www.excon.cz

+420 244 015 111

excon@excon.cz

 

EXCON, a.s. je jednou z prvních porevolučních akciových společností ve stavebnictví. Zakladateli jsou české fyzické osoby, které ve společnosti pracovaly a některé dosud pracují. Na konci roku 2015 zakladatelé předali společnost do rukou managementu společnosti.
EXCON staví na dlouholeté tradici, na jedinečnosti spočívající v komplexnosti procesu od návrhu po montáž a na vysoké odbornosti.
Chceme stále rozvíjet a zefektivňovat vlastní výrobní zázemí. Hlavním cílem je dokonale zvládnutý proces na ose projektant – programátor – výrobní automat. Cílem v projektování i realizaci ocelových konstrukcí je přinášet kreativní, technicky jedinečná a ekonomická řešení.