www.valbek.com

   +420 487 070 435

   info@valbek.eu

   www.facebook.com/valbek/

   www.linkedin.com/company/7273438

 

Zkoumá, projektuje, dozoruje a staví budoucnost.

Skupina Valbek již více než 30 let projektuje infrastrukturu a další liniové stavby. V rámci celého holdingu nabízí portfolio 20 oborů od projektování, průzkumů, poradenství až po realizaci staveb. To jí umožňuje zvládnout celý stavební projekt od zajištění potřebných povolení až po realizační dokumentaci.

Mateřská společnost VALBEK-EU, a.s. zaštiťuje 9 dceřiných firem zaměřených na různé obory z oblasti stavebnictví. Jedná se o projekční kanceláře Valbek, Valbek SK, Valbek UA a Valbek Sweden, firmy B R E X a V – CON zaměřené na oblast technologií a realizaci staveb, AZ GEO zabývající se geologií a ekologií, a firmy BUNG CZ a TES Consulting věnující se technickému dozoru a koordinaci BOZP.

Skupinu tvoří více než 200 špičkových projektantů, 50 inženýrů a více než 200 specialistů ve stavebních oborech. S širokým portfoliem nabízených oborů mají její projektanti možnost navrhovat malé i velké stavby, nebo být součástí specializované profese. Působí nejen v České republice, ale také na Slovensku, Ukrajině a ve Švédsku.