Events

Id Vytvořeno Modified Header Program Registrace Place Place2 For Partners Kontakt Status Akce
24  2020-02-03 13:57:39  2020-05-22 10:25:42  <p>Semin&aacute;ř je zaměřen na praktick&eacute; uk&aacute;zky SW a datov&yacute;ch n&aacute;strojů pro oceněn&iacute; staveb BIM projektů. Naživo budou předvedeny konkr&eacute;tn&iacute; dostupn&eacute; n&aacute;stroje pro projektanty, zhotovitele staveb i investory, včetně benefitů a metodick&yacute;ch postupů.&nbsp;</p> <p>Semin&aacute;ř je určen pro v&scaron;echny, kdo potřebuj&iacute; určit cenu stavebn&iacute;ho d&iacute;la.&nbsp; &nbsp;</p>   <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Čas</span></th> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Akce</span></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">09:00&nbsp;</span></th> <td> <h2 class="h4"><strong><span style="font-size: 14px;">&Uacute;vod<br /> Daniel Cihelka, &Uacute;RS CZ</span></strong></h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Představen&iacute; BIM n&aacute;strojů&nbsp;</strong></span></p> <p><strong><span style="font-size: 14px;">Daniel Cihelka, </span></strong><span style="font-size: 14px;">&Uacute;RS CZ</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Využit&iacute; Stavebn&iacute; knihovny DEK při tvorbě BIM modelu z pohledu projektanta &ndash; konkr&eacute;tn&iacute; uk&aacute;zky v SW REVIT a ArchiCAD</strong></span></p> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Jan Sta&scaron;ek, Luk&aacute;&scaron; Kolouch, </strong>DEKPROJEKT s.r.o.</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Tvorba rozpočtu/nab&iacute;dky z 3D modelu rozpočt&aacute;řem v SW KROS 4 a pohled investora</strong></span></p> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Daniel Cihelka,&nbsp;</strong>&Uacute;RS CZ</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>BIM v dopravn&iacute;ch stavb&aacute;ch &ndash; př&iacute;prava a realizace</strong></span></p> <p>z&aacute;stupce společnosti IBR Consulting, s.r.o.</p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><strong><span style="font-size: 14px;">Odhady cen v&yacute;stavby stavebn&iacute;ch objektů v předinvestičn&iacute; f&aacute;zi</span></strong></p> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Ondřej &Scaron;im&aacute;ček, </strong>&Uacute;RS CZ a.s.</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><strong><span style="font-size: 14px;">BIM rozpočtov&aacute;n&iacute; - jak vytěžit z form&aacute;tu IFC maximum?</span></strong></p> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Pavel Hanu&scaron;, </strong>Business Development Manager v Callida s.r.o.&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">13:00</span></th> <td> <h2 class="h4"><strong><span style="font-size: 14px;">Z&aacute;věr</span></strong></h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td><span style="font-size: 14px;">Pr&aacute;vě prob&iacute;h&aacute; př&iacute;prava programu. Změna programu vyhrazena.</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>   <p>Praktick&yacute; semin&aacute;ř BIM a oceňov&aacute;n&iacute;</p>   <p><strong>M&iacute;sto kon&aacute;n&iacute;:</strong></p> <p>Budova Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictv&iacute;</p> <p>V&aacute;clavsk&eacute; n&aacute;měst&iacute; 31</p> <p>Praha 1</p> <p><br /> <strong>Parkov&aacute;n&iacute;:</strong></p> <p>Parkov&aacute;n&iacute; je v t&eacute;to č&aacute;sti Prahy poměrně obt&iacute;žn&eacute; (Praha 1 m&aacute; zř&iacute;zen&eacute; parkovac&iacute; z&oacute;ny), doporučujeme použ&iacute;t městskou hromadnou dopravu.