Events

Id Vytvořeno Modified Header Program Registrace Place Place2 For Partners Kontakt Status Akce
2019-01-09 13:43:51  2019-01-09 13:43:51  <h2>2. odborn&eacute; setk&aacute;n&iacute; CzBIM</h2> <p>Se uskutečnilo 12.z&aacute;ř&iacute; 2011 v r&aacute;mci festivalu ARCH FOR PEOPLE</p> <figure class="banner"><!-- 16:9 aspect ratio --> <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9"><embed flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;hl=cs&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0xffffff&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F100957557655083475283%2Falbumid%2F5684286479213071921%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dcs" id="fitvid93630" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" type="application/x-shockwave-flash"></embed></div> </figure>               View Upravit Smazat
10  2019-01-09 14:39:50  2019-01-09 14:39:50  <h2>1. odborn&eacute; setk&aacute;n&iacute; CzBIM</h2> <p>Se uskutečnilo 18. května 2011 va půdě katedry architektury Fakulty stavebn&iacute; ČVUT v Praze.</p> <figure class="banner"><!-- 16:9 aspect ratio --> <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9"><embed flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;captions=1&amp;hl=cs&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0xFFFFFF&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F100957557655083475283%2Falbumid%2F5684280462484915073%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dcs" id="fitvid203410" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" type="application/x-shockwave-flash"></embed></div> </figure>               View Upravit Smazat
11  2019-01-11 14:03:37  2019-01-15 12:30:07  <p><img alt="" src="http://localhost/czbim/uploads/udalosti/bim-pro-investory.jpg" style="width: 100%;" /></p> <p class="lead">Zveme V&aacute;s na prvn&iacute; ročn&iacute;k konference BIM pro investory. C&iacute;lem je prezentovat metodu BIM z&nbsp;pohledu zadavatelů stavebn&iacute;ch projektů, jejich potřeb a požadavků na cel&yacute; dodavatelsk&yacute; t&yacute;m. O BIM se často mluv&iacute; z&nbsp;pohledu projektantů nebo dodavatelů, nicm&eacute;ně role investora je zcela kl&iacute;čov&aacute;.</p> <p class="lead">Investorovi může BIM přin&eacute;st mnoho nesporn&yacute;ch v&yacute;hod, může udělat projekt efektivněj&scaron;&iacute;. Proces BIM zachycuje a uspoř&aacute;d&aacute;v&aacute; velk&eacute; množstv&iacute; informac&iacute;, a to jak během př&iacute;pravn&eacute;, tak i realizačn&iacute; f&aacute;ze, a proto může investor ve f&aacute;zi provozu stavbu l&eacute;pe či &uacute;sporněji spravovat. Nelze dělat BIM projekt bez zad&aacute;n&iacute;, jak m&aacute; BIM proces a jeho v&yacute;stupy vypadat.</p> <p class="lead">Konference BIM pro investory 2019 V&aacute;m odpov&iacute; na ot&aacute;zky: <strong>CO</strong> je BIM, <strong>PROČ</strong> ho cht&iacute;t, <strong>JAK</strong> a <strong>ZA CO</strong> jej aplikovat pr&aacute;vě na V&aacute;&scaron; projekt, vyč&iacute;sl&iacute; HODNOTU DAT a uk&aacute;že př&iacute;klady a vzory z&nbsp;praxe.</p> <center><a class="btn btn-lg font-size-base btn-info" href="http://eepurl.com/gaS4Sv" target="_blank">Registrace</a></center>   <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col-6">Čas</th> <th scope="col-6">Akce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th scope="row">10:10 - 10:40<!--09:00--></th> <td> <h2 class="h4"><strong>Co je BIM</strong></h2> <h3 class="h5"><strong>Petr Maty&aacute;&scaron;</strong>, předseda czBIM</h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row">10:40 - 11:20</th> <td> <h2 class="h4"><strong>Proč &ndash; shrnut&iacute; př&iacute;kladů, uk&aacute;zka projektů z praxe</strong></h2> <h3 class="h5"><strong>Roman Vor&aacute;č</strong>, člen představenstva czBIM a manažer technick&eacute;ho rozvoje, Sudop Group a.s.</h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row">11:40 - 12:20</th> <td> <h2 class="h4"><strong>Jak a za co</strong></h2> <h3 class="h5"><strong>&Scaron;těp&aacute;nka Tomanov&aacute;</strong>, czBIM</h3> <p><strong>Barbora Posp&iacute;&scaron;ilov&aacute;</strong>, Manažer mezin&aacute;rodn&iacute;ch projektů, &Uacute;RS CZ a.s.</p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">12:20 - 13:00</th> <td> <h2 class="h4"><strong>Hodnota dat</strong>:</h2> <p>- BIM data - co to obsahuje, co je t&iacute;m m&iacute;něno<br /> - Oběh BIM dat (proces vytv&aacute;řen&iacute; a sd&iacute;len&iacute; dat)<br /> - Data v jin&yacute;ch odvětv&iacute;ch - kapit&aacute;lov&aacute; hodnota dat.<br /> - Velikost dat (na co se připravit)<br /> - N&aacute;stroj pro organizaci dat v průběhu projektu(CDE)</p> <h3 class="h5"><strong>Pavel Lacina</strong>, czBIM</h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row">13:40 - 14:10</th> <td> <h2 class="h4">Realizace vl&aacute;dn&iacute; koncepce BIM - rok po startu: prvn&iacute; v&yacute;stupy. Představen&iacute; prvn&iacute;ch v&yacute;stupů pro oblasti smluv, veřejn&yacute;ch zak&aacute;zek a datov&eacute;ho standardu. Př&iacute;prava pilotn&iacute;ch projektů.</h2> <h3 class="h5"><strong>Jaroslav Nechyba</strong>, ředitel Odboru koncepce BIM, Česk&aacute; agentura pro standardizaci</h3> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Pr&aacute;vě prob&iacute;h&aacute; př&iacute;prava programu. Změna programu vyhrazena.</p>   <h2 class="text-info h4 mb-4">BIM PRO INVESTORY 2019</h2>           View Upravit Smazat
12  2019-03-22 15:21:19  2019-06-10 09:46:09  <p>Zveme V&aacute;s na konferenci BIM pro investory Zl&iacute;n. C&iacute;lem je prezentovat metodu BIM z pohledu zadavatelů stavebn&iacute;ch projektů, jejich potřeb a požadavků na cel&yacute; dodavatelsk&yacute; t&yacute;m. O BIM se často mluv&iacute; z pohledu projektantů nebo dodavatelů, nicm&eacute;ně role investora je zcela kl&iacute;čov&aacute;.</p> <p>Investorovi může BIM přin&eacute;st mnoho nesporn&yacute;ch v&yacute;hod, může udělat projekt efektivněj&scaron;&iacute;. Proces BIM zachycuje a uspoř&aacute;d&aacute;v&aacute; velk&eacute; množstv&iacute; informac&iacute;, a to jak během př&iacute;pravn&eacute;, tak i realizačn&iacute; f&aacute;ze, a proto může investor ve f&aacute;zi provozu stavbu l&eacute;pe či &uacute;sporněji spravovat. Nelze dělat BIM projekt bez zad&aacute;n&iacute;, jak m&aacute; BIM proces a jeho v&yacute;stupy vypadat.</p> <p>Konference BIM pro investory Zl&iacute;n V&aacute;m odpov&iacute; na ot&aacute;zky: CO je BIM, PROČ ho cht&iacute;t, JAK a ZA CO jej aplikovat pr&aacute;vě na V&aacute;&scaron; projekt, vyč&iacute;sl&iacute; HODNOTU DAT a uk&aacute;že př&iacute;klady a vzory z praxe.</p>   <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col-6"><span style="font-size:14px;">Čas</span></th> <th scope="col-6"><span style="font-size:14px;">Akce</span></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th scope="row"><span style="font-size:14px;">10:10 - 11:00</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size:14px;"><strong>Co je BIM</strong><br /> Představen&iacute; prvn&iacute;ch v&yacute;stupů pro oblasti smluv, veřejn&yacute;ch zak&aacute;zek a datov&eacute;ho standardu. Př&iacute;prava pilotn&iacute;ch projektů.</span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size:14px;"><strong>Petr Maty&aacute;&scaron;</strong>, předseda czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size:14px;">11:00 - 11:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size:14px;"><strong>Proč &ndash; shrnut&iacute; př&iacute;kladů, uk&aacute;zka projektů z praxe</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size:14px;"><strong>Roman Vor&aacute;č</strong>, člen představenstva czBIM a manažer technick&eacute;ho rozvoje, Sudop Group a.s.</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size:14px;">11:50 - 12:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size:14px;"><strong>Jak a za co</strong></span></h2> <h3 class="h5"><strong><span style="font-size: 14px;">Tom&aacute;&scaron; Krajčinovsk&yacute;,</span></strong><em><span style="font-size: 14px;">&nbsp;</span></em>Bim.Point</h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size:14px;">12:50 - 13:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size:14px;"><strong>Hodnota dat</strong>:</span></h2> <p><span style="font-size:14px;">- BIM data - co to obsahuje, co je t&iacute;m m&iacute;něno<br /> - Oběh BIM dat (proces vytv&aacute;řen&iacute; a sd&iacute;len&iacute; dat)<br /> - Data v jin&yacute;ch odvětv&iacute;ch - kapit&aacute;lov&aacute; hodnota dat.<br /> - Velikost dat (na co se připravit)<br /> - N&aacute;stroj pro organizaci dat v průběhu projektu(CDE)</span></p> <h3 class="h5"><span style="font-size:14px;"><strong>Pavel Lacina</strong>, czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td><span style="font-size:14px;">Pr&aacute;vě prob&iacute;h&aacute; př&iacute;prava programu. Změna programu vyhrazena.</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>   <h2 class="text-info h4 mb-4">BIM PRO INVESTORY ZL&Iacute;N</h2>   <p>14|15 Baťův institut, př&iacute;spěvkov&aacute; organizace<br /> 14. a 15. budova tov&aacute;rn&iacute;ho are&aacute;lu<br /> Vavrečkova 7040<br /> 760 01 Zl&iacute;n</p>   <p>https://www.google.com/maps?ll=49.225117,17.658768&amp;z=16&amp;t=m&amp;hl=cs-CZ&amp;gl=CZ&amp;mapclient=embed&amp;cid=11649522589930503871&nbsp;</p>       View Upravit Smazat
13  2019-07-09 13:34:55  2020-05-12 15:37:14  <p>Konference BIM DAY jsou již devět let kl&iacute;čov&yacute;m m&iacute;stem pro setk&aacute;v&aacute;n&iacute; z&aacute;jemců a odborn&iacute;ků věnuj&iacute;c&iacute;ch se nejen t&eacute;matům digitalizace, BIM a stavebnictv&iacute;. Dal&scaron;&iacute; ročn&iacute;k BIM DAY přinese nejaktu&aacute;lněj&scaron;&iacute; informace o děn&iacute; v Česk&eacute; republice a ve světě, zaměř&iacute; se tak&eacute; na vize, kam BIM směřuje a jak&aacute; bude jeho budoucnost. O sv&eacute; zku&scaron;enosti se přijdou podělit předn&iacute; odborn&iacute;ci z ČR i ze světa. Na konferenci bude srovn&aacute;n v&yacute;voj BIM a jeho implementace v zahranič&iacute; a u n&aacute;s, mezi dal&scaron;&iacute; t&eacute;mata budou zařazeny pilotn&iacute; projekty, jasn&eacute; vize a důvody proč využ&iacute;t BIM, praktick&eacute; zku&scaron;enosti, kritick&yacute; pohled na BIM. Jedn&iacute;m z hlavn&iacute;ch př&iacute;spěvků bude moderovan&aacute; diskuze se z&aacute;stupci veřejn&eacute;ho a soukrom&eacute;ho sektoru.&nbsp;<br /> <br /> Program konference je rozdělen na jednotliv&eacute; bloky, v bloku I. se pod&iacute;v&aacute;me na aktu&aacute;ln&iacute; děn&iacute; v BIM a situaci v oblasti digitalizace nejen v ČR. V II. bloku zazn&iacute; Mise a Vize zadavatelů z řad veřejn&eacute; i soukrom&eacute; sf&eacute;ry, kteř&iacute; se s V&aacute;mi poděl&iacute; o sv&aacute; oček&aacute;v&aacute;n&iacute; a zku&scaron;enosti vlastn&iacute; organizace v oblasti BIM. Třet&iacute; blok je věnov&aacute;n datov&eacute;mu standardu. Program v hlavn&iacute;m s&aacute;le bude zakončen moderovanou diskuz&iacute; s předn&iacute;mi představiteli BIM na aktu&aacute;ln&iacute; t&eacute;mata v oblasti digitalizace. V odpoledn&iacute; č&aacute;sti konference jsou pro V&aacute;s připraveny workshopy. Podrobněj&scaron;&iacute; program naleznete v z&aacute;ložce &bdquo;program&ldquo;.<br /> <br /> Během konference proběhne BIM Market, kde se potk&aacute;te s vystavovateli, kteř&iacute; V&aacute;m předvedou trendy v t&eacute;to oblasti.&nbsp;<br /> <br /> Registraci na konferenci jsme už otevřeli a tě&scaron;&iacute;me se na V&aacute;s!&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>   <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Čas</span></th> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Prezentace</span></th> </tr> <tr> <th scope="col-6">&nbsp;</th> <th scope="col-6"> <p style="text-align: left;"><span style="font-size:14px;"><strong>Blok I.&nbsp;</strong></span><span style="font-weight: 700;"><span style="font-size:14px;">Aktu&aacute;ln&iacute; děn&iacute; v BIM a situace v oblasti digitalizace nejen v ČR</span>&nbsp;</span></p> <p style="text-align: left;">Blok je zaměřen&yacute; na aktu&aacute;ln&iacute; v&yacute;voj digitalizace stavebnictv&iacute; - BIM u n&aacute;s. Dozv&iacute;te se, jak&yacute; je aktu&aacute;ln&iacute; v&yacute;voj koncepce Digit&aacute;ln&iacute; Česko a jej&iacute; konkr&eacute;tn&iacute; souvislosti s BIM, co se oček&aacute;v&aacute; v oblasti digitalizace stavebn&iacute;ho ř&iacute;zen&iacute; a jak&yacute; bude jej&iacute; přesah do př&iacute;pravy a realizace staveb. Diskutovat se bude i na dopad digitalizace a BIM na českou ekonomiku, jak&eacute; jsou progn&oacute;zy, benefity i př&iacute;padn&aacute; rizika. O zahraničn&iacute; zku&scaron;enosti v oblasti BIM a postupu digitalizace stavebnictv&iacute; se s n&aacute;mi o praktickou zku&scaron;enost poděl&iacute; z&aacute;stupce z technologick&eacute; platformy NBS.</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14px; font-weight: normal;">Moderuje:</span><strong style="font-size: 14px;"> Leo&scaron; Svoboda,</strong><span style="font-size: 14px; font-weight: normal;">&nbsp;člen představenstva czBIM&nbsp;</span></p> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">09:05&nbsp;-&nbsp;09:10</span></th> <td> <p class="h4"><span style="font-size: 14px;"><b>Zah&aacute;jen&iacute;</b></span></p> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Petr Maty&aacute;&scaron;</strong>, předseda czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px; font-weight: 700; text-align: center;">09:10 - 09:20</span></th> <td> <p class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Aktu&aacute;ln&iacute; děn&iacute; v czBIM</strong></span></p> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Jaroslav Synek</strong>, člen představenstva czBIM&nbsp;</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px; font-weight: 700; text-align: center;">09:20 - 09:40</span></th> <td> <p class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Koncepce Digit&aacute;ln&iacute; Česko ve stavebnictv&iacute;</strong></span></p> <h3 class="h5"><strong><span style="font-size: 14px;">Vladim&iacute;r Dzurilla, </span></strong><span style="font-size: 14px;">Vl&aacute;dn&iacute; zmocněnec pro IT a digitalizaci&nbsp;</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">09:40 - 10:00</span></th> <td> <p class="h4"><strong><span style="font-size: 14px;">Digitalizace stavebn&iacute;ho ř&iacute;zen&iacute; v r&aacute;mci Digit&aacute;ln&iacute;ho Česka&nbsp; &nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Zdeněk Zaj&iacute;ček, </strong>Prezident, ICT UNIE z.s.</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">10:00 - 10:20</th> <td> <p class="h4"><strong><span style="font-size: 14px;">Dopad BIM a digitalizace na českou ekonomiku&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Michal Mejstř&iacute;k, </strong>profesor ekonomie Univerzity Karlovy v Praze, IES FSV UK</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><strong>10:20 - 10:50</strong></th> <td> <p class="h4"><strong><span style="font-size: 14px;">Praktick&eacute; zku&scaron;enosti ze zahranič&iacute;&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Stephen Hamil, </strong>Innovation Director, NBS</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">10:50 - 11:10</th> <td> <p><span style="font-size:14px;">Cofee break</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td style="text-align: center;"> <p style="text-align: left;"><span style="font-size:14px;"><strong>Blok II. </strong></span><strong style="font-size: 14px;">Mise a Vize na straně zadavatele</strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size:14px;"><strong>V II. bloku zazn&iacute; Mise a Vize zadavatelů z řad veřejn&eacute; i soukrom&eacute; sf&eacute;ry, kteř&iacute; se s V&aacute;mi poděl&iacute; o sv&aacute; oček&aacute;v&aacute;n&iacute; a zku&scaron;enosti vlastn&iacute; organizace v oblasti BIM. Usly&scaron;&iacute;te mnoho zaj&iacute;mav&yacute;ch my&scaron;lenek vedouc&iacute;ch ke společn&eacute;mu c&iacute;li - zefektivnit proces př&iacute;pravy, realizace a spr&aacute;vy majetku - digitalizaci ve stavebnictv&iacute;.