www.colas.cz

+420 725 094 014

tomas.polacik@colas.cz

Předmětem činnosti společnosti COLAS CZ, a.s. jsou standardní práce silničního stavitelství – výstavba, rekonstrukce, opravy a ostatní práce na pozemních komunikacích a mostech. Také se zabýváme výstavbou a rekonstrukcemi inženýrských sítí a kolejových staveb. Naší další činností jsou těžba kamene a výroba drceného kameniva, výroba modifikovaných asfaltů, a především asfaltových směsí.