www.spsstavhk.cz

   pu@spsstavhk.cz

 

Dějiny Střední průmyslové školy stavební v Hradci Králové sahají do 70. let 19. století, kdy byla v roce 1874 v Třebechovicích pod Orebem založena Odborná škola pro kreslení a modelování, která byla roku 1880 přestěhována do Hradce Králové a reorganizována na Odbornou školu pro umělecké zámečnictví. Po 1. světové válce působila pod názvem Státní odborná škola pro umělecko-průmyslové zpracování kovů a její význam stále rostl. Roku 1926 byla vlivem rozvíjejícího se stavebnictví ve městě zřízena vyšší stavitelská škola, teprve třetí v republice. Od roku 1927 se nazývala Státní průmyslová škola v Hradci Králové a bylo rozhodnuto o výstavbě nové budovy od architekta Jana Rejchla na Pospíšilově třídě. V 50. letech vznikly nové studijní obory a škola dosáhla celostátního významu.

Do dnešních dnů prošla škola několika úpravami, byla vyměněna okna, provedeno zateplení budovy a vylepšen její interiér, tento trend pokračuje i v současnosti. V posledních letech se vytvořila stabilní skladba čtyřletých maturitních studijních oborů, čímž se podařilo pokrýt celou šíři potřeb stavebnictví.

Naši žáci se každoročně zapojují se do středoškolské odborné činnosti, kde se svými návrhy obsazují přední místa. Jsou neméně úspěšní i v dalších odborných soutěžích, jako je Navrhni dům z KB-BLOKU, Pracujeme s ArchiCadem, Soutěž o nejlepší projekt, Stavby z vlnité lepenky a podobně. Tradiční je též účast našich týmů v nejrůznějších sportovních utkáních, např. v kopané, halové kopané, florbalu, volejbalu, futsalu, raftovém závodě, ale i v šachových turnajích a dalších soutěžích. Žáci úspěšně reprezentují školu v jazykových olympiádách a konverzačních soutěžích i v matematických soutěžích. K pravidelným mimoškolním aktivitám na naší škole patří filmový kroužek, sportovní kroužek a kroužek architektury.