</strong></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size:14px;">Moderuje:<strong> Pavel Lacina,&nbsp;</strong>člen czBIM a&nbsp;Country&nbsp;Manager&nbsp;Dalux</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">11:10 - 11:25</th> <td> <p class="h4"><strong><span style="font-size: 14px;">Prezentace viz&iacute;: proč jsme zavedli BIM&nbsp;&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Petr Provazn&iacute;k, </strong>odbor strategie, GŘ SŽDC, s. o.</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">11:25 - 11:40</th> <td> <p class="h4"><strong><span style="font-size: 14px;">Pohled zadavatele na současn&yacute; status quo k jednomu z prvn&iacute;ch pilotn&iacute;ch projektů v BIM&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Daniel Martynek, </strong>vedouc&iacute; oddělen&iacute; rozvoje města, Třinec</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">11:40 - 11:50</th> <td> <p class="h4"><strong><span style="font-size: 14px;">Geomatika &amp; BIM - na co se zapom&iacute;n&aacute;&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Jan Flori&aacute;nek, </strong>předseda představenstva, Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">11:50 - 12:25</th> <td> <p class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Blok III.&nbsp;</strong></span><strong style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 14px;">Datov&yacute; standard</span></strong></p> <h2 class="h4"><strong style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 14px;">Tato č&aacute;st konference je zaměřena na Datov&yacute; standard stavebnictv&iacute;. Představen bude aktu&aacute;ln&iacute; stav SNIM&nbsp; a v&scaron;e, co se tohoto t&eacute;matu t&yacute;k&aacute;.</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Rudolf Vyhn&aacute;lek, </strong>člen představenstva czBIM</span><br /> &nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px;"><strong>BIM a v&yacute;robky<br /> Lubom&iacute;r Keim, </strong>ředitel společnosti, V&yacute;zkumn&yacute; &uacute;stav pozemn&iacute;ch staveb &ndash; Certifikačn&iacute; společnost, s.r.o.</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"> <p><span style="font-weight: 700; text-align: center;">12:25 - 13:10</span></p> </th> <td> <p><span style="font-size: 14px;">Oběd</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-weight: 700; text-align: center;">13:10 - 14:30</span></th> <td> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Blok IV. </strong></span><strong style="font-size: 14px;">Moderovan&aacute; diskuse&nbsp;</strong><span style="font-size: 14px;">za &uacute;časti předn&iacute;ch představitelů BIM na aktu&aacute;ln&iacute; t&eacute;mata v oblasti digitalizace.</span></p> <p><span style="font-size: 14px;">Tento blok konference bude věnov&aacute;n živ&eacute; diskusi na aktu&aacute;ln&iacute; t&eacute;mata souvisej&iacute;c&iacute; s BIM. Moder&aacute;torsk&eacute; role se ujme Roman Vor&aacute;č, diskuse se z&uacute;častn&iacute; z&aacute;stupci veřejn&eacute; i soukrom&eacute; sf&eacute;ry. Dostanete tak možnost navn&iacute;mat různ&eacute; pohledy na aktu&aacute;ln&iacute; děn&iacute; v oblasti BIM a utvořit si vlastn&iacute; obraz budouc&iacute;ho rozvoje Va&scaron;&iacute; organizace.</span></p> <p><strong style="font-size: 14px;">Diskuzi moderuje:</strong><strong style="font-size: 14px;"> Roman Vor&aacute;č,</strong><span style="font-size:14px;">&nbsp;člen představenstva czBIM,&nbsp;ředitel technick&eacute;ho rozvoje Sudop Group</span></p> <p><span style="font-size:14px;"><strong>Mezi diskutuj&iacute;c&iacute;mi se např. představ&iacute;:&nbsp;</strong><br /> <strong>Michal Mejstř&iacute;k, </strong>profesor ekonomie Univerzity Karlovy v Praze, IES FSV UK<br /> <strong>Petr Seraf&iacute;n,</strong>&nbsp;ředitel Odboru stavebnictv&iacute; a stavebn&iacute;ch hmot, MPO<br /> <strong>Jaroslav Nechyba,</strong> ředitel Odboru Koncepce BIM, Česk&aacute; agentura pro standardizaci<br /> <strong>Jiř&iacute; Nouza,</strong> prezident, Svaz podnikatelů ve stavebnictv&iacute;<br /> <strong>Petr Maty&aacute;&scaron;,</strong> předseda czBIM<br /> <strong>Ladislav Bukovsk&yacute;, </strong>předseda v&yacute;boru, Oblastn&iacute; kancel&aacute;ř Praha, ČKAIT</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><span style="font-size:14px;"><strong>Blok V. Workshopy</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px;"><strong>V z&aacute;věrečn&eacute; č&aacute;sti konference se z teorie posuneme do praxe, formou jednotliv&yacute;ch workshopů se obezn&aacute;m&iacute;me se zku&scaron;enostmi z Pilotn&iacute;ch projektů, shrneme podstatu CDE (Common Data Environment), detailně se sezn&aacute;m&iacute;me s užit&iacute;m SNIM, prodiskutujeme s V&aacute;mi v&scaron;e, co je potřeba pro splněn&iacute; budouc&iacute;ch povinnost&iacute; nebo otevřeme t&eacute;ma BIM a FM. Workshopy budou prob&iacute;hat paralelně ve třech s&aacute;lech.&nbsp;</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"> <p><span style="font-weight: 700; text-align: center;">14:40 - 16:40</span></p> </th> <td> <p><strong><span style="font-size:14px;">Projekty realizovan&eacute; s BIM: workshop ke zku&scaron;enostem s realizac&iacute; (HLAVN&Iacute; S&Aacute;L)</span></strong></p> <p><span style="font-size:14px;">Na workshopu budou mimo jin&eacute; představeny n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute; pilotn&iacute; projekty:&nbsp;</span></p> <p>Využit&iacute; BIM v oblasti inžen&yacute;rsk&yacute;ch staveb i př&iacute;nos transparentnosti v oblasti rozpočtů: <strong>Ivan Brigant, Jozef Babuliak,</strong>&nbsp; Amberg Engineering Slovakia, s.r.o</p> <p>Uk&aacute;zka praktick&eacute;ho využit&iacute; BIM pro přestaviteln&eacute; př&iacute;čky: <strong>Pavel &Scaron;im&aacute;k,</strong> Technick&yacute; vedouc&iacute; projektu, cadconsulting, s.r.o. a&nbsp; <strong>Karel Hudec, </strong>Technick&yacute; specialista R&amp;D, LIKO-S</p> <p>Zku&scaron;enosti se zav&aacute;děn&iacute;m BIM v re&aacute;ln&yacute;ch podm&iacute;nk&aacute;ch, pilotn&iacute; projekt v AQUATIS a.s.,&nbsp;<strong>Jakub Jansa, </strong>konzultant, CAD Studio s.r.o.&nbsp;</p> <p>Využit&iacute; metody BIM při projektov&aacute;n&iacute; stanic pražsk&eacute;ho metra D, <strong>Jiř&iacute; Platil,</strong> projektant pozemn&iacute;ch staveb, METROPROJEKT Praha a. s.</p> <p>Prezentace železničn&iacute;ho projektu, <strong>Jaroslav Vesel&yacute;, </strong>BIM Manager, Sudop, s.r.o.</p> <p>Využit&iacute; 3D modelů pro oceňov&aacute;n&iacute;, <strong>Daniel Cihelka,</strong> &Uacute;RS CZ a.s.</p> <p>ELI Beamlines &ndash; laserov&eacute; centrum Břežany, <strong>Roman Kuř&aacute;tko</strong>, Facility Manager a <strong>Agnieszka&nbsp; Sz&oacute;stko &ndash; Budzińska,</strong> BIM.POINT</p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-weight: 700; text-align: center;">14:40 - 15:40</span></th> <td> <p><strong><span style="font-size: 14px;">Povinnosti k BIM - Jak na BIM - co to je, jak si to zař&iacute;dit, jednoduch&eacute; kroky k BIM (S&Aacute;L A)</span></strong></p> <p><strong>Petr Maty&aacute;&scaron;, </strong>czBIM,<strong> Martin Maťa&scaron;ovsky,</strong> Construsoft s.r.o., <strong>Igor Seifert,</strong> ALLPLAN Česko s.r.o. a <strong>Jaroslav Brož,</strong> SCIA CZ, s.r.o.<span style="white-space:pre"> </span>&nbsp; &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-weight: 700; text-align: center;">14:40 - 15:40</span></th> <td> <p><strong><span style="font-size: 14px;">BIM a FM&nbsp;(S&Aacute;L B)</span></strong></p> <p>Jak hodně jsme se přibl&iacute;žili k re&aacute;ln&eacute;mu využit&iacute; BIM při spr&aacute;vě a &uacute;držbě staveb? Jak jsou BIM data užitečn&aacute; během provozu stavby? Na konkr&eacute;tn&iacute;ch př&iacute;kladech z aktu&aacute;ln&iacute; praxe se dozv&iacute;te, jak se to dař&iacute; i kde co pokulh&aacute;v&aacute;.</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;">Přijďte se s odborn&iacute;ky na BIM a na FM pobavit o v&scaron;em, co s problematikou uplatněn&iacute; BIM při podpoře Facility Managementu souvis&iacute; a o tom co V&aacute;s zaj&iacute;m&aacute;.<o:p></o:p></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;">&nbsp;<o:p></o:p></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;">moderuje: <strong>Tom&aacute;&scaron; Minka, </strong>Bim.Point</p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"> <p><span style="font-weight: 700; text-align: center;">15:40 - 16:40</span></p> </th> <td> <p><strong><span style="font-size:14px;">CDE - co to je, k čemu slouž&iacute; (jak splnit budouc&iacute; povinnosti) (S&Aacute;L A)</span></strong></p> <p>V&nbsp;r&aacute;mci workshopu CDE (společn&eacute; datov&eacute; prostřed&iacute;) se dozv&iacute;te, proč je užitečn&eacute; pracovat s&nbsp;jednotn&yacute;m zdrojem informac&iacute; a jak&yacute;m způsobem jej můžete zač&iacute;t využ&iacute;vat už dnes. Poděl&iacute;me se s v&aacute;mi o zku&scaron;enosti z praxe na konkr&eacute;tn&iacute;ch projektech. Na živou konstruktivn&iacute; diskuzi s&nbsp;v&aacute;mi se tě&scaron;&iacute; <strong>Tom&aacute;&scaron; Krajčinovsk&yacute;, </strong>BIM.POINT, <strong>Petr Vokoun, </strong>BIM Project, <strong>Pavel Vlas&aacute;k,&nbsp;</strong>AQUA PROCON s.r.o.,&nbsp;<strong>Martin Maťa&scaron;ovsky,</strong>&nbsp;Construsoft s.r.o. a&nbsp;<strong>Igor Seifert,</strong>&nbsp;ALLPLAN Česko s.r.o.&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"> <p><strong>15:40 - 16:40</strong></p> </th> <td> <p><strong><span style="font-size:14px;">SNIM: pro zadavatele a dodavatele&nbsp;(S&Aacute;L B)</span></strong></p> <p><strong>Rudolf Vyhn&aacute;lek, </strong>člen představenstva czBIM<br /> <strong>Filip Kalina,</strong> př&iacute;prav&aacute;ř, Metrostav a.s.<br /> <strong>Tom&aacute;&scaron; Čerm&aacute;k,</strong> senior konzultant, BIM Consulting, s.r.o.</p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"> <p>16:45&nbsp;</p> </th> <td> <p><span style="font-size:14px;"><strong>Zakončen&iacute; konference</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"> <p>18:00</p> </th> <td> <p><span style="font-size:14px;"><strong>Open BEER party&nbsp;</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td><span style="font-size: 14px;">Konference je tlumočena aj - čj. Změna programu vyhrazena.</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>     <p><strong>M&iacute;sto kon&aacute;n&iacute;: </strong></p> <p>PVA EXPO,&nbsp;Beranov&yacute;ch 667, 199 00 Praha 9 - Letňany</p> <p>GPS:&nbsp;Loc:&nbsp;5<a href="https://mapy.cz/#x=14.517517&amp;y=50.128297&amp;z=17&amp;t=s&amp;q=50%25C2%25B07'41.662%2522N%252C%252014%25C2%25B030'51.679%2522E&amp;qp=14.503929_50.125794_14.525465_50.133745_15&amp;d=coor_14.514355%2C50.128239_1" target="_blank">0&deg;7&#39;41.662&quot;N, 14&deg;30&#39;51.679&quot;E&nbsp;</a></p> <p><strong>Parkov&aacute;n&iacute;:</strong></p> <p>Parkov&aacute;n&iacute; je možn&eacute; v are&aacute;lu v&yacute;stavi&scaron;tě.</p> <p><strong>Doprava k are&aacute;lu prostřednictv&iacute;m MHD:</strong></p> <p>Metro: nejpohodlněj&scaron;&iacute; doprava do are&aacute;lu PVA je&nbsp;linkou metra C&nbsp;do stanice&nbsp;Letňany.</p> <p>Autobusy MHD:</p> <p>Pro dopravu do PVA slouž&iacute; i pravideln&eacute; linky MHD do autobusov&eacute; stanice:</p> <p>V&yacute;stavi&scaron;tě Letňany<br /> Letňany (metro C)&nbsp;+ pě&scaron;ky cca 5 min.</p> <p>Bus&nbsp;110&nbsp;- Třeboradice - Doln&iacute; Počernice<br /> Bus&nbsp;140&nbsp;- Palmovka - Čakovice - M&iacute;&scaron;kovice<br /> Bus&nbsp;158&nbsp;- Letňany - Čakovice - Třeboradice<br /> Bus&nbsp;195&nbsp;- Krausova - Jesenick&aacute;<br /> Bus&nbsp;201&nbsp;- N&aacute;draž&iacute; Hole&scaron;ovice - Čern&yacute; most<br /> Bus&nbsp;269&nbsp;- Obchodn&iacute; centrum Čakovice - Ve Žl&iacute;bku - N&aacute;draž&iacute; Uhř&iacute;něves</p>         View Upravit Smazat
14  2019-08-01 13:11:03  2019-11-11 10:44:12  <p>Zveme V&aacute;s na semin&aacute;ř BIM pro investory Ostrava.&nbsp; C&iacute;lem je prezentovat metodu BIM z pohledu zadavatelů stavebn&iacute;ch projektů, jejich potřeb a požadavků na cel&yacute; dodavatelsk&yacute; t&yacute;m. O BIM se často mluv&iacute; z pohledu projektantů nebo dodavatelů, nicm&eacute;ně role investora je zcela kl&iacute;čov&aacute;.</p> <p>Investorovi může BIM přin&eacute;st mnoho nesporn&yacute;ch v&yacute;hod, může udělat projekt efektivněj&scaron;&iacute;. Proces BIM zachycuje a uspoř&aacute;d&aacute;v&aacute; velk&eacute; množstv&iacute; informac&iacute;, a to jak během př&iacute;pravn&eacute;, tak i realizačn&iacute; f&aacute;ze, a proto může investor ve f&aacute;zi provozu stavbu l&eacute;pe či &uacute;sporněji spravovat. Nelze dělat BIM projekt bez zad&aacute;n&iacute;, jak m&aacute; BIM proces a jeho v&yacute;stupy vypadat.</p> <p>Semin&aacute;ř V&aacute;m odpov&iacute; na ot&aacute;zky: CO je BIM, PROČ ho cht&iacute;t, JAK a ZA CO jej aplikovat pr&aacute;vě na V&aacute;&scaron; projekt, vyč&iacute;sl&iacute; HODNOTU DAT a uk&aacute;že př&iacute;klady a vzory z praxe.</p>   <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Čas</span></th> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Akce</span></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">13:00 - 14:00</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Co je BIM</strong><br /> Představen&iacute; prvn&iacute;ch v&yacute;stupů pro oblasti smluv, veřejn&yacute;ch zak&aacute;zek a datov&eacute;ho standardu. Př&iacute;prava pilotn&iacute;ch projektů.</span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Petr Maty&aacute;&scaron;</strong>, předseda czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">14:00 - 14:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Proč &ndash; shrnut&iacute; př&iacute;kladů, uk&aacute;zka projektů z praxe</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Roman Vor&aacute;č</strong>, člen představenstva czBIM a manažer technick&eacute;ho rozvoje, Sudop Group a.s.</span></h3> <h3><span style="font-size:14px;"><strong>Daniel Martynek, </strong>vedouc&iacute; oddělen&iacute; rozvoje města, Magistr&aacute;t města Třince</span></h3> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">14:50 - 15:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Jak a za co</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><b>Petr Maty&aacute;&scaron;&nbsp;</b>a<b>&nbsp;Roman Vor&aacute;č,&nbsp;</b>czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">15:50 - 16:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Hodnota dat</strong>:</span></h2> <p><span style="font-size: 14px;">- BIM data - co to obsahuje, co je t&iacute;m m&iacute;něno<br /> - Oběh BIM dat (proces vytv&aacute;řen&iacute; a sd&iacute;len&iacute; dat)<br /> - Data v jin&yacute;ch odvětv&iacute;ch - kapit&aacute;lov&aacute; hodnota dat.<br /> - Velikost dat (na co se připravit)<br /> - N&aacute;stroj pro organizaci dat v průběhu projektu(CDE)</span></p> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Pavel Lacina</strong>, czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td><span style="font-size: 14px;">Pr&aacute;vě prob&iacute;h&aacute; př&iacute;prava programu. Změna programu vyhrazena.</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>   <h2 class="text-info h4 mb-4">BIM PRO INVESTORY OSTRAVA</h2>   <p>Technick&aacute; univerzita Ostrava, Fakulta stavebn&iacute;, m&iacute;stnost LPOH104,&nbsp; Ludv&iacute;ka Pod&eacute;&scaron;tě 1875/17, 708 00 Ostrava-Poruba</p>         View Upravit Smazat