&nbsp; K využit&iacute; jsou tak&eacute; parkovi&scaron;tě P+R, kter&eacute; jsou um&iacute;stěny u metra v lokalit&aacute;ch Skalka I, II, Zlič&iacute;n I, II, Nov&eacute; Butovice, Opatov, Chodov, L&aacute;dv&iacute;, Letňany, Rajsk&aacute; zahrada, Čern&yacute; Most I, II, N&aacute;draž&iacute; Hole&scaron;ovice a Depo Hostivař &ndash; v&iacute;ce na&nbsp;<a href="http://www.parkujvklidu.cz/parkovani-pr/" target="_blank">http://www.parkujvklidu.cz/parkovani-pr/&nbsp;</a>. Protože parkovi&scaron;tě P+R b&yacute;vaj&iacute; velmi často obsazen&eacute;, doporučujeme dal&scaron;&iacute;&nbsp;možnosti pro parkov&aacute;n&iacute;. Nedaleko hotelu je placen&eacute; parkovi&scaron;tě Na Florenci 25 Praha 1, Nov&eacute; město, (vjezd z ulice Na Florenci). V&iacute;ce zde:&nbsp;<a href="http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-rap-praha-s-r-o-/" target="_blank">http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-rap-praha-s-r-o-/&nbsp;</a>Př&iacute;jezd po d&aacute;lnici D8 &ndash; parkovi&scaron;tě Střelničn&aacute; / Dolej&scaron;kova Praha 8, celodenn&iacute; parkov&aacute;n&iacute; stoj&iacute; 100kč&nbsp;<a href="http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-parkovisteladvi-cz" target="_blank">http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-parkovisteladvi-cz</a>&nbsp;. Př&iacute;jezd po d&aacute;lnici D1 -&nbsp;<a href="http://www.parkovistepraha.cz/index.php?site=pankra" target="_blank">http://www.parkovistepraha.cz/index.php?site=pankra</a></p> <p><br /> <strong>Doprava prostřednictv&iacute;m MHD:</strong></p> <p>Metro trasa A a B: stanice Můstek</p> <p>Metro trasa A a C: stanice Muzeum</p> <p>Tramvaje č. 1, 3, 5, 6, 9, 14 a 24</p>   <p><iframe class="embed-responsive-item" frameborder="0" scrolling="no" src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=18WlEiNQztJ19FvrZQsvzU-yG4eA&amp;hl=cs"></iframe></p>       View Upravit Smazat
16  2019-08-01 13:15:57  2019-11-13 13:53:34  <p>Zveme V&aacute;s na semin&aacute;ř BIM pro investory Praha. C&iacute;lem je prezentovat metodu BIM z pohledu zadavatelů stavebn&iacute;ch projektů, jejich potřeb a požadavků na cel&yacute; dodavatelsk&yacute; t&yacute;m. O BIM se často mluv&iacute; z pohledu projektantů nebo dodavatelů, nicm&eacute;ně role investora je zcela kl&iacute;čov&aacute;.</p> <p>Investorovi může BIM přin&eacute;st mnoho nesporn&yacute;ch v&yacute;hod, může udělat projekt efektivněj&scaron;&iacute;. Proces BIM zachycuje a uspoř&aacute;d&aacute;v&aacute; velk&eacute; množstv&iacute; informac&iacute;, a to jak během př&iacute;pravn&eacute;, tak i realizačn&iacute; f&aacute;ze, a proto může investor ve f&aacute;zi provozu stavbu l&eacute;pe či &uacute;sporněji spravovat. Nelze dělat BIM projekt bez zad&aacute;n&iacute;, jak m&aacute; BIM proces a jeho v&yacute;stupy vypadat.</p> <p>Semin&aacute;ř V&aacute;m odpov&iacute; na ot&aacute;zky: CO je BIM, PROČ ho cht&iacute;t, JAK a ZA CO jej aplikovat pr&aacute;vě na V&aacute;&scaron; projekt, vyč&iacute;sl&iacute; HODNOTU DAT a uk&aacute;že př&iacute;klady a vzory z praxe.</p>   <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Čas</span></th> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Akce</span></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">10:10 - 11:00</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Co je BIM</strong><br /> Představen&iacute; prvn&iacute;ch v&yacute;stupů pro oblasti smluv, veřejn&yacute;ch zak&aacute;zek a datov&eacute;ho standardu. Př&iacute;prava pilotn&iacute;ch projektů.