www.eeprojekt.cz

   +420 773 427 100

   petr.bronec@eeprojekt.cz

 

EEprojekt s.r.o. je českobudějovická projekční kancelář elektro. Již od založení firmy v roce 2017 se snažíme používat moderní postupy v elektro projektování. Rozsáhlejší dokumentace již tvoříme v programu Revit a průběžně zavádíme metodu BIM i na ostatní projekty.