15  2019-08-01 13:14:11  2019-11-06 14:41:29  <p>Zveme V&aacute;s na semin&aacute;ř BIM pro investory Plzeň. C&iacute;lem je prezentovat metodu BIM z pohledu zadavatelů stavebn&iacute;ch projektů, jejich potřeb a požadavků na cel&yacute; dodavatelsk&yacute; t&yacute;m. O BIM se často mluv&iacute; z pohledu projektantů nebo dodavatelů, nicm&eacute;ně role investora je zcela kl&iacute;čov&aacute;.</p> <p>Investorovi může BIM přin&eacute;st mnoho nesporn&yacute;ch v&yacute;hod, může udělat projekt efektivněj&scaron;&iacute;. Proces BIM zachycuje a uspoř&aacute;d&aacute;v&aacute; velk&eacute; množstv&iacute; informac&iacute;, a to jak během př&iacute;pravn&eacute;, tak i realizačn&iacute; f&aacute;ze, a proto může investor ve f&aacute;zi provozu stavbu l&eacute;pe či &uacute;sporněji spravovat. Nelze dělat BIM projekt bez zad&aacute;n&iacute;, jak m&aacute; BIM proces a jeho v&yacute;stupy vypadat.</p> <p>Semin&aacute;ř V&aacute;m odpov&iacute; na ot&aacute;zky: CO je BIM, PROČ ho cht&iacute;t, JAK a ZA CO jej aplikovat pr&aacute;vě na V&aacute;&scaron; projekt, vyč&iacute;sl&iacute; HODNOTU DAT a uk&aacute;že př&iacute;klady a vzory z praxe.</p>   <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Čas</span></th> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Akce</span></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">10:10 - 11:00</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Co je BIM</strong><br /> Představen&iacute; prvn&iacute;ch v&yacute;stupů pro oblasti smluv, veřejn&yacute;ch zak&aacute;zek a datov&eacute;ho standardu. Př&iacute;prava pilotn&iacute;ch projektů.</span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Petr Maty&aacute;&scaron;</strong>, předseda czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">11:00 - 11:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Proč &ndash; shrnut&iacute; př&iacute;kladů, uk&aacute;zka projektů z praxe</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Roman Vor&aacute;č</strong>, člen představenstva czBIM a manažer technick&eacute;ho rozvoje, Sudop Group a.s.</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">11:50 - 12:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Jak a za co</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><b>Petr Maty&aacute;&scaron;&nbsp;</b>a<b>&nbsp;Roman Vor&aacute;č,&nbsp;</b>czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">12:50 - 13:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Hodnota dat</strong>:</span></h2> <p><span style="font-size: 14px;">- BIM data - co to obsahuje, co je t&iacute;m m&iacute;něno<br /> - Oběh BIM dat (proces vytv&aacute;řen&iacute; a sd&iacute;len&iacute; dat)<br /> - Data v jin&yacute;ch odvětv&iacute;ch - kapit&aacute;lov&aacute; hodnota dat.<br /> - Velikost dat (na co se připravit)<br /> - N&aacute;stroj pro organizaci dat v průběhu projektu(CDE)</span></p> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Pavel Lacina</strong>, czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td><span style="font-size: 14px;">Pr&aacute;vě prob&iacute;h&aacute; př&iacute;prava programu. Změna programu vyhrazena.</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>   <h2 class="text-info h4 mb-4">BIM PRO INVESTORY PLZEŇ</h2>           View Upravit Smazat
16  2019-08-01 13:15:57  2019-11-13 13:53:34  <p>Zveme V&aacute;s na semin&aacute;ř BIM pro investory Praha. C&iacute;lem je prezentovat metodu BIM z pohledu zadavatelů stavebn&iacute;ch projektů, jejich potřeb a požadavků na cel&yacute; dodavatelsk&yacute; t&yacute;m. O BIM se často mluv&iacute; z pohledu projektantů nebo dodavatelů, nicm&eacute;ně role investora je zcela kl&iacute;čov&aacute;.</p> <p>Investorovi může BIM přin&eacute;st mnoho nesporn&yacute;ch v&yacute;hod, může udělat projekt efektivněj&scaron;&iacute;. Proces BIM zachycuje a uspoř&aacute;d&aacute;v&aacute; velk&eacute; množstv&iacute; informac&iacute;, a to jak během př&iacute;pravn&eacute;, tak i realizačn&iacute; f&aacute;ze, a proto může investor ve f&aacute;zi provozu stavbu l&eacute;pe či &uacute;sporněji spravovat. Nelze dělat BIM projekt bez zad&aacute;n&iacute;, jak m&aacute; BIM proces a jeho v&yacute;stupy vypadat.</p> <p>Semin&aacute;ř V&aacute;m odpov&iacute; na ot&aacute;zky: CO je BIM, PROČ ho cht&iacute;t, JAK a ZA CO jej aplikovat pr&aacute;vě na V&aacute;&scaron; projekt, vyč&iacute;sl&iacute; HODNOTU DAT a uk&aacute;že př&iacute;klady a vzory z praxe.</p>   <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Čas</span></th> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Akce</span></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">10:10 - 11:00</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Co je BIM</strong><br /> Představen&iacute; prvn&iacute;ch v&yacute;stupů pro oblasti smluv, veřejn&yacute;ch zak&aacute;zek a datov&eacute;ho standardu. Př&iacute;prava pilotn&iacute;ch projektů.</span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Petr Maty&aacute;&scaron;</strong>, předseda czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">11:00 - 11:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Proč &ndash; shrnut&iacute; př&iacute;kladů, uk&aacute;zka projektů z praxe</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Roman Vor&aacute;č</strong>, člen představenstva czBIM a manažer technick&eacute;ho rozvoje, Sudop Group a.s.</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">11:50 - 12:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Jak a za co</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><b>Petr Maty&aacute;&scaron; </b>a<b> Roman Vor&aacute;č, </b>czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">12:50 - 13:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Hodnota dat</strong>:</span></h2> <p><span style="font-size: 14px;">- BIM data - co to obsahuje, co je t&iacute;m m&iacute;něno<br /> - Oběh BIM dat (proces vytv&aacute;řen&iacute; a sd&iacute;len&iacute; dat)<br /> - Data v jin&yacute;ch odvětv&iacute;ch - kapit&aacute;lov&aacute; hodnota dat.<br /> - Velikost dat (na co se připravit)<br /> - N&aacute;stroj pro organizaci dat v průběhu projektu(CDE)</span></p> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Pavel Lacina</strong>, czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td><span style="font-size: 14px;">Pr&aacute;vě prob&iacute;h&aacute; př&iacute;prava programu. Změna programu vyhrazena.</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>   <h2 class="text-info h4 mb-4">BIM PRO INVESTORY PRAHA</h2>   <p>Budova Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstv&iacute;,&nbsp;V&aacute;clavsk&eacute; n&aacute;měst&iacute; č. 833/31, 110 00 Praha 1 (v průchodu)</p>         View Upravit Smazat
17  2019-08-20 11:23:25  2019-08-23 10:27:13    <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Čas</span></th> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Prezentace</span></th> </tr> <tr> <th scope="col-6">&nbsp;</th> <th scope="col-6"> <h2><span style="font-size:14px;">Blok I. moderuje: Leo&scaron; Svoboda,&nbsp;člen představenstva czBIM&nbsp;</span></h2> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">09:05 - 09:10</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><b>Zah&aacute;jen&iacute;</b></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Petr Maty&aacute;&scaron;</strong>, předseda czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px; font-weight: 700; text-align: center;">09:10 - 09:20</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>O czBIM</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Jaroslav Synek</strong>, člen představenstva czBIM&nbsp;</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px; font-weight: 700; text-align: center;">09:20 - 09:40</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Digitalizace: souvislosti s digitalizac&iacute; ve stavebnictv&iacute; a ve st&aacute;tn&iacute; spr&aacute;vě (př&iacute;nosy / rizika)</strong></span></h2> <h3 class="h5"><strong><span style="font-size: 14px;">Vladim&iacute;r Dzurilla, </span></strong><span style="font-size: 14px;">Vl&aacute;dn&iacute; zmocněnec pro IT a digitalizaci&nbsp;</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">09:40 - 10:00</span></th> <td> <h2 class="h4"><strong><span style="font-size: 14px;">Digitalizace stavebn&iacute;ho ř&iacute;zen&iacute; v r&aacute;mci Digit&aacute;ln&iacute;ho Česka&nbsp; &nbsp;</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Zdeněk Zaj&iacute;ček, </strong>Prezident, ICT UNIE z.s.</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">10:00 - 10:20</th> <td> <h2><span style="font-size:14px;"><strong>Dopad BIM a digitalizace na českou ekonomiku&nbsp; </strong>&nbsp;</span>&nbsp;</h2> <p><span style="font-size:14px;"><strong>Michal Mejstř&iacute;k, </strong>profesor ekonomie Univerzity Karlovy v Praze, IES FSV UK</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><strong>10:20 - 10:50</strong></th> <td> <h2><strong><span style="font-size:14px;">Praktick&eacute; zku&scaron;enosti ze zahranič&iacute;&nbsp; &nbsp;</span></strong></h2> <p><span style="font-size:14px;"><strong>Stephen Hamil,</strong> Innovation&nbsp;Director, NBS</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">10:50 - 11: 10</th> <td>Cofee break</td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td style="text-align: center;"> <h2><span style="font-size:14px;"><strong>Blok II. moderuje: Pavel Lacina, člen czBIM a&nbsp;Country Business Manager (CZ/SK) ve společnosti Dalux</strong></span></h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row">11:10 - 11:25</th> <td> <h2><strong><span style="font-size:14px;">Prezentace viz&iacute;: proč jsme zavedli BIM&nbsp; &nbsp;</span>&nbsp;</strong></h2> <p><span style="font-size:14px;"><strong>Petr Provazn&iacute;k,</strong> odbor strategie, GŘ SŽDC, s. o.</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">11:25 - 11: 40</th> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <th scope="row">11: 40 - 11: 55</th> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <th scope="row">11: 55 - 12: 10</th> <td> <h2><strong><span style="font-size:14px;">SNIM v teorii, SNIM v praxi&nbsp;&nbsp;</span></strong></h2> <p><strong>R<span style="font-size:14px;">udolf Vyhn&aacute;lek, </span></strong><span style="font-size:14px;">člen představenstva czBIM&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">12:10 - 13: 10&nbsp;</th> <td>Oběd</td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td style="text-align: center;"> <h2><span style="font-size:14px;"><strong>Blok III. a diskuzi moderuje: Roman Vor&aacute;č, člen představenstva czBIM,&nbsp;ředitel technick&eacute;ho rozvoje skupiny Sudop Group</strong></span></h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-weight: 700; text-align: center;">13:10 - 14:30</span></th> <td> <p><span style="font-size:14px;"><strong>Moderovan&aacute; diskuse </strong>za &uacute;časti předn&iacute;ch představitelů BIM na aktu&aacute;ln&iacute; t&eacute;mata v oblasti digitalizace.</span></p> <p><span style="font-size:14px;">Tento blok konference bude věnov&aacute;n živ&eacute; diskusi na aktu&aacute;ln&iacute; t&eacute;mata souvisej&iacute;c&iacute; s BIM. Moder&aacute;torsk&eacute; role se ujme Roman Vor&aacute;č, diskuse se z&uacute;častn&iacute; z&aacute;stupci veřejn&eacute; i soukrom&eacute; sf&eacute;ry. Dostanete tak možnost navn&iacute;mat různ&eacute; pohledy na aktu&aacute;ln&iacute; děn&iacute; v oblasti BIM a utvořit si vlastn&iacute; obraz budouc&iacute;ho rozvoje Va&scaron;&iacute; organizace.</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <h2 style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;"><strong>Blok IV. - Workshopy</strong></span></h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row"> <h2>&nbsp;</h2> </th> <td> <h2><strong><span style="font-size:14px;">Povinnosti k BIM - Jak na BIM - co to je, jak si to zař&iacute;dit, jednoduch&eacute; kroky k BIM</span></strong></h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row"> <h2>&nbsp;</h2> </th> <td> <h2><strong><span style="font-size:14px;">Pilotn&iacute; projekty: workshop ke zku&scaron;enostem s realizac&iacute;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></strong></h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row"> <h2>&nbsp;</h2> </th> <td> <h2><strong><span style="font-size:14px;">CDE - co to je, k čemu slouž&iacute; (jak splnit budouc&iacute; povinnosti)&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></strong></h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row"> <h2>&nbsp;</h2> </th> <td> <h2><strong><span style="font-size:14px;">SNIM: pro zadavatele a dodavatele&nbsp;</span></strong></h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td><span style="font-size: 14px;">Konference je tlumočena aj - čj. Pr&aacute;vě prob&iacute;h&aacute; př&iacute;prava programu, n&aacute;zvy prezentac&iacute; a předn&aacute;&scaron;ej&iacute;c&iacute; se mohou měnit. Změna programu vyhrazena.</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>             View Upravit Smazat
18  2019-09-26 20:41:17  2019-10-02 20:41:33  <p><strong>Semin&aacute;ř BIM pro developery</strong>&nbsp;provede z&aacute;stupce developersk&yacute;ch&nbsp;a&nbsp;investorsk&yacute;ch&nbsp;společnost&iacute; problematikou BIM a posluchače obezn&aacute;m&iacute; s důvody, proč se o BIM zaj&iacute;mat&nbsp;a co jim jeho využit&iacute; přinese.&nbsp;V současn&eacute; době prob&iacute;h&aacute; implementace&nbsp;Koncepce&nbsp;zav&aacute;děn&iacute; metody BIM v Česk&eacute; republice,&nbsp;kterou přijalo&nbsp;Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Koncepce ukl&aacute;d&aacute;&nbsp;povinnost použit&iacute; BIM pro nadlimitn&iacute; veřejn&eacute; zak&aacute;zky na stavebn&iacute; pr&aacute;ce financovan&eacute; z veřejn&yacute;ch rozpočtů.&nbsp; Použit&iacute; BIM se tedy dotkne v&scaron;ech, kteř&iacute; se do stavebnictv&iacute; zapojuj&iacute; v jak&eacute;koliv f&aacute;zi procesu, proto&nbsp;dř&iacute;ve nebo později vznikne nutnost se do BIM zapojit.&nbsp;BIM v&scaron;ak nen&iacute; jen&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; o povinnostech, ale naopak přin&aacute;&scaron;&iacute; mnoho zjednodu&scaron;en&iacute; a praktick&yacute;ch v&yacute;hod, jako jsou&nbsp;transparentněj&scaron;&iacute; a kvalitněj&scaron;&iacute; navrhov&aacute;n&iacute;,&nbsp;zrychlen&iacute; v&yacute;stavby, přesn&eacute; v&yacute;kazy, jednodu&scaron;&scaron;&iacute; spr&aacute;va objektu, snadněj&scaron;&iacute; a přehlednou komunikaci s projektanty, stavebn&iacute;mi&nbsp;společnostmi, dodavateli&nbsp;či&nbsp;investory. Pod&iacute;l&iacute; se na sn&iacute;žen&iacute; n&aacute;kladů a kvalitě stavby.&nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>Praktick&yacute; semin&aacute;ř&nbsp;BIM pro developery&nbsp;bude ře&scaron;it n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute; okruhy:&nbsp;&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Č&iacute;m je projekt v BIM př&iacute;nosn&yacute; při n&aacute;vrhu, realizaci projektu, stavbě a n&aacute;sledn&eacute;m&nbsp;Asset&nbsp;managementu&nbsp;</li> <li>Proč je potřebn&yacute; datov&yacute; standard a jak ho využ&iacute;vat&nbsp;</li> <li>V&yacute;hody BIM, mezi kter&eacute; např. patř&iacute; snadn&aacute; a přehledn&aacute; spr&aacute;va klientsk&yacute;ch změn, přehledn&eacute; v&yacute;kaznictv&iacute;, využit&iacute; pro oceňov&aacute;n&iacute;, efektivn&iacute; v&yacute;běrov&aacute;&nbsp;ř&iacute;zen&iacute;&nbsp;atd.&nbsp;</li> <li>Jak z&iacute;skat kontrolu nad projektem&nbsp;v r&aacute;mci cel&eacute;ho životn&iacute;ho cyklu&nbsp;&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Co je to BIM?