</span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Petr Maty&aacute;&scaron;</strong>, předseda czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">11:00 - 11:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Proč &ndash; shrnut&iacute; př&iacute;kladů, uk&aacute;zka projektů z praxe</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Roman Vor&aacute;č</strong>, člen představenstva czBIM a manažer technick&eacute;ho rozvoje, Sudop Group a.s.</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">11:50 - 12:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Jak a za co</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><b>Petr Maty&aacute;&scaron; </b>a<b> Roman Vor&aacute;č, </b>czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">12:50 - 13:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Hodnota dat</strong>:</span></h2> <p><span style="font-size: 14px;">- BIM data - co to obsahuje, co je t&iacute;m m&iacute;něno<br /> - Oběh BIM dat (proces vytv&aacute;řen&iacute; a sd&iacute;len&iacute; dat)<br /> - Data v jin&yacute;ch odvětv&iacute;ch - kapit&aacute;lov&aacute; hodnota dat.<br /> - Velikost dat (na co se připravit)<br /> - N&aacute;stroj pro organizaci dat v průběhu projektu(CDE)</span></p> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Pavel Lacina</strong>, czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td><span style="font-size: 14px;">Pr&aacute;vě prob&iacute;h&aacute; př&iacute;prava programu. Změna programu vyhrazena.</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>   <h2 class="text-info h4 mb-4">BIM PRO INVESTORY PRAHA</h2>   <p>Budova Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstv&iacute;,&nbsp;V&aacute;clavsk&eacute; n&aacute;měst&iacute; č. 833/31, 110 00 Praha 1 (v průchodu)</p>         View Upravit Smazat
25  2020-04-07 08:52:25  2020-08-13 11:02:39  <p><strong>1. - 2. ř&iacute;jna 2020</strong></p> <p>Konference BIM DAY jsou již deset let kl&iacute;čov&yacute;m m&iacute;stem pro setk&aacute;v&aacute;n&iacute; z&aacute;jemců a odborn&iacute;ků věnuj&iacute;c&iacute;ch se nejen t&eacute;matům digitalizace, BIM a stavebnictv&iacute;. Dal&scaron;&iacute; ročn&iacute;k, tentokr&aacute;t <strong>dvoudenn&iacute; konference&nbsp;BIM DAY</strong> přinese nejaktu&aacute;lněj&scaron;&iacute; informace o děn&iacute; v Česk&eacute; republice a ve světě, zaměř&iacute; se tak&eacute; na vize, kam BIM směřuje a jak&aacute; bude jeho budoucnost. O sv&eacute; zku&scaron;enosti se přijdou podělit předn&iacute; odborn&iacute;ci z ČR i ze světa. Na konferenci bude srovn&aacute;n v&yacute;voj BIM a jeho implementace v zahranič&iacute; a u n&aacute;s, mezi dal&scaron;&iacute; t&eacute;mata budou zařazeny pilotn&iacute; projekty, jasn&eacute; vize a důvody proč využ&iacute;t BIM, praktick&eacute; zku&scaron;enosti, kritick&yacute; pohled na BIM. Jedn&iacute;m z hlavn&iacute;ch př&iacute;spěvků budou moderovan&eacute; diskuze se z&aacute;stupci veřejn&eacute;ho a soukrom&eacute;ho sektoru.&nbsp;Letos bude konference zaměřena prim&aacute;rně na poznatky z&nbsp;praxe. Program konference bude doprov&aacute;zen workshopy a v&yacute;stavou BIM Market, kde se potk&aacute;te s vystavovateli, kteř&iacute; V&aacute;m předvedou trendy v t&eacute;to oblasti.&nbsp;<br /> <span style="font-size:18px;"><strong>V&iacute;ce o programu a konferenci naleznete na <a href="http://www.bimday.cz" target="_blank">www.bimday.cz</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p>     <p>BIM DAY 2020</p>   <p>Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 945/33, 190 00 Praha 9-Vysočany&nbsp;<a href="http://www.clarioncongresshotelprague.com/cs">www.clarioncongresshotelprague.com/cs</a></p>         View Upravit Smazat
