www.archcom.eu

   +420 720 406 856

   martin.maly@archcom.eu

 

Společnost ARCHCOM je  projektový atelier, sdružující profesionály v oblasti realitního developmentu a podléhá regulaci RICS (Velká Británie). Služby poskytované pro předprojektovou a projektovou přípravu staveb spočívají ve zpracování dokumentace pro všechny stupně povolení až po prováděcí projekty. Ve všech stupních investičního plánování je zajištěna vysoká míra koordinace, vyplývající ze zavedení procesů BIM a jeho nadstaveb pro finanční řízení projektu. Ateliér má za sebou řadu realizací v oblasti průmyslových či industriálních staveb a metodiku BIM se snaží provázat s komplexním finančním řízením investice.