</strong>&nbsp;Zkratka BIM (česk&yacute; ekvivalent &quot;informačn&iacute; modelov&aacute;n&iacute; staveb&quot;) prezentuje komplexn&iacute; proces vytv&aacute;řen&iacute; a spr&aacute;vy dat&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; o stavbě během cel&eacute;ho jej&iacute;ho životn&iacute;ho cyklu. V r&aacute;mci syst&eacute;mu BIM vznik&aacute; digit&aacute;ln&iacute; v&iacute;cerozměrn&yacute; model stavby (tzv. BIM model), obsahuj&iacute;c&iacute; geometrick&eacute; a popisn&eacute; informace, kter&yacute; slouž&iacute; jako otevřen&aacute; datab&aacute;ze informac&iacute; o stavbě pro jej&iacute; n&aacute;vrh, proveden&iacute;, provozov&aacute;n&iacute; a vz&aacute;jemn&eacute; propojen&iacute; těchto etap. Použ&iacute;v&aacute;n&iacute; metody BIM je z&aacute;kladn&iacute; podm&iacute;nkou digitalizace stavebnictv&iacute;, tzv. Stavebnictv&iacute; 4.0.&nbsp;</p> <p><strong>Hlavn&iacute; v&yacute;hody využit&iacute; BIM:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>zefektivněn&iacute; pr&aacute;ce při architektonick&eacute;m n&aacute;vrhu&nbsp;s rychl&yacute;m ověřen&iacute;m ře&scaron;en&iacute;&nbsp;</li> <li>komplexn&iacute; prostorov&aacute; představa a rychl&eacute; generovan&iacute; detailů&nbsp;</li> <li>zjednodu&scaron;en&iacute; komunikace&nbsp;&nbsp;</li> <li>lep&scaron;&iacute; koordinace profes&iacute;, redukce koliz&iacute;, chyb a d&iacute;ky tomu zkr&aacute;cen&iacute; času v&yacute;stavby&nbsp;</li> <li>zv&yacute;&scaron;en&iacute; přesnosti, kvality a omezen&iacute; oprav&nbsp;</li> <li>přesn&eacute; v&yacute;kazy v&yacute;měr&nbsp;</li> <li>transparentnost vztahů s dodavateli&nbsp;</li> <li>redukce nepředv&iacute;dan&yacute;ch okolnost&iacute; v harmonogramu&nbsp;a&nbsp;omezen&iacute;&nbsp;navy&scaron;ovan&iacute; rozpočtu&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p>   <p><strong>T&eacute;mata semin&aacute;ře:</strong></p> <ul> <li>Č&iacute;m je projekt v BIM př&iacute;nosn&yacute; při n&aacute;vrhu, realizaci projektu, stavbě a n&aacute;sledn&eacute;m&nbsp;Asset&nbsp;managementu&nbsp;</li> <li>Proč je potřebn&yacute; datov&yacute; standard a jak ho využ&iacute;vat&nbsp;</li> <li>V&yacute;hody BIM, mezi kter&eacute; např. patř&iacute; snadn&aacute; a přehledn&aacute; spr&aacute;va klientsk&yacute;ch změn, přehledn&eacute; v&yacute;kaznictv&iacute;, využit&iacute; pro oceňov&aacute;n&iacute;, efektivn&iacute; v&yacute;běrov&aacute;&nbsp;ř&iacute;zen&iacute;&nbsp;atd.&nbsp;</li> <li>Jak z&iacute;skat kontrolu nad projektem&nbsp;v r&aacute;mci cel&eacute;ho životn&iacute;ho cyklu&nbsp;</li> </ul> <p><br /> <strong>Mezi předn&aacute;&scaron;ej&iacute;c&iacute;mi se představ&iacute; a prezentovat budou:&nbsp;</strong></p> <p><strong>Petr Maty&aacute;&scaron;,</strong> předseda představenstva czBIM a Partner, di5 architekti inžen&yacute;ři s.r.o.</p> <p><strong>Rudolf Vyhn&aacute;lek, </strong>člen představenstva czBIM a Manaing Director cadconsulting, spol. s r. o.</p> <p><strong>Jaroslav Synek, </strong>člen představenstva czBIM a vedouc&iacute; &uacute;tvaru technologi&iacute; a materi&aacute;lů, Metrostav a.s.</p> <p><strong>Ale&scaron; Poděbrad,</strong> partner, CASUA</p>   <p>Semin&aacute;ř BIM pro developery</p>   <p><strong>M&iacute;sto kon&aacute;n&iacute;:</strong></p> <p>Budova Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictv&iacute;</p> <p>V&aacute;clavsk&eacute; n&aacute;měst&iacute; 31</p> <p>Praha 1</p> <p><br /> <strong>Parkov&aacute;n&iacute;:</strong></p> <p>Parkov&aacute;n&iacute; je v t&eacute;to č&aacute;sti Prahy poměrně obt&iacute;žn&eacute; (Praha 1 m&aacute; zř&iacute;zen&eacute; parkovac&iacute; z&oacute;ny), doporučujeme použ&iacute;t městskou hromadnou dopravu.&nbsp; K využit&iacute; jsou tak&eacute; parkovi&scaron;tě P+R, kter&eacute; jsou um&iacute;stěny u metra v lokalit&aacute;ch Skalka I, II, Zlič&iacute;n I, II, Nov&eacute; Butovice, Opatov, Chodov, L&aacute;dv&iacute;, Letňany, Rajsk&aacute; zahrada, Čern&yacute; Most I, II, N&aacute;draž&iacute; Hole&scaron;ovice a Depo Hostivař &ndash; v&iacute;ce na&nbsp;<a href="http://www.parkujvklidu.cz/parkovani-pr/" target="_blank">http://www.parkujvklidu.cz/parkovani-pr/&nbsp;</a>. Protože parkovi&scaron;tě P+R b&yacute;vaj&iacute; velmi často obsazen&eacute;, doporučujeme dal&scaron;&iacute;&nbsp;možnosti pro parkov&aacute;n&iacute;. Nedaleko hotelu je placen&eacute; parkovi&scaron;tě Na Florenci 25 Praha 1, Nov&eacute; město, (vjezd z ulice Na Florenci). V&iacute;ce zde:&nbsp;<a href="http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-rap-praha-s-r-o-/" target="_blank">http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-rap-praha-s-r-o-/&nbsp;</a>Př&iacute;jezd po d&aacute;lnici D8 &ndash; parkovi&scaron;tě Střelničn&aacute; / Dolej&scaron;kova Praha 8, celodenn&iacute; parkov&aacute;n&iacute; stoj&iacute; 100kč&nbsp;<a href="http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-parkovisteladvi-cz" target="_blank">http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-parkovisteladvi-cz</a>&nbsp;. Př&iacute;jezd po d&aacute;lnici D1 -&nbsp;<a href="http://www.parkovistepraha.cz/index.php?site=pankra" target="_blank">http://www.parkovistepraha.cz/index.php?site=pankra</a></p> <p><br /> <strong>Doprava prostřednictv&iacute;m MHD:</strong></p> <p>Metro trasa A a B: stanice Můstek</p> <p>Metro trasa A a C: stanice Muzeum</p> <p>Tramvaje č. 1, 3, 5, 6, 9, 14 a 24</p>   <p><iframe frameborder="0" scrolling="no" src="&lt;iframe src=&quot;https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2560.210801934737!2d14.42567231560166!3d50.08233997942624!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x470b9492d4707ef1%3A0x549d4344014e0d1d!2sNadace%20pro%20rozvoj%20architektury%20a%20stavitelstv%C3%AD!5e0!3m2!1scs!2scz!4v1569526722801!5m2!1scs!2scz&quot; width=&quot;600&quot; height=&quot;450&quot; frameborder=&quot;0&quot; style=&quot;border:0;&quot; allowfullscreen=&quot;&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;"></iframe></p>       View Upravit Smazat
19  2019-09-27 19:42:22  2019-12-02 10:30:27  <p>BIM je synonymem pro efektivnost a &uacute;spornost. D&iacute;ky v&yacute;hod&aacute;m, kter&eacute; přin&aacute;&scaron;&iacute;, doch&aacute;z&iacute; k&nbsp;velk&eacute;mu množstv&iacute; &uacute;spor během cel&eacute;ho životn&iacute;ho cyklu stavby, tedy od n&aacute;vrhu přes v&yacute;stavbu, provozov&aacute;n&iacute;, rekonstrukci až po př&iacute;padnou demolici. Propracovan&yacute; BIM model napom&aacute;h&aacute; ke snižov&aacute;n&iacute; energetick&eacute; n&aacute;ročnosti budov a tedy i n&aacute;kladů, a to jak ve f&aacute;zi př&iacute;pravy projektu, realizace stavby, tak při provozov&aacute;n&iacute;. BIM model, coby 3D model roz&scaron;&iacute;řen&yacute; o potřebn&eacute; informace v&nbsp;jednotn&eacute;m prostřed&iacute; umožňuje prov&aacute;dět řadu simulac&iacute; a anal&yacute;z s&nbsp;c&iacute;lem d&iacute;lo optimalizovat a optim&aacute;lně provozovat.&nbsp;D&iacute;ky sjednocov&aacute;n&iacute; platforem různ&yacute;ch profes&iacute; a jejich software bude možn&eacute; na modelu testovat např&iacute;klad vliv na životn&iacute; prostřed&iacute; nebo simulovat energetickou n&aacute;ročnost objektu. Snaz&scaron;&iacute; pak bude i dosažen&iacute; na komplexn&iacute; certifikace, jako jsou BREEAM nebo LEED. Pokud se chcete dozvědět v&iacute;ce o spojen&iacute; BIM a energetick&yacute;ch &uacute;spor, připravili jsme pro V&aacute;s stejnojmennou konferenci. Prvn&iacute; ročn&iacute;k odborn&eacute; konference BIM a energetick&eacute; &uacute;spory zodpov&iacute; ot&aacute;zky s&nbsp;t&iacute;mto t&eacute;matem spojen&eacute;, mezi kter&eacute; patř&iacute; např. Jak souvis&iacute; BIM a digitalizace s&nbsp;&uacute;sporou energi&iacute;? Jak poř&iacute;dit vhodn&yacute; BIM model pro můj &uacute;čel? Jak zač&iacute;t BIM model využ&iacute;vat? Jak&eacute; jsou v&yacute;hody? Existuj&iacute; již potřebn&eacute; programy a syst&eacute;my? Jak BIM napom&aacute;h&aacute; k&nbsp;certifikaci? Čeho lze s&nbsp;BIM dos&aacute;hnout? Souvislost digitalizace a stavebnictv&iacute; 4.0 se &scaron;etrn&yacute;mi budovami.&nbsp;</p> <p>V&nbsp;toto chv&iacute;li pro V&aacute;s připravujeme program, tě&scaron;it se můžete např. na t&eacute;mata: Co je to BIM a proč BIM cht&iacute;t, jak&eacute; povinnosti V&aacute;s v r&aacute;mci BIM čekaj&iacute;, BIM a ekologie, energeticky &scaron;etrn&eacute; budovy a digitalizace, energetick&eacute; &uacute;spory v procesu v&yacute;stavby a spr&aacute;vy budovy a v&nbsp;neposledn&iacute; řadě Case Study: praktick&eacute; př&iacute;klady realizace.</p> <p>Konferenci poř&aacute;d&aacute;me ve spolupr&aacute;ci s&nbsp;Českou radou pro &scaron;etrn&eacute; budovy -&nbsp;<a href="http://www.czgbc.org" target="_blank">www.czgbc.org</a></p> <p><a href="http://www.czgbc.org/" target="_blank"><img alt="" src="https://www.czbim.org/uploads/czgbc_w.png" style="width: 225px; height: 225px;" /></a></p>   <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Čas</span></th> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Prezentace</span></th> </tr> <tr> <th scope="col-6"><span style="font-size:14px;">09:30</span></th> <th scope="col-6" style="text-align: left;"><span style="font-size:14px;">Zah&aacute;jen&iacute;</span></th> </tr> <tr> <th scope="col-6">&nbsp;</th> <th scope="col-6" style="text-align: left;"><span style="font-size:14px;">Konferenci moderuje:&nbsp;Petr Zahradn&iacute;k, projektov&yacute; manažer, CZGBC</span></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">09:30 - 09:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Co je BIM, BIM a spojitost s energetick&yacute;mi &uacute;sporami</strong></span><br /> <strong style="font-size: 14px;">Petr Vaněk</strong><span style="font-size: 14px;">, m&iacute;stopředseda czBIM</span></h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">09:50 - 10:10</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>BIM a ekologie</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Petr Maty&aacute;&scaron;, </strong>předseda czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">10:10 - 10:40</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Energetick&aacute; n&aacute;ročnost budov v ČR</strong></span></h2> <ul> <li><span style="font-size: 14px;">​v&yacute;razn&eacute; změny legislativy (zejm&eacute;na vyhl&aacute;&scaron;ka pro posuzov&aacute;n&iacute; energetick&eacute; n&aacute;ročnosti budov)&nbsp;</span></li> <li><span style="font-size: 14px;">dopad pro praxi - v&yacute;znamn&eacute; zpř&iacute;sněn&iacute; požadavků na energetickou n&aacute;ročnost</span></li> <li><span style="font-size: 14px;">dopad do certifikace BREEAM - v&yacute;znamn&eacute; sn&iacute;žen&iacute; kreditů za energetickou n&aacute;ročnost</span></li> <li><span style="font-size: 14px;">přek&aacute;žky ve využit&iacute; BIM modelů budov pro v&yacute;počty energetick&eacute; n&aacute;ročnosti budov&nbsp;</span></li> </ul> <p><b style="font-size: 14px;">Tom&aacute;&scaron; Kupsa,&nbsp;</b>vedouc&iacute; divize DEKSOFT, energetick&yacute; specialista (č.opr&aacute;vněn&iacute; 0910)</p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size:14px;">10:40 - 11:00</span></th> <td><span style="font-size:14px;">k&aacute;vov&aacute; přest&aacute;vka</span></td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">11:00 - 11:30</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Praktick&yacute; př&iacute;klad realizace s využit&iacute;m digitalizace&nbsp;<br /> Tom&aacute;&scaron; Krajčinovsk&yacute;, </strong>BIM manager, Bim.Point&nbsp;</span></h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">11:30 - 12:30</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>BIM jako potenci&aacute;l pro energeticky efektivn&iacute; a &scaron;etrn&eacute; budovy, &uacute;spory v procesu v&yacute;stavby a digitalizace, 6. rozměr BIM,&nbsp;Energetick&eacute; &uacute;spory a spr&aacute;va budovy&nbsp;</strong><br /> <strong>Jan Klečka</strong> a <strong>Filip Kalina,</strong> Metrostav a.s.</span></h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">12:30 - 13:00</span></th> <td><span style="font-size: 14px;">Diskuze a z&aacute;věr konference</span></td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td><span style="font-size: 14px;">Změna programu vyhrazena.&nbsp;</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>   <p>BIM a energetick&eacute; &uacute;spory</p>   <p><strong>M&iacute;sto kon&aacute;n&iacute;:</strong></p> <p>Budova Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictv&iacute;</p> <p>V&aacute;clavsk&eacute; n&aacute;měst&iacute; 31</p> <p>Praha 1</p> <p><br /> <strong>Parkov&aacute;n&iacute;:</strong></p> <p>Parkov&aacute;n&iacute; je v t&eacute;to č&aacute;sti Prahy poměrně obt&iacute;žn&eacute; (Praha 1 m&aacute; zř&iacute;zen&eacute; parkovac&iacute; z&oacute;ny), doporučujeme použ&iacute;t městskou hromadnou dopravu.&nbsp; K využit&iacute; jsou tak&eacute; parkovi&scaron;tě P+R, kter&eacute; jsou um&iacute;stěny u metra v lokalit&aacute;ch Skalka I, II, Zlič&iacute;n I, II, Nov&eacute; Butovice, Opatov, Chodov, L&aacute;dv&iacute;, Letňany, Rajsk&aacute; zahrada, Čern&yacute; Most I, II, N&aacute;draž&iacute; Hole&scaron;ovice a Depo Hostivař &ndash; v&iacute;ce na&nbsp;<a href="http://www.parkujvklidu.cz/parkovani-pr/" target="_blank">http://www.parkujvklidu.cz/parkovani-pr/&nbsp;</a>. Protože parkovi&scaron;tě P+R b&yacute;vaj&iacute; velmi často obsazen&eacute;, doporučujeme dal&scaron;&iacute;&nbsp;možnosti pro parkov&aacute;n&iacute;. Nedaleko hotelu je placen&eacute; parkovi&scaron;tě Na Florenci 25 Praha 1, Nov&eacute; město, (vjezd z ulice Na Florenci). V&iacute;ce zde:&nbsp;<a href="http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-rap-praha-s-r-o-/" target="_blank">http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-rap-praha-s-r-o-/&nbsp;</a>Př&iacute;jezd po d&aacute;lnici D8 &ndash; parkovi&scaron;tě Střelničn&aacute; / Dolej&scaron;kova Praha 8, celodenn&iacute; parkov&aacute;n&iacute; stoj&iacute; 100kč&nbsp;<a href="http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-parkovisteladvi-cz" target="_blank">http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-parkovisteladvi-cz</a>&nbsp;. Př&iacute;jezd po d&aacute;lnici D1 -&nbsp;<a href="http://www.parkovistepraha.cz/index.php?site=pankra" target="_blank">http://www.parkovistepraha.cz/index.php?site=pankra</a></p> <p><br /> <strong>Doprava prostřednictv&iacute;m MHD:</strong></p> <p>Metro trasa A a B: stanice Můstek</p> <p>Metro trasa A a C: stanice Muzeum</p> <p>Tramvaje č. 1, 3, 5, 6, 9, 14 a 24</p>         View Upravit Smazat