20  2019-10-15 10:12:34  2019-11-11 12:18:46  <p>Zveme V&aacute;s na semin&aacute;ř BIM pro investory Cheb. C&iacute;lem je prezentovat metodu BIM z pohledu zadavatelů stavebn&iacute;ch projektů, jejich potřeb a požadavků na cel&yacute; dodavatelsk&yacute; t&yacute;m. O BIM se často mluv&iacute; z pohledu projektantů nebo dodavatelů, nicm&eacute;ně role investora je zcela kl&iacute;čov&aacute;.</p> <p>Investorovi může BIM přin&eacute;st mnoho nesporn&yacute;ch v&yacute;hod, může udělat projekt efektivněj&scaron;&iacute;. Proces BIM zachycuje a uspoř&aacute;d&aacute;v&aacute; velk&eacute; množstv&iacute; informac&iacute;, a to jak během př&iacute;pravn&eacute;, tak i realizačn&iacute; f&aacute;ze, a proto může investor ve f&aacute;zi provozu stavbu l&eacute;pe či &uacute;sporněji spravovat. Nelze dělat BIM projekt bez zad&aacute;n&iacute;, jak m&aacute; BIM proces a jeho v&yacute;stupy vypadat.</p> <p>Semin&aacute;ř V&aacute;m odpov&iacute; na ot&aacute;zky: CO je BIM, PROČ ho cht&iacute;t, JAK a ZA CO jej aplikovat pr&aacute;vě na V&aacute;&scaron; projekt, vyč&iacute;sl&iacute; HODNOTU DAT a uk&aacute;že př&iacute;klady a vzory z praxe.</p>   <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Čas</span></th> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Akce</span></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">09:10 - 10:00</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Co je BIM</strong><br /> Představen&iacute; prvn&iacute;ch v&yacute;stupů pro oblasti smluv, veřejn&yacute;ch zak&aacute;zek a datov&eacute;ho standardu. Př&iacute;prava pilotn&iacute;ch projektů.</span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Petr Maty&aacute;&scaron;</strong>, předseda czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">10:00 - 10:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Proč &ndash; shrnut&iacute; př&iacute;kladů, uk&aacute;zka projektů z praxe</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Roman Vor&aacute;č</strong>, člen představenstva czBIM a manažer technick&eacute;ho rozvoje, Sudop Group a.s.</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">10:50 - 11:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Jak a za co</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><b>Petr Maty&aacute;&scaron;&nbsp;</b>a<b>&nbsp;Roman Vor&aacute;č,&nbsp;</b>czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">11:50 - 12:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Hodnota dat</strong>:</span></h2> <p><span style="font-size: 14px;">- BIM data - co to obsahuje, co je t&iacute;m m&iacute;něno<br /> - Oběh BIM dat (proces vytv&aacute;řen&iacute; a sd&iacute;len&iacute; dat)<br /> - Data v jin&yacute;ch odvětv&iacute;ch - kapit&aacute;lov&aacute; hodnota dat.<br /> - Velikost dat (na co se připravit)<br /> - N&aacute;stroj pro organizaci dat v průběhu projektu(CDE)</span></p> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Pavel Lacina</strong>, czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td><span style="font-size: 14px;">Pr&aacute;vě prob&iacute;h&aacute; př&iacute;prava programu. Změna programu vyhrazena.</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>   <h2 class="text-info h4 mb-4">BIM PRO INVESTORY CHEB</h2>   <p>Městsk&yacute; &uacute;řad Cheb, n&aacute;m. Kr&aacute;le Jiř&iacute;ho z Poděbrad 14, 350 20 Cheb</p> <p>&nbsp;</p>         View Upravit Smazat
