technologií a mračen bodů. Vznikající modely bývají unikátní, stejně jako jsou unikátní cíle, s nimiž jsou budovány (složité krovy katedrál, konstrukce kleneb, kamenné portály, historické mosty, …). Jednou z nejobdivovanějších památek staré Prahy je Karlův most. Projekt, který si dal za cíl zmapovat tuto památku bychom chtěli představit odborné veřejnosti, včetně cílů, jimž by měl sloužit. Toto představení je na začátku cesty k modelu, mnoho věcí může být podrobeno změnám, cílem je tedy vyvolat diskuzi a najít spolupracovníky.
Řečník:
Eva Strejčková - TSK Praha, Milan Hampl - IKA Data
10:55 - 11:15
Správa a údržba stavby s BIM daty – praktické využití
Zatím každý zrealizovaný projekt nasazení BIM pro FM má svá specifika. Představíme jak jsme v jednotlivých projektech postupovali. Základním principem BIM je sdílení elektronických dat o budově po celou dobu její životnosti; od počátečního návrhu, přes koordinovanou realizaci, až do dlouhé fáze efektivního provozu. Do projekční praxe pronikl BIM už dávno. Je úspěšně využíván při realizaci staveb. Nyní si postupně upevňuje svou pozici i ve správě a údržbě budovy. Je jen otázkou času, kdy se BIM technologie stanou i v těchto fázích nepostradatelným standardem. Jedním z přínosů BIM je celkové zefektivnění práce. S využitím BIM získáváme přístup nejen k 3D modelu, ale i ke všem souvisejícím informacím, které v danou chvíli potřebujeme. S BIM modelem dostáváme do rukou živé digitální dvojče stavby. Okamžitě, kdykoliv a odkudkoliv máme k dispozici pravdivá a uspořádaná data o stavbě..
Řečník:
Agnieszka Szostko Budzinska - Bim.Point
11:15 - 11:45
Přestávka
11:45 - 12:05
Od modelu až k lidem
Skutečných případů použití dat z BIM modelu pro následnou správu je v ČR stále jako šafránu. Ukážeme příběh investora a provozovatele logistického areálu, kterému se povedlo překonat strasti pořízení dat pro FM ve formě BIM modelu. Dotkneme se hlavních úskalí, způsobu řešení a očekávaných přínosů.
Řečník:
Jakub Bican - Arkance Systems CZ s.r.o.
12:05 - 12:25
Nastavení systému ochrany před trestně právní odpovědností v oblasti správy majetku
Risk management ve správě majetku - reálná rizika ohrožující kontinuitu činností v organizaci Subjektivní a objektivní odpovědnost Řešení bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení Nastavení systému řízení správy majetku Nepůjde o představení legislativních povinností, ale o sdílení zkušeností se zaváděním efektivního systému s vazbou na kontrolní mechanismy. V praxi se potkáváme s tragickou informovaností klíčových pozic managementu organizací v odpovědnostních oblastech.
Řečník:
Ondřej Antoš - EASY FM
12:25 - 12:45
BIM a Facility Management z pohledu státu.
Agentura ČAS v rámci realizace vládní Koncepce zavedení BIM v ČR pracuje také na klíčovém tématu "5.6. BIM a Facility Management (FM)". S dosavadními zkušenostmi, aktuálním stavem zavádění, informacemi o Datovém standardu stavebnictví a s plány v oblasti BIM a FM vás seznámí projektová manažerka DSS.
Řečník:
Kateřina Schön - Česká agentura pro standardizaci
12:45 - 13:00
Panelová diskuse
O čem plánujeme diskutovat: Jak řeší problematiku BIM vlastníci - provozovatelé staveb. Zkušenosti s využitím datového standardu při pasportizaci stavby. Specifika použití BIM u historické stavby, sledované unikátní cíle, Heritage BIM. V čem se projekty nasazení BIM pro FM vzájemně liší a co mají společné. Jaké digitální dvojče rozumně využijeme pro správu stavby. Má smysl tvorba vlastního (firemního) datového standardu? Jak nastavit efektivní systém správy majetku, procesů pro minimalizaci rizik a řešení souvisících odpovědností. Kroky v národní standardizaci BIM pro navrhování postupují a jak to bude v oblasti FM? … další jakékoli otázky z řad posluchačů.
Řečník:
Tomáš Minka - Bim.Point
13:00
Závěr
Tomáš Minka - Bim.Point
Petr Tesař - Letiště Praha
Eva Strejčková - TSK Praha
Milan Hampl - IKA Data
Agnieszka Szostko Budzinska - Bim.Point
Jakub Bican - Arkance Systems CZ s.r.o.
Ondřej Antoš - EASY FM
Kateřina Schön - Česká agentura pro standardizaci

Datum

Kvě 17 2022
Expired!

Čas

9:00 - 13:00

Umístění

Budova Nadace ABF
Václavské náměstí 31, Praha 1
Kategorie

Organizátor

czBIM - buildingSMART Česká republika
czBIM - buildingSMART Česká republika
Telefon
777950853
Email
kamenickova@czbim.org

Řečník