20  2019-10-15 10:12:34  2019-11-11 12:18:46  <p>Zveme V&aacute;s na semin&aacute;ř BIM pro investory Cheb. C&iacute;lem je prezentovat metodu BIM z pohledu zadavatelů stavebn&iacute;ch projektů, jejich potřeb a požadavků na cel&yacute; dodavatelsk&yacute; t&yacute;m. O BIM se často mluv&iacute; z pohledu projektantů nebo dodavatelů, nicm&eacute;ně role investora je zcela kl&iacute;čov&aacute;.</p> <p>Investorovi může BIM přin&eacute;st mnoho nesporn&yacute;ch v&yacute;hod, může udělat projekt efektivněj&scaron;&iacute;. Proces BIM zachycuje a uspoř&aacute;d&aacute;v&aacute; velk&eacute; množstv&iacute; informac&iacute;, a to jak během př&iacute;pravn&eacute;, tak i realizačn&iacute; f&aacute;ze, a proto může investor ve f&aacute;zi provozu stavbu l&eacute;pe či &uacute;sporněji spravovat. Nelze dělat BIM projekt bez zad&aacute;n&iacute;, jak m&aacute; BIM proces a jeho v&yacute;stupy vypadat.</p> <p>Semin&aacute;ř V&aacute;m odpov&iacute; na ot&aacute;zky: CO je BIM, PROČ ho cht&iacute;t, JAK a ZA CO jej aplikovat pr&aacute;vě na V&aacute;&scaron; projekt, vyč&iacute;sl&iacute; HODNOTU DAT a uk&aacute;že př&iacute;klady a vzory z praxe.</p>   <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Čas</span></th> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Akce</span></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">09:10 - 10:00</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Co je BIM</strong><br /> Představen&iacute; prvn&iacute;ch v&yacute;stupů pro oblasti smluv, veřejn&yacute;ch zak&aacute;zek a datov&eacute;ho standardu. Př&iacute;prava pilotn&iacute;ch projektů.</span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Petr Maty&aacute;&scaron;</strong>, předseda czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">10:00 - 10:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Proč &ndash; shrnut&iacute; př&iacute;kladů, uk&aacute;zka projektů z praxe</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Roman Vor&aacute;č</strong>, člen představenstva czBIM a manažer technick&eacute;ho rozvoje, Sudop Group a.s.</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">10:50 - 11:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Jak a za co</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><b>Petr Maty&aacute;&scaron;&nbsp;</b>a<b>&nbsp;Roman Vor&aacute;č,&nbsp;</b>czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">11:50 - 12:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Hodnota dat</strong>:</span></h2> <p><span style="font-size: 14px;">- BIM data - co to obsahuje, co je t&iacute;m m&iacute;něno<br /> - Oběh BIM dat (proces vytv&aacute;řen&iacute; a sd&iacute;len&iacute; dat)<br /> - Data v jin&yacute;ch odvětv&iacute;ch - kapit&aacute;lov&aacute; hodnota dat.<br /> - Velikost dat (na co se připravit)<br /> - N&aacute;stroj pro organizaci dat v průběhu projektu(CDE)</span></p> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Pavel Lacina</strong>, czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td><span style="font-size: 14px;">Pr&aacute;vě prob&iacute;h&aacute; př&iacute;prava programu. Změna programu vyhrazena.</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>   <h2 class="text-info h4 mb-4">BIM PRO INVESTORY CHEB</h2>   <p>Městsk&yacute; &uacute;řad Cheb, n&aacute;m. Kr&aacute;le Jiř&iacute;ho z Poděbrad 14, 350 20 Cheb</p> <p>&nbsp;</p>         View Upravit Smazat
21  2019-11-11 16:18:54  2019-11-11 16:18:54    <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Čas</span></th> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Akce</span></th> </tr> <tr> <th scope="col-6">09:30</th> <th scope="col-6" style="text-align: left;">Zah&aacute;jen&iacute;</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">09:30 - 10:00</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Co je BIM, BIM a spojitost s energetick&yacute;mi &uacute;sporami</strong></span><br /> <strong style="font-size: 14px;">Petr Maty&aacute;&scaron;</strong><span style="font-size: 14px;">, předseda czBIM</span></h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">10:00 - 10:30</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Proč &ndash; shrnut&iacute; př&iacute;kladů, uk&aacute;zka projektů z praxe</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Roman Vor&aacute;č</strong>, člen představenstva czBIM a manažer technick&eacute;ho rozvoje, Sudop Group a.s.</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">10:30 - 11:00</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Jak a za co</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><b>Petr Maty&aacute;&scaron;&nbsp;</b>a<b>&nbsp;Roman Vor&aacute;č,&nbsp;</b>czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row">11:00 - 11:20</th> <td>k&aacute;vov&aacute; přest&aacute;vka</td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">11:20 - 11:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Hodnota dat</strong>:</span></h2> <p><span style="font-size: 14px;">- BIM data - co to obsahuje, co je t&iacute;m m&iacute;něno<br /> - Oběh BIM dat (proces vytv&aacute;řen&iacute; a sd&iacute;len&iacute; dat)<br /> - Data v jin&yacute;ch odvětv&iacute;ch - kapit&aacute;lov&aacute; hodnota dat.<br /> - Velikost dat (na co se připravit)<br /> - N&aacute;stroj pro organizaci dat v průběhu projektu(CDE)</span></p> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Pavel Lacina</strong>, czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">11:50 - 12:20</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Jak a za co</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><b>Petr Maty&aacute;&scaron;&nbsp;</b>a<b>&nbsp;Roman Vor&aacute;č,&nbsp;</b>czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">12:20 - 12:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Jak a za co</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><b>Petr Maty&aacute;&scaron;&nbsp;</b>a<b>&nbsp;Roman Vor&aacute;č,&nbsp;</b>czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">12:50 - 13:00</span></th> <td><span style="font-size: 14px;">Z&aacute;věr konference</span></td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">13:00 - 14:00</span></th> <td><span style="font-size: 14px;">Oběd</span></td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td><span style="font-size: 14px;">Pr&aacute;vě prob&iacute;h&aacute; př&iacute;prava programu. Změna programu vyhrazena.</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>             View Upravit Smazat
22  2019-11-25 16:27:20  2020-01-23 11:08:11  <p>Semin&aacute;ř BIM a FM je pro V&aacute;s t&iacute;m prav&yacute;m, pokud V&aacute;s zaj&iacute;m&aacute; problematika BIM a FM, chcete se dozvědět, jak hodně jsme se přibl&iacute;žili k re&aacute;ln&eacute;mu využit&iacute; BIM při spr&aacute;vě a &uacute;držbě staveb, jak jsou BIM data užitečn&aacute; během provozu stavby. Jak&yacute; zvolit n&aacute;stroj, jak jej implementovat. Vidět uk&aacute;zky na konkr&eacute;tn&iacute;ch př&iacute;kladech z aktu&aacute;ln&iacute; praxe, dozvědět se, jak se to dař&iacute; i kde co pokulh&aacute;v&aacute;.</p> <p>Přijďte se s odborn&iacute;ky na BIM a na FM pobavit o v&scaron;em, co s problematikou uplatněn&iacute; BIM při podpoře Facility Managementu souvis&iacute; a o tom co V&aacute;s zaj&iacute;m&aacute;.</p> <p>&nbsp;</p>   <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Čas</span></th> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Akce</span></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">10:00&nbsp;</span></th> <td> <h2 class="h4"><strong><span style="font-size:14px;">&Uacute;vod<br /> Tom&aacute;&scaron; Minka, BiM. Point</span></strong></h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Využit&iacute; BIM pro FM v ČSOB<br /> Tom&aacute;&scaron; Filip, </strong></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 14px;">Československ&aacute; obchodn&iacute; banka, a. s.</span></p> <ul> <li><span style="font-size: 14px;">jak to &scaron;lo, co se podařilo, co se nepodařilo</span></li> <li><span style="font-size: 14px;">jak&eacute; jsou pl&aacute;ny na dal&scaron;&iacute;ch budov&aacute;ch ČSOB</span></li> </ul> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><span style="font-size:14px;"><strong>Proč by měl BIM model přež&iacute;t realizaci budovy a jak zajistit, aby se dožil je&scaron;tě d&eacute;le<br /> Jakub Bican, </strong>CAD Studio s.r.o</span><strong style="font-size: 14px;">.</strong></p> <ul> <li><span style="font-size:14px;">definice požadavků na model (EIR) s ohledem na FM praxi</span></li> <li><span style="font-size:14px;">organizačn&iacute; a technick&eacute; předpoklady pro udržitelnost modelu během provozu budovy</span></li> </ul> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><span style="font-size:14px;"><strong>&bdquo;Přenos dat z grafick&eacute; č&aacute;sti PD do datab&aacute;ze FM&ldquo;&nbsp;<br /> Dalibor Vesel&yacute;, </strong>Centrum pro podporu poč&iacute;tačov&eacute; grafiky ČR s.r.o.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px;">T&eacute;ma pojedn&aacute;v&aacute; o možnostech přenosu informac&iacute; z modelu obsahuj&iacute;c&iacute;ho BIM grafick&aacute; data, vznik datab&aacute;zov&eacute; struktury FM a n&aacute;slednou trvalou obousměrnou synchronizaci.</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><strong><span style="font-size:14px;">Re&aacute;ln&aacute; uk&aacute;zka spojen&iacute; ř&iacute;d&iacute;c&iacute;ho syst&eacute;mu BMS-MAR Wago s BIM modelem.&nbsp;<br /> Roman Vacek, </span></strong><span style="font-size:14px;">WAGO-Elektro spol. s r.o.</span></p> <p><span style="font-size:14px;">Možnost zobrazen&iacute; aktu&aacute;ln&iacute;ch provozn&iacute;ch hodnot a alarmů.&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><span style="font-size:14px;"><strong>Prezentace procesu tvorby BIM modelu pro spr&aacute;vu, už&iacute;van&eacute;ho společnost&iacute; JAMPL-PSV s.r.o..<br /> Luk&aacute;&scaron; Stan&iacute;k, JAMPL-PSV s.r.o.</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px;">C&iacute;lem vyv&iacute;jen&eacute;ho intern&iacute;ho procesu je zjednodu&scaron;it tvorbu a př&iacute;pravu BIM modelu pro &uacute;čely facility managementu, prov&aacute;děn&eacute;ho za pomoci Revitu nebo aplikace BIM.Point (a podobn&yacute;ch) tak, aby obsluhu zvl&aacute;dl uživatel neprojektant, a to takov&yacute;m způsobem, aby nebylo nutn&eacute; při běžn&yacute;ch změn&aacute;ch zasahovat do stavebn&iacute;ho modelu.</span></p> <p><span style="font-size:14px;">J&aacute;drem procesu je vytvořen&iacute; nov&eacute; vrstvy speci&aacute;ln&iacute;ch rodin ve f&aacute;zi př&iacute;pravy modelu v Revitu. Data důležit&aacute; pro FM jsou zanesena př&iacute;mo do těchto rodin, př&iacute;padně v&aacute;z&aacute;na na tyto rodiny v&nbsp;dal&scaron;&iacute;ch aplikac&iacute;ch. Rodiny jsou nez&aacute;visl&eacute; na stavebn&iacute;m modelu, nen&iacute; tedy nutn&eacute; parametry neust&aacute;le zapracov&aacute;vat do jednotliv&yacute;ch rodin stavebn&iacute;ho modelu, kter&eacute; uživatel postupně do modelu přid&aacute;v&aacute; z&nbsp;různ&yacute;ch zdrojů. Logick&eacute; dělen&iacute; dat vhodn&eacute; pro stavebn&iacute; model nav&iacute;c nemus&iacute; b&yacute;t stejn&eacute;, jako logick&eacute; dělen&iacute; dat pro spr&aacute;vu a tyto rodiny pak nutně nemus&iacute; kop&iacute;rovat strukturu stavebn&iacute;ho modelu.</span></p> <p><span style="font-size:14px;">Smyslem prezentace je předev&scaron;&iacute;m konfrontovat n&aacute;&scaron; proces se zku&scaron;enost&iacute;&nbsp;jin&yacute;ch uživatelů a z&iacute;sk&aacute;n&iacute; nov&yacute;ch podnětů. D&aacute;le chceme rozpoutat debatu o vytvořen&iacute; můstku mezi rodinami pro FM a rodinami ve stavebn&iacute;m modelu, kter&yacute; by zajistil vy&scaron;&scaron;&iacute; konzistenci dat.</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><strong><span style="font-size:14px;">BIM-FM zku&scaron;enosti z běž&iacute;c&iacute;ch projektů</span></strong><br /> <span style="font-size:14px;"><strong>Matěj Kopeck&yacute;, HTL Facility,</strong>&nbsp;</span><strong><span style="font-size:14px;">Tom&aacute;&scaron; Krajčinovsk&yacute;, BIM.POINT</span></strong></p> <p><span style="font-size:14px;">Jak se s BIM při provozu budovy vypoř&aacute;d&aacute;vaj&iacute; spr&aacute;vci různ&yacute;ch typů objektů.</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px; font-weight: 700; text-align: center;">15:00</span></th> <td> <h2 class="h4"><strong><span style="font-size:14px;">Z&aacute;věr<br /> Tom&aacute;&scaron; Minka, BiM. Point</span></strong></h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td><span style="font-size: 14px;">Pr&aacute;vě prob&iacute;h&aacute; př&iacute;prava programu. Změna programu vyhrazena.</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>   <p>semin&aacute;ř BIM a FM</p>   <p><strong>M&iacute;sto kon&aacute;n&iacute;:</strong></p> <p>Budova Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictv&iacute;</p> <p>V&aacute;clavsk&eacute; n&aacute;měst&iacute; 31</p> <p>Praha 1</p> <p><br /> <strong>Parkov&aacute;n&iacute;:</strong></p> <p>Parkov&aacute;n&iacute; je v t&eacute;to č&aacute;sti Prahy poměrně obt&iacute;žn&eacute; (Praha 1 m&aacute; zř&iacute;zen&eacute; parkovac&iacute; z&oacute;ny), doporučujeme použ&iacute;t městskou hromadnou dopravu.&nbsp; K využit&iacute; jsou tak&eacute; parkovi&scaron;tě P+R, kter&eacute; jsou um&iacute;stěny u metra v lokalit&aacute;ch Skalka I, II, Zlič&iacute;n I, II, Nov&eacute; Butovice, Opatov, Chodov, L&aacute;dv&iacute;, Letňany, Rajsk&aacute; zahrada, Čern&yacute; Most I, II, N&aacute;draž&iacute; Hole&scaron;ovice a Depo Hostivař &ndash; v&iacute;ce na&nbsp;<a href="http://www.parkujvklidu.cz/parkovani-pr/" target="_blank">http://www.parkujvklidu.cz/parkovani-pr/&nbsp;</a>. Protože parkovi&scaron;tě P+R b&yacute;vaj&iacute; velmi často obsazen&eacute;, doporučujeme dal&scaron;&iacute;&nbsp;možnosti pro parkov&aacute;n&iacute;. Nedaleko hotelu je placen&eacute; parkovi&scaron;tě Na Florenci 25 Praha 1, Nov&eacute; město, (vjezd z ulice Na Florenci). V&iacute;ce zde:&nbsp;<a href="http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-rap-praha-s-r-o-/" target="_blank">http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-rap-praha-s-r-o-/&nbsp;</a>Př&iacute;jezd po d&aacute;lnici D8 &ndash; parkovi&scaron;tě Střelničn&aacute; / Dolej&scaron;kova Praha 8, celodenn&iacute; parkov&aacute;n&iacute; stoj&iacute; 100kč&nbsp;<a href="http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-parkovisteladvi-cz" target="_blank">http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-parkovisteladvi-cz</a>&nbsp;. Př&iacute;jezd po d&aacute;lnici D1 -&nbsp;<a href="http://www.parkovistepraha.cz/index.php?site=pankra" target="_blank">http://www.parkovistepraha.cz/index.php?site=pankra</a></p> <p><br /> <strong>Doprava prostřednictv&iacute;m MHD:</strong></p> <p>Metro trasa A a B: stanice Můstek</p> <p>Metro trasa A a C: stanice Muzeum</p> <p>Tramvaje č. 1, 3, 5, 6, 9, 14 a 24</p>         View Upravit Smazat
