www.svizn.cz

   +420 606 062 636

   info@svizn.cz

 

Pod názvem SVIŽN se skrývá architektonický a projekční ateliér. Specializuje se na komplexní projekty staveb od studie až po kolaudaci, a další navazující služby jako je inženýrská činnost, autorský a technický dozor. Díky vlastnímu rozsáhlému pracovnímu týmu zajišťuje zpracování architektonického, stavebního a technologického návrhu včetně zpracování rozpočtu stavby. Ke standardům společnosti patří zpracování projektů metodikou BIM, která zajištuje maximální prostorovou koordinaci jednotlivých částí projektů a tím předchází komplikacím při realizaci stavby.