www.geo5.cz

   +420 261 225 442

   info@geo5.cz

 

GEO-5 se etablovala už v roce 1993 jako geodetická kancelář. V posledních letech, kdy se nejen ve stavebnictví, ale i v geodetické praxi mění zavedené tradiční postupy, které nahrazuje využívání digitálních technologií, společnost GEO-5 neustrnula ve vývoji. Naopak GEO-5 využívá v praxi při zaměřování staveb 3D laserové skenování, 3D modelování staveb založené na principech metody práce BIM. BIM pro GEO-5 neznamená budoucnost, jedná se o současnost, protože zaměřování a následná pasportizace budov formou 3D/BIM modelu stávajícího stavu je v GEO-5 každodenní praxe již dnes. Společnost má zavedený Integrovaný systém managementu (dále jen ISM), který vychází z požadavků a norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004.