23  2020-02-03 13:56:15  2020-06-16 14:53:58  <p>BIM a statika z pohledu propojen&iacute; v&yacute;početn&iacute;ch a konstrukčn&iacute;ch software</p> <p>C&iacute;lem workshopu je poskytnout přehled o stavu připravenosti plněn&iacute; podm&iacute;nek vl&aacute;dn&iacute; koncepce BIM v ČR jednotliv&yacute;mi SW vendory.<br /> D&aacute;le z&iacute;skat informace o m&iacute;ře podpory platformn&iacute;ch (ClosedBIM) a nez&aacute;visl&yacute;ch (OpenBIM) v r&aacute;mci jednotliv&yacute;ch SW ře&scaron;en&iacute;.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>   <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Čas</span></th> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Prezentace</span></th> </tr> <tr> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px; font-weight: 700; text-align: center;">09:00</span>&nbsp;</th> <th scope="col-6" style="text-align: left;"><span style="font-size: 14px; font-weight: 700;">Registrace &uacute;častn&iacute;ků</span></th> </tr> <tr> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">09:30</span></th> <th scope="col-6" style="text-align: left;"><span style="font-size: 14px;">Zah&aacute;jen&iacute;</span></th> </tr> <tr> <th scope="col-6">&nbsp;</th> <th scope="col-6" style="text-align: left;"><span style="font-size: 14px;">Workshop moderuje:&nbsp;</span>Pavel Vlas&aacute;k, BIM Manager, AQUA PROCON s.r.o.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">09:35 - 09:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>BIM integrace v programech Dlubal Software</strong></span><br /> <span style="font-size: 14px;"><strong>Petr M&iacute;chal,</strong> <span style="font-size: 14px;">Dlubal Software s.r.o </span></span></h2> <p><span style="font-size:11px;">V předn&aacute;&scaron;ce budou pops&aacute;ny možnosti programů Dlubal Software při v&yacute;měně informac&iacute; mezi statikem a ostatn&iacute;mi &uacute;častn&iacute;ky projektu. V praktick&eacute; uk&aacute;zce budou předvedeny z&aacute;kladn&iacute; postupy při pr&aacute;ci s BIM modelem a vz&aacute;jemn&aacute; v&yacute;měna dat.</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">09:50 - 10:05</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Využit&iacute; BIM pro posouzen&iacute; detailů a kritick&yacute;ch prvků konstrukc&iacute;</strong></span></h2> <h2 class="h4"><strong style="font-size: 14px;">Jan Val&iacute;ček,</strong><span style="font-size: 14px;"> Konzultant, IDEA StatiCa, Midas</span></h2> <p><span style="font-size: 11px;">Př&iacute;spěvek se zab&yacute;v&aacute; využit&iacute;m BIM při pr&aacute;ci statika se zaměřen&iacute;m na posouzen&iacute; detailů a kritick&yacute;ch prvků konstrukc&iacute;. Tyto posudky jsou ned&iacute;lnou souč&aacute;st&iacute; pr&aacute;ce statika. Se zvy&scaron;uj&iacute;c&iacute; se složitost&iacute; konstrukc&iacute; mnohdy nedostačuj&iacute; běžně dostupn&eacute; analytick&eacute; postupy z norem a je nutno využ&iacute;t pokročil&yacute;ch numerick&yacute;ch metod. Pro efektivn&iacute; vyře&scaron;en&iacute; těchto &uacute;loh lze využ&iacute;t BIM propojen&iacute; mezi statick&yacute;mi MKP programy a konstrukčn&iacute;mi CAD programy. Využije se st&aacute;vaj&iacute;c&iacute; konstrukčn&iacute; model i v&yacute;sledky z glob&aacute;ln&iacute; anal&yacute;zy bez nutnosti manu&aacute;ln&iacute;ho přenosu dat a nov&eacute;ho zad&aacute;v&aacute;n&iacute; geometrie. Statik z&iacute;sk&aacute; posudek složit&eacute;ho detailu či prvku pomoc&iacute; pokročil&eacute; neline&aacute;rn&iacute; anal&yacute;zy v ř&aacute;dech minut.</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">10:05 - 10:20</span></th> <td> <p class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Statika a BIM z pohledu uživatele v&yacute;početn&iacute;ch programů AxisVM a Midas</strong></span></p> <p><strong style="font-size: 14px;">Marek Michna,</strong><span style="font-size: 14px;"> jednatel Michna&amp;Perh&aacute;č s.r.o., Midas software s.r.o.</span></p> <p><span style="font-size: 11px;">V r&aacute;mci předn&aacute;&scaron;ky budou zm&iacute;něny praktick&eacute; zku&scaron;enosti s použ&iacute;v&aacute;n&iacute;m programů pro statick&eacute; v&yacute;počty AxisVM a MIDAS s ohledem na požadavky BIM. Stručn&yacute; přehled v&yacute;početn&iacute;ch možnost&iacute; bude doplněn o informace pro přenos dat BIM modelů z/do konstrukčn&iacute;ch BIM software.&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">10:20 - 10:50</span></th> <td> <p><strong><span style="font-size: 14px;">Evoluce tvorby v&yacute;početn&iacute;ho modelu a př&iacute;klady inžen&yacute;rsk&eacute;ho workflow</span></strong></p> <p><strong style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 14px;">Jaroslav Brož, </span></strong><span style="font-size: 14px;">Product Manager, SCIA CZ Prague</span></p> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Martin Kovač,</strong> Produktov&yacute; specialita, ALLPLAN Česko s.r.o.</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">10:50 - 11:05</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>BIM ve firmě a kam BIM směřuje z pohledu statika<br /> Bořek Čerb&aacute;k, </strong>statika, AQUA PROCON s.r.o.</span></h2> <p><span style="font-size:11px;">Př&iacute;spěvek komplexně mapuje BIM pracovn&iacute; postupy z pohledu činnost&iacute; vykon&aacute;van&yacute;ch statikem. Tzn. převzet&iacute; podkladů, dimenzov&aacute;n&iacute; konstrukc&iacute;, tvorba v&yacute;kresov&eacute; dokumentace (modelů) v&scaron;ech stupňů. D&aacute;le se budeme věnovat komunikaci s jednotliv&yacute;mi profesemi, obsahu před&aacute;van&yacute;ch dat (modelů), jejich sd&iacute;len&iacute; v r&aacute;mci společn&eacute;ho datov&eacute;ho prostřed&iacute; CDE. Nakonec budeme mluvit o podpoře stavby (realizace) a iniciativě &quot;bezpap&iacute;rov&aacute; až bezv&yacute;kresov&aacute;&quot; stavba.</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"> <p>&nbsp;</p> </th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;">11:05 - 11:35 přest&aacute;vka na k&aacute;vu</span></h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px; font-weight: 700; text-align: center;">11:35 - 11:55</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Jak efektivně vyztužovat v BIM syst&eacute;mu Autodesk Revit</strong></span></h2> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Martin Bir&aacute;s,&nbsp;</strong>Technical Support Engineer, CAD Studio&nbsp;</span></h2> <p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 11px;">Prezent&aacute;cia je zameran&aacute; na software Autodesk Revit a jeho využitie v oblasti vystužovania. Predstav&iacute;me si sp&ocirc;soby ako dok&aacute;žeme zv&yacute;&scaron;iť efektivitu pr&aacute;ce pomocou n&aacute;stroja Dynamo a na praktick&yacute;ch pr&iacute;kladoch si uk&aacute;žeme možnosti automatiz&aacute;cie vkladania v&yacute;stuže do modelu.</span></span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px; font-weight: 700; text-align: center;">11:55 - 12:15</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>V&yacute;početn&iacute; model v Tekla Structures<br /> David Neužil,&nbsp;</strong>Inžen&yacute;r prodeje, Construsoft</span></h2> <p><span style="font-size:11px;">Představen&iacute; programu Tekla Structures jako n&aacute;stroje pro 3D BIM ře&scaron;en&iacute; stavebn&iacute;ch konstrukc&iacute;, kter&eacute; umožňuje vytv&aacute;řet, kombinovat, ř&iacute;dit a sd&iacute;let multi-materi&aacute;lov&yacute; model konstrukce, jenž obsahuje v&scaron;echny informace nezbytn&eacute; pro v&yacute;robu a realizaci. Souč&aacute;st&iacute; jsou n&aacute;stroje pro vytv&aacute;řen&iacute; modelu, detailov&aacute;n&iacute;, pr&aacute;ci s negrafick&yacute;mi informacemi. Podporov&aacute;no je propojen&iacute; s mnoha v&yacute;početn&iacute;mi programy (lok&aacute;ln&iacute; i glob&aacute;ln&iacute; anal&yacute;za) a tvorba analytick&eacute;ho modelu. Komunikaci a optim&aacute;ln&iacute; sd&iacute;len&iacute; dat např&iacute;č profesemi zaji&scaron;ťuje CDE Trimble Connect, kter&eacute; umožňuje spolupr&aacute;ci BIM a GIS a plně podporuje OPENBIM procesy a BIM Level 3.</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"> <p>&nbsp;</p> </th> <td> <p class="h4"><span style="font-size:14px;">12:15 - 12:45 přest&aacute;vka na oběd</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"> <p style="font-weight: 700; text-align: center;"><span style="font-size: 14px;">12:45</span></p> <p style="font-weight: 700; text-align: center;"><span style="font-size: 14px;">- 13:05</span></p> </th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Př&iacute;klad spolupr&aacute;ce v Revitu se statick&yacute;m IFC modelem</strong></span></h2> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Luk&aacute;&scaron; Vac&iacute;k,&nbsp;</strong>Senior building technician &amp; BIM Specialist, CASUA</span></h2> <p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 11px;">Předn&aacute;&scaron;ka uvede konkr&eacute;tn&iacute; spolupr&aacute;ci projektantů tak, kdy statick&yacute; model udržuje pouze statik a ostatn&iacute; projektanti tento model jen nač&iacute;taj&iacute;. ARS model tedy neobsahuje ž&aacute;dn&eacute; statick&eacute; kce. Tento způsob pr&aacute;ce se zd&aacute; b&yacute;t jednoduch&yacute; a funkčn&iacute;, m&aacute; ale několik specifik. Při projektu bylo nav&iacute;c využito CDE &uacute;loži&scaron;tě BIM360, což pr&aacute;ci s připojen&yacute;mi modely sp&iacute;&scaron;e zkomplikovalo.</span></span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"> <p style="font-weight: 700; text-align: center;"><span style="font-size: 14px;">13:05</span></p> <p style="font-weight: 700; text-align: center;"><span style="font-size: 14px;">- 13:25</span></p> </th> <td> <p><span style="font-size:14px;"><strong>BIM a statika z pohledu zadavatele - co požaduje po dodavateli</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px;">předn&aacute;&scaron;ej&iacute;c&iacute; bude upřesněn</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"> <p style="font-weight: 700; text-align: center;"><span style="font-size: 14px;">13:25</span></p> <p style="font-weight: 700; text-align: center;"><span style="font-size: 14px;">- 14:00</span></p> </th> <td> <h2><span style="font-size:14px;">Diskuze a z&aacute;věr&nbsp;</span></h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td><span style="font-size: 14px;">Pr&aacute;vě prob&iacute;h&aacute; př&iacute;prava programu. Změna programu vyhrazena.&nbsp;</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>   <p>BIM a statika</p>   <p><strong>M&iacute;sto kon&aacute;n&iacute;:</strong></p> <p>Budova Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictv&iacute;</p> <p>V&aacute;clavsk&eacute; n&aacute;měst&iacute; 31</p> <p>Praha 1</p> <p><br /> <strong>Parkov&aacute;n&iacute;:</strong></p> <p>Parkov&aacute;n&iacute; je v t&eacute;to č&aacute;sti Prahy poměrně obt&iacute;žn&eacute; (Praha 1 m&aacute; zř&iacute;zen&eacute; parkovac&iacute; z&oacute;ny), doporučujeme použ&iacute;t městskou hromadnou dopravu.&nbsp; K využit&iacute; jsou tak&eacute; parkovi&scaron;tě P+R, kter&eacute; jsou um&iacute;stěny u metra v lokalit&aacute;ch Skalka I, II, Zlič&iacute;n I, II, Nov&eacute; Butovice, Opatov, Chodov, L&aacute;dv&iacute;, Letňany, Rajsk&aacute; zahrada, Čern&yacute; Most I, II, N&aacute;draž&iacute; Hole&scaron;ovice a Depo Hostivař &ndash; v&iacute;ce na&nbsp;<a href="http://www.parkujvklidu.cz/parkovani-pr/" target="_blank">http://www.parkujvklidu.cz/parkovani-pr/&nbsp;</a>. Protože parkovi&scaron;tě P+R b&yacute;vaj&iacute; velmi často obsazen&eacute;, doporučujeme dal&scaron;&iacute;&nbsp;možnosti pro parkov&aacute;n&iacute;. Nedaleko hotelu je placen&eacute; parkovi&scaron;tě Na Florenci 25 Praha 1, Nov&eacute; město, (vjezd z ulice Na Florenci). V&iacute;ce zde:&nbsp;<a href="http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-rap-praha-s-r-o-/" target="_blank">http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-rap-praha-s-r-o-/&nbsp;</a>Př&iacute;jezd po d&aacute;lnici D8 &ndash; parkovi&scaron;tě Střelničn&aacute; / Dolej&scaron;kova Praha 8, celodenn&iacute; parkov&aacute;n&iacute; stoj&iacute; 100kč&nbsp;<a href="http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-parkovisteladvi-cz" target="_blank">http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-parkovisteladvi-cz</a>&nbsp;. Př&iacute;jezd po d&aacute;lnici D1 -&nbsp;<a href="http://www.parkovistepraha.cz/index.php?site=pankra" target="_blank">http://www.parkovistepraha.cz/index.php?site=pankra</a></p> <p><br /> <strong>Doprava prostřednictv&iacute;m MHD:</strong></p> <p>Metro trasa A a B: stanice Můstek</p> <p>Metro trasa A a C: stanice Muzeum</p> <p>Tramvaje č. 1, 3, 5, 6, 9, 14 a 24</p>   <p><iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=18WlEiNQztJ19FvrZQsvzU-yG4eA&amp;hl=cs"></iframe></p>       View Upravit Smazat
24  2020-02-03 13:57:39  2020-05-22 10:25:42  <p>Semin&aacute;ř je zaměřen na praktick&eacute; uk&aacute;zky SW a datov&yacute;ch n&aacute;strojů pro oceněn&iacute; staveb BIM projektů. Naživo budou předvedeny konkr&eacute;tn&iacute; dostupn&eacute; n&aacute;stroje pro projektanty, zhotovitele staveb i investory, včetně benefitů a metodick&yacute;ch postupů.&nbsp;</p> <p>Semin&aacute;ř je určen pro v&scaron;echny, kdo potřebuj&iacute; určit cenu stavebn&iacute;ho d&iacute;la.&nbsp; &nbsp;</p>   <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Čas</span></th> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Akce</span></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">09:00&nbsp;</span></th> <td> <h2 class="h4"><strong><span style="font-size: 14px;">&Uacute;vod<br /> Daniel Cihelka, &Uacute;RS CZ</span></strong></h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Představen&iacute; BIM n&aacute;strojů&nbsp;</strong></span></p> <p><strong><span style="font-size: 14px;">Daniel Cihelka, </span></strong><span style="font-size: 14px;">&Uacute;RS CZ</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Využit&iacute; Stavebn&iacute; knihovny DEK při tvorbě BIM modelu z pohledu projektanta &ndash; konkr&eacute;tn&iacute; uk&aacute;zky v SW REVIT a ArchiCAD</strong></span></p> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Jan Sta&scaron;ek, Luk&aacute;&scaron; Kolouch, </strong>DEKPROJEKT s.r.o.</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Tvorba rozpočtu/nab&iacute;dky z 3D modelu rozpočt&aacute;řem v SW KROS 4 a pohled investora</strong></span></p> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Daniel Cihelka,&nbsp;</strong>&Uacute;RS CZ</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>BIM v dopravn&iacute;ch stavb&aacute;ch &ndash; př&iacute;prava a realizace</strong></span></p> <p>z&aacute;stupce společnosti IBR Consulting, s.r.o.</p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><strong><span style="font-size: 14px;">Odhady cen v&yacute;stavby stavebn&iacute;ch objektů v předinvestičn&iacute; f&aacute;zi</span></strong></p> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Ondřej &Scaron;im&aacute;ček, </strong>&Uacute;RS CZ a.s.</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><strong><span style="font-size: 14px;">BIM rozpočtov&aacute;n&iacute; - jak vytěžit z form&aacute;tu IFC maximum?</span></strong></p> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Pavel Hanu&scaron;, </strong>Business Development Manager v Callida s.r.o.&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">13:00</span></th> <td> <h2 class="h4"><strong><span style="font-size: 14px;">Z&aacute;věr</span></strong></h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td><span style="font-size: 14px;">Pr&aacute;vě prob&iacute;h&aacute; př&iacute;prava programu. Změna programu vyhrazena.</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>   <p>Praktick&yacute; semin&aacute;ř BIM a oceňov&aacute;n&iacute;</p>   <p><strong>M&iacute;sto kon&aacute;n&iacute;:</strong></p> <p>Budova Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictv&iacute;</p> <p>V&aacute;clavsk&eacute; n&aacute;měst&iacute; 31</p> <p>Praha 1</p> <p><br /> <strong>Parkov&aacute;n&iacute;:</strong></p> <p>Parkov&aacute;n&iacute; je v t&eacute;to č&aacute;sti Prahy poměrně obt&iacute;žn&eacute; (Praha 1 m&aacute; zř&iacute;zen&eacute; parkovac&iacute; z&oacute;ny), doporučujeme použ&iacute;t městskou hromadnou dopravu.&nbsp; K využit&iacute; jsou tak&eacute; parkovi&scaron;tě P+R, kter&eacute; jsou um&iacute;stěny u metra v lokalit&aacute;ch Skalka I, II, Zlič&iacute;n I, II, Nov&eacute; Butovice, Opatov, Chodov, L&aacute;dv&iacute;, Letňany, Rajsk&aacute; zahrada, Čern&yacute; Most I, II, N&aacute;draž&iacute; Hole&scaron;ovice a Depo Hostivař &ndash; v&iacute;ce na&nbsp;<a href="http://www.parkujvklidu.cz/parkovani-pr/" target="_blank">http://www.parkujvklidu.cz/parkovani-pr/&nbsp;</a>. Protože parkovi&scaron;tě P+R b&yacute;vaj&iacute; velmi často obsazen&eacute;, doporučujeme dal&scaron;&iacute;&nbsp;možnosti pro parkov&aacute;n&iacute;. Nedaleko hotelu je placen&eacute; parkovi&scaron;tě Na Florenci 25 Praha 1, Nov&eacute; město, (vjezd z ulice Na Florenci). V&iacute;ce zde:&nbsp;<a href="http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-rap-praha-s-r-o-/" target="_blank">http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-rap-praha-s-r-o-/&nbsp;</a>Př&iacute;jezd po d&aacute;lnici D8 &ndash; parkovi&scaron;tě Střelničn&aacute; / Dolej&scaron;kova Praha 8, celodenn&iacute; parkov&aacute;n&iacute; stoj&iacute; 100kč&nbsp;<a href="http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-parkovisteladvi-cz" target="_blank">http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-parkovisteladvi-cz</a>&nbsp;. Př&iacute;jezd po d&aacute;lnici D1 -&nbsp;<a href="http://www.parkovistepraha.cz/index.php?site=pankra" target="_blank">http://www.parkovistepraha.cz/index.php?site=pankra</a></p> <p><br /> <strong>Doprava prostřednictv&iacute;m MHD:</strong></p> <p>Metro trasa A a B: stanice Můstek</p> <p>Metro trasa A a C: stanice Muzeum</p> <p>Tramvaje č. 1, 3, 5, 6, 9, 14 a 24</p>   <p><iframe class="embed-responsive-item" frameborder="0" scrolling="no" src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=18WlEiNQztJ19FvrZQsvzU-yG4eA&amp;hl=cs"></iframe></p>       View Upravit Smazat
