www.fa.cvut.cz/cs/fakulta/o-fakulte

  www.linkedin.com/school/facvut/

  České vysoké učení technické v Praze
Fakulta architektury
Thákurova 9
166 34 Praha 6 – Dejvice

 

Fakulta architektury ČVUT je jednou z fakult Českého vysokého učení technického v Praze. Nejstarší, největší a nejvýznamnější instituce poskytující u nás vzdělání v oboru. Škola založená na otevřenosti mohla i díky prostorovým podmínkám v nové budově rozšířit tradiční zaměření na architekturu a urbanismus o další obory – design a krajinářskou architekturu. Fakulta architektury je rovněž prestižním pracovištěm orientujícím se na výzkumnou, vědeckou a uměleckou tvůrčí činnost.