14  2019-08-01 13:11:03  2019-11-11 10:44:12  <p>Zveme V&aacute;s na semin&aacute;ř BIM pro investory Ostrava.&nbsp; C&iacute;lem je prezentovat metodu BIM z pohledu zadavatelů stavebn&iacute;ch projektů, jejich potřeb a požadavků na cel&yacute; dodavatelsk&yacute; t&yacute;m. O BIM se často mluv&iacute; z pohledu projektantů nebo dodavatelů, nicm&eacute;ně role investora je zcela kl&iacute;čov&aacute;.</p> <p>Investorovi může BIM přin&eacute;st mnoho nesporn&yacute;ch v&yacute;hod, může udělat projekt efektivněj&scaron;&iacute;. Proces BIM zachycuje a uspoř&aacute;d&aacute;v&aacute; velk&eacute; množstv&iacute; informac&iacute;, a to jak během př&iacute;pravn&eacute;, tak i realizačn&iacute; f&aacute;ze, a proto může investor ve f&aacute;zi provozu stavbu l&eacute;pe či &uacute;sporněji spravovat. Nelze dělat BIM projekt bez zad&aacute;n&iacute;, jak m&aacute; BIM proces a jeho v&yacute;stupy vypadat.</p> <p>Semin&aacute;ř V&aacute;m odpov&iacute; na ot&aacute;zky: CO je BIM, PROČ ho cht&iacute;t, JAK a ZA CO jej aplikovat pr&aacute;vě na V&aacute;&scaron; projekt, vyč&iacute;sl&iacute; HODNOTU DAT a uk&aacute;že př&iacute;klady a vzory z praxe.</p>   <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Čas</span></th> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Akce</span></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">13:00 - 14:00</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Co je BIM</strong><br /> Představen&iacute; prvn&iacute;ch v&yacute;stupů pro oblasti smluv, veřejn&yacute;ch zak&aacute;zek a datov&eacute;ho standardu. Př&iacute;prava pilotn&iacute;ch projektů.</span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Petr Maty&aacute;&scaron;</strong>, předseda czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">14:00 - 14:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Proč &ndash; shrnut&iacute; př&iacute;kladů, uk&aacute;zka projektů z praxe</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Roman Vor&aacute;č</strong>, člen představenstva czBIM a manažer technick&eacute;ho rozvoje, Sudop Group a.s.</span></h3> <h3><span style="font-size:14px;"><strong>Daniel Martynek, </strong>vedouc&iacute; oddělen&iacute; rozvoje města, Magistr&aacute;t města Třince</span></h3> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">14:50 - 15:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Jak a za co</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><b>Petr Maty&aacute;&scaron;&nbsp;</b>a<b>&nbsp;Roman Vor&aacute;č,&nbsp;</b>czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">15:50 - 16:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Hodnota dat</strong>:</span></h2> <p><span style="font-size: 14px;">- BIM data - co to obsahuje, co je t&iacute;m m&iacute;něno<br /> - Oběh BIM dat (proces vytv&aacute;řen&iacute; a sd&iacute;len&iacute; dat)<br /> - Data v jin&yacute;ch odvětv&iacute;ch - kapit&aacute;lov&aacute; hodnota dat.<br /> - Velikost dat (na co se připravit)<br /> - N&aacute;stroj pro organizaci dat v průběhu projektu(CDE)</span></p> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Pavel Lacina</strong>, czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td><span style="font-size: 14px;">Pr&aacute;vě prob&iacute;h&aacute; př&iacute;prava programu. Změna programu vyhrazena.</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>   <h2 class="text-info h4 mb-4">BIM PRO INVESTORY OSTRAVA</h2>   <p>Technick&aacute; univerzita Ostrava, Fakulta stavebn&iacute;, m&iacute;stnost LPOH104,&nbsp; Ludv&iacute;ka Pod&eacute;&scaron;tě 1875/17, 708 00 Ostrava-Poruba</p>         View Upravit Smazat

Page 2 of 2, showing 5 records out of 25 total, starting on record 21, ending on 25

12next >