25  2020-04-07 08:52:25  2020-08-13 11:02:39  <p><strong>1. - 2. ř&iacute;jna 2020</strong></p> <p>Konference BIM DAY jsou již deset let kl&iacute;čov&yacute;m m&iacute;stem pro setk&aacute;v&aacute;n&iacute; z&aacute;jemců a odborn&iacute;ků věnuj&iacute;c&iacute;ch se nejen t&eacute;matům digitalizace, BIM a stavebnictv&iacute;. Dal&scaron;&iacute; ročn&iacute;k, tentokr&aacute;t <strong>dvoudenn&iacute; konference&nbsp;BIM DAY</strong> přinese nejaktu&aacute;lněj&scaron;&iacute; informace o děn&iacute; v Česk&eacute; republice a ve světě, zaměř&iacute; se tak&eacute; na vize, kam BIM směřuje a jak&aacute; bude jeho budoucnost. O sv&eacute; zku&scaron;enosti se přijdou podělit předn&iacute; odborn&iacute;ci z ČR i ze světa. Na konferenci bude srovn&aacute;n v&yacute;voj BIM a jeho implementace v zahranič&iacute; a u n&aacute;s, mezi dal&scaron;&iacute; t&eacute;mata budou zařazeny pilotn&iacute; projekty, jasn&eacute; vize a důvody proč využ&iacute;t BIM, praktick&eacute; zku&scaron;enosti, kritick&yacute; pohled na BIM. Jedn&iacute;m z hlavn&iacute;ch př&iacute;spěvků budou moderovan&eacute; diskuze se z&aacute;stupci veřejn&eacute;ho a soukrom&eacute;ho sektoru.&nbsp;Letos bude konference zaměřena prim&aacute;rně na poznatky z&nbsp;praxe. Program konference bude doprov&aacute;zen workshopy a v&yacute;stavou BIM Market, kde se potk&aacute;te s vystavovateli, kteř&iacute; V&aacute;m předvedou trendy v t&eacute;to oblasti.&nbsp;<br /> <span style="font-size:18px;"><strong>V&iacute;ce o programu a konferenci naleznete na <a href="http://www.bimday.cz" target="_blank">www.bimday.cz</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p>     <p>BIM DAY 2020</p>   <p>Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 945/33, 190 00 Praha 9-Vysočany&nbsp;<a href="http://www.clarioncongresshotelprague.com/cs">www.clarioncongresshotelprague.com/cs</a></p>         View Upravit Smazat
2019-01-09 13:33:04  2019-01-09 13:33:04  <p class="lead">T&eacute;matem listopadov&eacute; konference je pokračov&aacute;n&iacute; představen&iacute; nov&eacute; metodiky pr&aacute;ce označovan&eacute; jako BIM.</p> <p>Jedn&aacute; se o leto&scaron;n&iacute; druhou konferenci a nazvali jsme ji &quot;BIM<sup>2</sup>Day&quot; nebo chcete-li &ldquo;BIM Today&rdquo;.</p> <p>Konference se uskutečn&iacute; v Praze, <strong>ve čtvrtek 29. listopadu 2012</strong>.</p> <p><img alt="Bim Day 2012" src="img/events/B2D_banner-bimday-2012-480px.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Touto konferenc&iacute; chceme volně nav&aacute;zat na červnovou konferenci BIM Day 2012. Ta naznačila &uacute;častn&iacute;kům možnosti zav&aacute;děn&iacute; BIM ve světě, zejm&eacute;na pak ve Velk&eacute; Brit&aacute;nii. Z&aacute;roveň otevřela diskuzi nad možnostmi zav&aacute;děn&iacute; BIM v podm&iacute;nk&aacute;ch ČR.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za &uacute;spěch Odborn&eacute; rady pro BIM lze v tomto směru považovat zah&aacute;jen&iacute; konkr&eacute;tn&iacute;ch kroků spolupr&aacute;ce mezi CzBIM a profesn&iacute; komorou ČKAIT (Česk&aacute; komora autorizovan&yacute;ch inžen&yacute;rů a techniků činn&yacute;ch ve v&yacute;stavbě), či zah&aacute;jen&iacute; &ldquo;BIM diskuze&rdquo; se z&aacute;stupci Odboru městsk&eacute;ho investora, Magistr&aacute;tu hlavn&iacute;ho města Prahy.</p> <h3 class="h4">Jak naznačuj&iacute; důvody pro zav&aacute;děn&iacute; BIM nejen ve Velk&eacute; Brit&aacute;nii, jedn&iacute;m z hlavn&iacute;ch c&iacute;lů je snaha efektivněji vynakl&aacute;dat s penězi daňov&yacute;ch poplatn&iacute;ků při v&yacute;stavbě i spr&aacute;vě veřejn&yacute;ch investic.</h3> <p>I proto bychom metodiku BIM r&aacute;di představili v těchto souvislostech tak&eacute; v ČR.</p>   <p class="lead">čtvrtek 29. listopadu 2012</p> <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col-6">Čas</th> <th scope="col-6">Akce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th scope="row">13:30</th> <td> <h2 class="h4">AKREDITACE &Uacute;ČASTN&Iacute;KŮ</h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row">14:00</th> <td> <h2 class="h4">ZAH&Aacute;JEN&Iacute;</h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row">14:15</th> <td colspan="2"> <h2 class="h4">BLOK #1 | Př&iacute;spěvky řečn&iacute;ků</h2> <ul> <li>BIM Today / BIM Dnes</li> <li>Petr Vaněk [CZ] / Odborn&aacute; rada pro BIM</li> <li>&Scaron;těp&aacute;nka Tomanov&aacute; [CZ] / &Uacute;NMZ, Walinger</li> <li>Miroslav Vyč&iacute;tal [CZ] / SKANSKA</li> </ul> </td> </tr> <tr> <th scope="row">16:00</th> <td> <h2 class="h4">coffee break</h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row">16:30</th> <td colspan="2"> <h2 class="h4">BLOK #2 | Př&iacute;spěvky řečn&iacute;ků</h2> <ul> <li>BIM Tomorrow / BIM Z&iacute;tra</li> <li>Lutz Bettels [DE] / Bentley Systems, Open BIM</li> <li>Rob Roef [NL] / Construsoft</li> </ul> </td> </tr> <tr> <th scope="row">17:45</th> <td colspan="2"> <h2 class="h4">Panelov&aacute; diskuze</h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row">18:30</th> <td colspan="2"> <h2 class="h4">Přest&aacute;vka, občerstven&iacute;</h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row">19:00</th> <td colspan="2"> <h2 class="h4">BLOK #3 | Hlavn&iacute; předn&aacute;&scaron;ka</h2> <h3 class="h5">Eike Schling / TU Munich, PLP Architecture</h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row">20:00</th> <td colspan="2"> <h2 class="h4">BIM<sup>2</sup>DAY AFTERPARTY</h2> </td> </tr> </tbody> </table> <p><em>Změna programu vyhrazena.</em></p> <p><em>Konference je zařazena do projektu celoživotn&iacute;ho vzděl&aacute;v&aacute;n&iacute; ČKAIT.</em></p> <p><em>Vzděl&aacute;vac&iacute; program je hodnocen 1 kreditn&iacute;m bodem.</em></p> <p><a class="btn btn-outline-info" href="bim2-day-2012-registrace.html">Online přihl&aacute;&scaron;ka</a></p>   <h2 class="text-info h4 mb-4">Registrace BIM<sup>2</sup>DAY 2012</h2> <p>Vstupenku na BIM<sup>2</sup>Day 2012 z&iacute;skaj&iacute; z&aacute;jemci na z&aacute;kladě sv&eacute; registrace pomoc&iacute; registračn&iacute;ho formul&aacute;ře, jehož souč&aacute;st&iacute; je volba typu vložn&eacute;ho.</p> <h3 class="text-info h4 mb-4">Vložn&eacute; pro členy CzBIM</h3> <h4>Vložn&eacute; Člen CzBIM Akademick&eacute; vložn&eacute;</h4> <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col">typ vstupenky</th> <th scope="col">&quot;Early Bird&quot;<br /> včasn&aacute; objedn&aacute;vka do 22.11.2012 vč.</th> <th scope="col">&quot;Standard&quot;<br /> objedn&aacute;vka po 22.11.2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td scope="row"><strong>Celodenn&iacute;</strong></td> <td>288 Kč</td> <td>360 Kč</td> </tr> <tr> <td scope="row">Konference</td> <td>192 Kč</td> <td>240 Kč</td> </tr> <tr> <td scope="row">Předn&aacute;&scaron;ka</td> <td>100 Kč</td> <td>120 Kč</td> </tr> </tbody> </table> <h4>Vložn&eacute; Člen CzBIM Norm&aacute;ln&iacute; vložn&eacute;</h4> <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col">typ vstupenky</th> <th scope="col">&quot;Early Bird&quot;<br /> včasn&aacute; objedn&aacute;vka do 22.11.2012 vč.</th> <th scope="col">&quot;Standard&quot;<br /> objedn&aacute;vka po 22.11.2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td scope="row"><strong>Celodenn&iacute;</strong></td> <td>360 Kč</td> <td>600 Kč</td> </tr> <tr> <td scope="row">Konference</td> <td>240 Kč</td> <td>400 Kč</td> </tr> <tr> <td scope="row">Předn&aacute;&scaron;ka</td> <td>120 Kč</td> <td>200 Kč</td> </tr> </tbody> </table> <h3 class="text-info h4 mb-4">Vložn&eacute; pro nečleny CzBIM</h3> <h4>Vložn&eacute; Nečlen CzBIM: Vložn&eacute; pro členy spolupracuj&iacute;c&iacute;ch organizac&iacute;</h4> <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col">typ vstupenky</th> <th scope="col">&quot;Early Bird&quot;<br /> včasn&aacute; objedn&aacute;vka do 22.11.2012 vč.</th> <th scope="col">&quot;Standard&quot;<br /> objedn&aacute;vka po 22.11.2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td scope="row"><strong>Celodenn&iacute;</strong></td> <td>1 920 Kč</td> <td>2 688 Kč</td> </tr> <tr> <td scope="row">Konference</td> <td>1 600 Kč</td> <td>2 240 Kč</td> </tr> <tr> <td scope="row">Předn&aacute;&scaron;ka</td> <td>800 Kč</td> <td>1 120 Kč</td> </tr> </tbody> </table> <h4>Vložn&eacute; Nečlen CzBIM: Akademick&eacute; vložn&eacute;</h4> <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col">typ vstupenky</th> <th scope="col">&quot;Early Bird&quot;<br /> včasn&aacute; objedn&aacute;vka do 22.11.2012 vč.</th> <th scope="col">&quot;Standard&quot;<br /> objedn&aacute;vka po 22.11.2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td scope="row"><strong>Celodenn&iacute;</strong></td> <td>360 Kč</td> <td>600 Kč</td> </tr> <tr> <td scope="row">Konference</td> <td>240 Kč</td> <td>400 Kč</td> </tr> <tr> <td scope="row">Předn&aacute;&scaron;ka</td> <td>120 Kč</td> <td>200 Kč</td> </tr> </tbody> </table> <h4>Vložn&eacute; Nečlen CzBIM: Norm&aacute;ln&iacute; vložn&eacute;</h4> <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col">typ vstupenky</th> <th scope="col">&quot;Early Bird&quot;<br /> včasn&aacute; objedn&aacute;vka do 22.11.2012 vč.</th> <th scope="col">&quot;Standard&quot;<br /> objedn&aacute;vka po 22.11.2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td scope="row"><strong>Celodenn&iacute;</strong></td> <td>2 400 Kč</td> <td>3 360 Kč</td> </tr> <tr> <td scope="row">Konference</td> <td>2 000 Kč</td> <td>2 800 Kč</td> </tr> <tr> <td scope="row">Předn&aacute;&scaron;ka</td> <td>1 000 Kč</td> <td>1 400 Kč</td> </tr> </tbody> </table> <p><em>Uveden&eacute; ceny jsou včetně 20% DPH. </em></p> <p><em>*) Pro uplatněn&iacute; t&eacute;to slevy zvolte v registračn&iacute;m formul&aacute;ři spolupracuj&iacute;c&iacute; organizaci, jej&iacute;mž jste členem a kter&aacute; V&aacute;m zajist&iacute; slevu. </em></p> <p><em>**) Cena platn&aacute; pro akademickou obec, studenty, nest&aacute;tn&iacute; a neziskov&eacute; organizace. </em></p> <p>Vložn&eacute; u vstupenky v kategorii <strong>&quot;člen CzBIM&quot;</strong> zahrnuje:</p> <ul> <li>vstup na konferenci</li> <li>konferenčn&iacute; materi&aacute;ly</li> <li>občerstven&iacute; formou bufetu</li> </ul> <p>Vložn&eacute; u vstupenky v kategorii <strong>&quot;nečlen CzBIM: Norm&aacute;ln&iacute; vložn&eacute;&quot;</strong> zahrnuje:</p> <ul> <li>vstup na konferenci</li> <li>konferenčn&iacute; materi&aacute;ly</li> <li>občerstven&iacute; formou bufetu</li> <li>členstv&iacute; v CzBIM na obdob&iacute; 1 rok</li> </ul> <p>Uhrazen&iacute; vložn&eacute;ho proveďte pros&iacute;m bezhotovostně převodem nejpozději do 25. listoopadu 2012 na z&aacute;kladě &uacute;dajů, kter&eacute; V&aacute;m za&scaron;leme e-mailem po Va&scaron;&iacute; registraci. Na z&aacute;kladě &uacute;hrady obdrž&iacute;te obratem daňov&yacute; doklad. Vstupenka je přenositeln&aacute; na n&aacute;hradn&iacute;ka. Vstupenku &quot;Standard&quot; je možn&eacute; zakoupit tak&eacute; v den kon&aacute;n&iacute; konference př&iacute;mo na m&iacute;stě.</p>   <h2 class="text-info h4 mb-4">M&iacute;sto akce - BIM<sup>2</sup>Day 2012</h2> <p><strong>Ballingův s&aacute;l</strong><br /> budova N&aacute;rodn&iacute; technick&eacute; knihovny v Praze<br /> Technick&aacute; 6<br /> Praha 6 - Dejvice</p>       <div class="row"> <div class="col-sm-12 col-lg-12"> <article class="dashboard__content__item"> <h2 class="text-info h4 mb-4">Kontakty na organiz&aacute;tory konference</h2> <h3 class="text-info h5 mb-4">Kontakt pro m&eacute;dia:</h3> <h4><strong>Ing. arch. Marika Hrdinov&aacute;</strong></h4> <a href="mailto:hrdinova@czbim.org">hrdinova@czbim.org</a> <p>mobil: <a href="+420775600925">+420 775 600 925</a><br /> pevn&aacute;: <a href="+420224354400">+420 224 354 400</a></p> <h3 class="text-info h5 mb-4">Po&scaron;tovn&iacute; adresa:</h3> <address>Odborn&aacute; rada pro BIM<br /> budova Fakulty stavebn&iacute; ČVUT v Praze<br /> Th&aacute;kurova 7<br /> 166 29 Praha 6 - Dejvice<br /> Czech Republic</address> </article> </div> </div>   View Upravit Smazat
2019-01-09 10:15:04  2019-01-09 10:38:03  <p><img alt="" src="http://localhost/uploads/udalosti/BD17_banner-2-web-v2.png" style="width: 100%;" /></p>   <p>Konferenci předsed&aacute; a diskuzi moderuje: Jaroslav Nechyba, m&iacute;stopředseda, CzBIM</p> <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col">Čas</th> <th scope="col">Akce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th scope="row">08:00</th> <td> <h2 class="h4">AKREDITACE &Uacute;ČASTN&Iacute;KŮ</h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row">09:00</th> <td> <h2 class="h4">ZAH&Aacute;JEN&Iacute; DOPOLEDN&Iacute;HO BLOKU</h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row">09:05</th> <td colspan="2"> <h2 class="h4">BLOK #1 - v bloku se představ&iacute; a prezentovat budou:</h2> &nbsp; <h3 class="h5">Zpr&aacute;va o činnosti CzBIM</h3> <p>Petr Vaněk, předseda, CzBIM</p> &nbsp; <h3 class="h5">PS01: BIM pro investory</h3> <p>Barbora Posp&iacute;&scaron;ilov&aacute;, Innovation manager, &Uacute;RS PRAHA, a.s.</p> &nbsp; <h3 class="h5">S#03 &ndash; Port&aacute;l datov&eacute; struktury</h3> <p>Filip Kalina, př&iacute;prav&aacute;ř, Metrostav, a.s. a Petr Vokoun, managing director, BIM Project s.r.o.</p> &nbsp; <h3 class="h5">Koncepce zav&aacute;děn&iacute; metody BIM v Česk&eacute; republice</h3> <p>Ludmila Kratochv&iacute;lov&aacute;, odbor stavebnictv&iacute; a stavebn&iacute;ch hmot, MPO</p> &nbsp; <h3 class="h5">Pl&aacute;n pro roz&scaron;&iacute;řen&iacute; využit&iacute; digit&aacute;ln&iacute;ch metod a zaveden&iacute; informačn&iacute;ho modelov&aacute;n&iacute; pro dopravn&iacute; infrastrukturu</h3> <p>Ivo Vykydal, ředitel Odboru kancel&aacute;ře ředitele, SFDI</p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">11:05</th> <td> <h2 class="h4">coffee break (20 min.)</h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row">09:05</th> <td colspan="2"> <h2 class="h4">BLOK #2 - v bloku se představ&iacute; a prezentovat budou:</h2> &nbsp; <h3 class="h5">BIM a Fakultn&iacute; nemocnice Olomouc</h3> <p>Jaroslav Junek, investičn&iacute; n&aacute;městek, Fakultn&iacute; nemocnice Olomouc</p> &nbsp; <h3 class="h5">Cesta ke sd&iacute;len&iacute; mus&iacute; b&yacute;t sd&iacute;lenou cestou</h3> <p>Jan Droch&yacute;tek, jednatel, SteelPro 4 s.r.o.</p> &nbsp; <h3 class="h5">Praktick&eacute; využit&iacute; datov&eacute; struktury</h3> <p>Tom&aacute;&scaron; Čerm&aacute;k, BIM Manager, OBERMEYER HELIKA a.s.</p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">13:05</th> <td> <h2 class="h4">Oběd</h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row">14:05</th> <td colspan="2"> <h2 class="h4">BLOK #3 - v bloku se představ&iacute; a prezentovat budou:</h2> &nbsp; <h3 class="h5">Využit&iacute; BIM v př&iacute;pravn&eacute; f&aacute;zi</h3> <p>Roman Vor&aacute;č, projektant stavebn&iacute; č&aacute;sti, METROPROJEKT Praha a.s.</p> &nbsp; <h3 class="h5">BIM - od projektu až po v&yacute;robu</h3> <p>Stanislav Polivka, jednatel, Polivka, H&ouml;rmann &amp; Partners s.r.o.</p> &nbsp; <h3 class="h5">Pomůcky k projektov&aacute;n&iacute; izolačn&iacute;ch konstrukc&iacute;</h3> <p>Jan Kar&aacute;sek, ředitel divize internetov&yacute; obchod, Stavebniny DEK, a.s.</p> &nbsp; <h3 class="h5">BIM v roce 2022</h3> <p>Anton&iacute;n Bor&yacute;sek, vedouc&iacute; projekčn&iacute;ho oddělen&iacute;, Navl&aacute;čil stavebn&iacute; firma, s.r.o.</p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">16:00</th> <td> <h2 class="h4">Zakončen&iacute; akce</h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row">17:00</th> <td> <h2 class="h4">Open BEER party</h2> </td> </tr> </tbody> </table> <p><em>Změna programu vyhrazena.</em></p>   <div class="row"> <div class="col-sm-12 col-lg-12"> <article class="dashboard__content__item"> <h2 class="text-info h4 mb-4">Registrace BIM Day 2017</h2> <p>Vstupenku na BIM Day 2017 z&iacute;skaj&iacute; z&aacute;jemci na z&aacute;kladě sv&eacute; registrace pomoc&iacute; registračn&iacute;ho formul&aacute;ře, jehož souč&aacute;st&iacute; je volba typu vložn&eacute;ho.</p> <h3 class="text-info h4 mb-4">Vložn&eacute;</h3> <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col">typ vstupenky</th> <th scope="col">v&yacute;&scaron;e složn&eacute;ho<br /> (uveden&eacute; ceny jsou včetně 21% DPH)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td scope="row">Z&aacute;kladn&iacute; vložn&eacute;</td> <td>4 200 Kč</td> </tr> <tr> <td scope="row">Vložen&eacute; Individu&aacute;ln&iacute; člen CzBIM</td> <td>600 Kč</td> </tr> <tr> <td scope="row">Zv&yacute;hodněn&yacute; bal&iacute;ček 3 vstupenky</td> <td>9 000 Kč</td> </tr> <tr> <td scope="row">Zv&yacute;hodněn&yacute; bal&iacute;ček 5 vstupenek</td> <td>12 000 Kč</td> </tr> <tr> <td scope="row">Vložn&eacute; pro veřejnou a st&aacute;tn&iacute; zpr&aacute;vu</td> <td>2 200 Kč</td> </tr> <tr> <td scope="row">Akademick&eacute; vložen&eacute;</td> <td>900 Kč</td> </tr> </tbody> </table> </article> </div> </div>   <div class="row"> <div class="col-sm-12 col-lg-12"> <article class="dashboard__content__item"> <h2 class="text-info h4 mb-4">M&iacute;sto akce - BIM Day 2017</h2> <p>již tradičn&iacute;m m&iacute;stem kon&aacute;n&iacute; v&yacute;ročn&iacute;ch konferenc&iacute; BIM DAY, organizovan&yacute;ch Odbornou radou pro BIM je budova N&aacute;rodn&iacute; technick&eacute; knihovny v Praze v Dejvic&iacute;ch.</p> <p><strong>Ballingův s&aacute;l</strong><br /> budova N&aacute;rodn&iacute; technick&eacute; knihovny v Praze<br /> Technick&aacute; 6<br /> Praha 6 - Dejvice</p> &nbsp; <h3 class="h4">Doprava a parkov&aacute;n&iacute;:</h3> <p>Do budovy NTK se dostanete:</p> <ul> <li>Metrem A na stanici Dejvick&aacute; vyjdete v&yacute;stupem směr &Scaron;ol&iacute;nova, Vysok&eacute; &scaron;koly. Odtud je to do NTK cca 4 minuty chůze.</li> <li>Tram: tramvajov&eacute; zast&aacute;vky: Loty&scaron;sk&aacute; a Dejvick&aacute;.</li> <li>Autobus: zast&aacute;vka Dejvick&aacute;.</li> </ul> <p>Řidiči mohou využ&iacute;t <a href="https://bezpecneparkovani.cz/GARAZE-DEJVICE--pid-36834-1001" target="_blank"> podzemn&iacute;ho parkovi&scaron;tě. </a></p> <p>K dispozici je tak&eacute; st&aacute;n&iacute; kol před knihovnou.</p> </article> </div> </div>   <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9"><iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=18WlEiNQztJ19FvrZQsvzU-yG4eA&amp;hl=cs"></iframe></div>     <div class="row"> <div class="col-sm-12 col-lg-12"> <article class="dashboard__content__item"> <h2 class="text-info h4 mb-4">Kontakty na organiz&aacute;tory konference</h2> <h3 class="text-info h5 mb-4">Organizačn&iacute; t&yacute;m:</h3> <h4><strong>Libu&scaron;e Kamen&iacute;čkov&aacute;</strong></h4> <em>produkce konference</em><br /> <a href="mailto:tajemnik@czbim.org">tajemnik@czbim.org</a> <p>mobil: <a href="+420777950853">+420 777 950 853</a></p> <h4><strong>Ing. &Scaron;těp&aacute;nka Tomanov&aacute;</strong></h4> <em>komunikace s předn&aacute;&scaron;ej&iacute;c&iacute;mi</em><br /> <a href="mailto:tomanova@czbim.org">tomanova@czbim.org</a> <p>mobil: <a href="+420603418424">+420 603 418 424</a></p> <h4><strong>Ing. arch. Petr Vaněk</strong></h4> <em>fundraising, marketing</em><br /> <a href="mailto:vanek@czbim.org">vanek@czbim.org</a> <p>mobil: <a href="+420775600956">+420 775 600 956</a></p> <h3 class="text-info h5 mb-4">Registrace, platby a fakturace:</h3> <h4><strong>Ing. Michal Jir&aacute;t</strong></h4> <a href="mailto:jirat@czbim.org">jirat@czbim.org</a> <p>mobil: <a href="+420604323976">+420 604 323 976</a></p> &nbsp; <h3 class="text-info h5 mb-4">Kontakt pro m&eacute;dia:</h3> <h4><strong>Ing. arch. Petr Vaněk</strong></h4> <a href="mailto:vanek@czbim.org">vanek@czbim.org</a> <p>mobil: <a href="+420775600956">+420 775 600 956</a><br /> pevn&aacute;: <a href="+420224354400">+420 224 357 103</a></p> &nbsp; <h3 class="text-info h5 mb-4">Po&scaron;tovn&iacute; adresa:</h3> <address>Odborn&aacute; rada pro BIM<br /> budova Fakulty stavebn&iacute; ČVUT v Praze<br /> Th&aacute;kurova 7<br /> 166 29 Praha 6 - Dejvice<br /> Czech Republic</address> </article> </div> </div>   View Upravit Smazat
2019-01-09 13:40:50  2019-01-09 13:40:50  <h2>Modern&iacute; metody projektov&aacute;n&iacute;, v&yacute;stavby a spr&aacute;vy budov</h2> <p class="lead">Představit BIM proces jako užitečn&yacute;, modern&iacute; a efektivn&iacute; způsob projektov&aacute;n&iacute; a spr&aacute;vy budov a majektu - pr&aacute;ce s informacemi o budově během cel&eacute;ho jej&iacute;ho životn&iacute;ho cyklu.</p> <p>BIM [Building Information Modeling] - Informačn&iacute; model budovy je koordinovan&yacute; soubor procesů, jež d&aacute;v&aacute; přidanou hodnotu při vytv&aacute;řen&iacute;, ř&iacute;zen&iacute; a sd&iacute;len&iacute; informac&iacute; o stavbě po celou dobu jej&iacute;ho životn&iacute;ho cyklu.</p> <div class="card card-event"> <div class="card-body"> <h3><a href="bim-day-2012-program.html">Made in UK</a></h3> <h2><a href="bim-day-2012-program.html">BIM v praxi ve Velk&eacute; Brit&aacute;nii </a></h2> <h2><a href="bim-day-2012-program.html">Stephen Hamil </a></h2> <a href="bim-day-2012-program.html"><span>ředitel pro inovace v projektov&aacute;n&iacute; RIBA Enterprises </span> </a></div> </div> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>BIM strategie britsk&eacute; vl&aacute;dy</li> <li>BIM a spolupr&aacute;ce</li> <li>Spu&scaron;těn&iacute; N&aacute;rodn&iacute; BIM knihovny</li> <li>N&aacute;rodn&iacute; BIM Report 2012</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <h3><a href="bim-day-2012-program.html">BIM jako proces z různ&yacute;ch &uacute;hlů pohledu</a></h3> <p>Legislativa / Standardy / Normy / Architektura / Projektov&aacute;n&iacute; - Statika - Projektov&aacute;n&iacute; - TZB / Projektov&yacute; Management / Realizace staveb / Spr&aacute;va a &uacute;držba budov / V&yacute;uka BIM / BIM management / Datov&aacute; v&yacute;měna / Digit&aacute;ln&iacute; knihovny stavebn&iacute;ch prvků</p> <h4>BIM z pohledu v&scaron;ech &uacute;častn&iacute;ků stavebn&iacute;ho procesu</h4> <p>Architekt / Stavebn&iacute; projektant / Inžen&yacute;r statik / Projektant TZB / V&yacute;robci stavebn&iacute;ch v&yacute;robků / Stavebn&iacute; firmy / Vlastn&iacute;ci budov / Spr&aacute;vci budov</p> <h3><a href="bim-day-2012-program.html">Vybran&aacute; t&eacute;mata konference</a></h3> <ul> <li>BIM vs. Normy, Standardy a Legislativa</li> <li>BIM vs. Integrovan&eacute; projektov&aacute;n&iacute;</li> <li>BIM vs. Stavebn&iacute; proces</li> <li>BIM vs. Spr&aacute;va a &uacute;držba budov</li> </ul>   <p class="lead">&uacute;ter&yacute; 12. června 2012</p> <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col-6">Čas</th> <th scope="col-6">Akce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th scope="row">09:30</th> <td> <h2 class="h4"><a aria-controls="collapseExample" aria-expanded="false" data-toggle="collapse" href="#1" role="button">BLOK #1 | Předn&aacute;&scaron;ky řečn&iacute;ků</a></h2> <p>BIM jako proces z různ&yacute;ch &uacute;hlů pohledu</p> <p>&nbsp;</p> <div class="collapse" id="1"> <div class="card card-body"> <table class="table table-striped"> <tbody> <tr> <th scope="row">8:00</th> <td>Registrace &uacute;častn&iacute;ků</td> </tr> <tr> <th scope="row">9:00</th> <td>Přiv&iacute;t&aacute;n&iacute; hostů</td> </tr> <tr> <th scope="row">9:15 - 12:15</th> <td>Předn&aacute;&scaron;ky <table class="table table-striped"> <tbody> <tr> <th scope="row">9:15 - 9:30</th> <td>Zah&aacute;jen&iacute; bloku #1</td> </tr> <tr> <th scope="row">9:30 - 9:55</th> <td>Předn&aacute;&scaron;ka #1<br /> Lutz Bettels [D]<br /> buildingSMART Germany, Bentley Systems</td> </tr> <tr> <th scope="row">9:55 - 10:20</th> <td>Předn&aacute;&scaron;ka #2<br /> Tuba Kocat&uuml;rk [TUR, UK]<br /> Salford University</td> </tr> <tr> <th scope="row">10:20 - 10:45</th> <td>Předn&aacute;&scaron;ka #3<br /> Pavel Hlad&iacute;k [CZ, UK]<br /> AECOM</td> </tr> <tr> <th scope="row">10:45 - 11:00</th> <td>Coffee break</td> </tr> <tr> <th scope="row">11:00 - 11:25</th> <td>Předn&aacute;&scaron;ka #4<br /> Leif Granholm [SE/FI]<br /> TEKLA, Open BIM</td> </tr> <tr> <th scope="row">11:25 - 11:50</th> <td>Předn&aacute;&scaron;ka #5<br /> Richard Shennan [UK]<br /> Mott MacDonald</td> </tr> <tr> <th scope="row">11:50 - 12:15</th> <td>Předn&aacute;&scaron;ka #6<br /> Milan Hampl[CZ]<br /> IFMA, IKA-DATA</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </td> </tr> <tr> <th scope="row">12:30</th> <td> <h2 class="h4">Oběd</h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row">13:30</th> <td colspan="2"> <h2 class="h4"><a aria-controls="collapseExample" aria-expanded="false" data-toggle="collapse" href="#2" role="button">BLOK #2 | Panelov&aacute; diskuse</a></h2> <p>Standardy a legislativa<br /> Integrovan&eacute; projektov&aacute;n&iacute;<br /> Realizace staveb<br /> Facility Management</p> <div class="collapse" id="2"> <div class="card card-body"> <h4>Panelov&eacute; diskuze BIM vs. ...</h4> <table class="table table-striped"> <tbody> <tr> <th scope="row">13:15 - 13:30</th> <td>Zah&aacute;jen&iacute; bloku #2</td> </tr> <tr> <th scope="row">13:30 - 14:15</th> <td> <h6>Panel#1</h6> <h5>BIM vs. Normy, Standardy a Legislativa</h5> <p>&Uacute;vod do diskuze: &Scaron;těp&aacute;nka Tomanov&aacute; [CZ] / Walinger, &Uacute;NMZ</p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">14:15 - 15:00</th> <td> <h6>Panel#2</h6> <h5>BIM vs. Integrovan&eacute; projektov&aacute;n&iacute;</h5> <p>&Uacute;vod do diskuze: Jan Žemlička [CZ,D] / ZEMLICKA + PRUY INGENIEUR</p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">15:00 - 15:15</th> <td>coffee break</td> </tr> <tr> <th scope="row">15:15 - 16:00</th> <td> <h6>Panel#3</h6> <h5>BIM vs. Normy, Standardy a Legislativa</h5> <p>&Uacute;vod do diskuze: &Scaron;těp&aacute;nka Tomanov&aacute; [CZ] / Walinger, &Uacute;NMZ</p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">16:00 - 16:45</th> <td> <h6>Panel#4</h6> <h5>BIM vs. Spr&aacute;va a &uacute;držba budov</h5> <p>&Uacute;vod do diskuze: Milan Hampl [CZ] / IFMA, IKA-DATA</p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">16:45 - 17:30</th> <td>coffee break</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </td> </tr> <tr> <th scope="row">16:35</th> <td> <h2 class="h4">Přest&aacute;vka, občerstven&iacute;</h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row">13:30</th> <td colspan="2"> <h2 class="h4">BLOK #3 | Hlavn&iacute; předn&aacute;&scaron;ka</h2> <p>Made in UK: BIM v praxi ve Velk&eacute; Brit&aacute;nii</p> <table class="table table-striped"> <tbody> <tr> <th scope="row">17:30 - 18:30</th> <td> <h4>MADE IN UK: BIM v praxi ve Velk&eacute; Brit&aacute;nii</h4> <p>Stephen Hamil<br /> National Building Specification, RIBA Enterprises</p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">18:30 - 19:00</th> <td> <p>Diskuze, zakončen&iacute; ofici&aacute;ln&iacute; č&aacute;sti programu</p> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <th scope="row">19:00</th> <td colspan="2"> <h2 class="h4">BIM DAY AFTERPARTY</h2> </td> </tr> </tbody> </table> <p><em>Změna programu vyhrazena.</em></p> <p><em>Konference je zařazena do projektu celoživotn&iacute;ho vzděl&aacute;v&aacute;n&iacute; ČKAIT.</em></p> <p><em>Vzděl&aacute;vac&iacute; program je hodnocen 1 kreditn&iacute;m bodem.</em></p> <p><a class="btn btn-outline-info" href="bim-day-2012-registrace.html">Online přihl&aacute;&scaron;ka</a></p>   <div class="row"> <div class="col-sm-12 col-lg-12"> <article class="dashboard__content__item"> <h2 class="text-info h4 mb-4">Registrace BIM Day 2012</h2> <p>Vstupenku na BIM Day z&iacute;skaj&iacute; z&aacute;jemci na z&aacute;kladě sv&eacute; registrace pomoc&iacute; registračn&iacute;ho formul&aacute;ře, jehož souč&aacute;st&iacute; je volba typu vložn&eacute;ho.</p> <h3 class="text-info h4 mb-4">Vložn&eacute;</h3> <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col">typ vstupenky</th> <th scope="col">z&aacute;kladn&iacute; vložn&eacute;</th> <th scope="col">sn&iacute;žen&eacute; vložn&eacute;*</th> <th scope="col">sn&iacute;žen&eacute; vložn&eacute;**</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td scope="row"><strong>celodenn&iacute; &quot;člen CzBIM&quot;</strong><br /> objedn&aacute;vka do 5.6.2012 vč.</td> <td>360 Kč</td> <td>288 Kč</td> <td>100 Kč</td> </tr> <tr> <td scope="row"><strong>celodenn&iacute; &quot;Early Bird&quot;</strong><br /> objedn&aacute;vka do 5.6.2012 vč.</td> <td>3 000 Kč</td> <td>2 400 Kč</td> <td>360 Kč</td> </tr> <tr> <td scope="row"><strong>celodenn&iacute; &quot;Standard&quot;</strong><br /> objedn&aacute;vka do 5.6.2012 vč.</td> <td>4 200 Kč</td> <td>3 360 Kč</td> <td>600 Kč</td> </tr> </tbody> </table> <p><em>Uveden&eacute; ceny jsou včetně 20% DPH. </em></p> <p><em>*) Pro uplatněn&iacute; t&eacute;to slevy zvolte v registračn&iacute;m formul&aacute;ři spolupracuj&iacute;c&iacute; organizaci, jej&iacute;mž jste členem a kter&aacute; V&aacute;m zajist&iacute; slevu. </em></p> <p><em>**) Cena platn&aacute; pro akademickou obec, studenty, nest&aacute;tn&iacute; a neziskov&eacute; organizace. </em></p> <p>Vložn&eacute; u vstupenky v kategorii <strong>&quot;člen CzBIM&quot;</strong> zahrnuje:</p> <ul> <li>vstup na konferenci</li> <li>konferenčn&iacute; materi&aacute;ly</li> <li>občerstven&iacute; formou bufetu</li> </ul> <p>Vložn&eacute; u vstupenky v kategorii <strong>&quot;Early Bird&quot;</strong> zahrnuje:</p> <ul> <li>vstup na konferenci</li> <li>konferenčn&iacute; materi&aacute;ly</li> <li>občerstven&iacute; formou bufetu</li> <li>členstv&iacute; v CzBIM na obdob&iacute; 1 rok</li> </ul> <p>Vložn&eacute; u vstupenky v kategorii <strong>&quot;Standard&quot;</strong> zahrnuje:</p> <ul> <li>vstup na konferenci</li> <li>konferenčn&iacute; materi&aacute;ly</li> <li>občerstven&iacute; formou bufetu</li> <li>členstv&iacute; v CzBIM na obdob&iacute; 1 rok</li> </ul> <p>Uhrazen&iacute; vložn&eacute;ho proveďte pros&iacute;m bezhotovostně převodem nejpozději do 8. června 2012 na z&aacute;kladě &uacute;dajů, kter&eacute; V&aacute;m za&scaron;leme e-mailem po Va&scaron;&iacute; registraci. Na z&aacute;kladě &uacute;hrady obdrž&iacute;te obratem daňov&yacute; doklad. Vstupenka je přenositeln&aacute; na n&aacute;hradn&iacute;ka. Vstupenku &quot;Standard&quot; je možn&eacute; zakoupit tak&eacute; v den kon&aacute;n&iacute; konference př&iacute;mo na m&iacute;stě.</p> </article> </div> </div>   <h2 class="text-info h4 mb-4">M&iacute;sto akce - BIM Day 2012</h2> <p>Fakulta architektury ČVUT v Praze<br /> Th&aacute;kurova 9<br /> Praha 6 - Dejvice</p>   <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9"><iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=18371DjxPkwuDlAFBV80xtKUeTGE&amp;hl=cs"></iframe></div>     <h2 class="text-info h4 mb-4">Kontakty na organiz&aacute;tory konference</h2> <h3 class="text-info h5 mb-4">Kontakt pro m&eacute;dia:</h3> <h4><strong>Ing. arch. Marika Hrdinov&aacute;</strong></h4> <p><a href="mailto:hrdinova@czbim.org">hrdinova@czbim.org</a></p> <p>mobil: <a href="+420775600925">+420 775 600 925</a><br /> pevn&aacute;: <a href="+420224354400">+420 224 354 400</a></p> <h3 class="text-info h5 mb-4">Po&scaron;tovn&iacute; adresa:</h3> <address>Odborn&aacute; rada pro BIM<br /> budova Fakulty stavebn&iacute; ČVUT v Praze<br /> Th&aacute;kurova 7<br /> 166 29 Praha 6 - Dejvice<br /> Czech Republic</address>   View Upravit Smazat

Page 1 of 2, showing 20 records out of 25 total, starting on record 1, ending on 20

< previous12