Events

Id Vytvořeno Modified Header Program Registrace Place Place2 For Partners Kontakt Status Akce
21  2019-11-11 16:18:54  2019-11-11 16:18:54    <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Čas</span></th> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Akce</span></th> </tr> <tr> <th scope="col-6">09:30</th> <th scope="col-6" style="text-align: left;">Zah&aacute;jen&iacute;</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">09:30 - 10:00</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Co je BIM, BIM a spojitost s energetick&yacute;mi &uacute;sporami</strong></span><br /> <strong style="font-size: 14px;">Petr Maty&aacute;&scaron;</strong><span style="font-size: 14px;">, předseda czBIM</span></h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">10:00 - 10:30</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Proč &ndash; shrnut&iacute; př&iacute;kladů, uk&aacute;zka projektů z praxe</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Roman Vor&aacute;č</strong>, člen představenstva czBIM a manažer technick&eacute;ho rozvoje, Sudop Group a.s.</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">10:30 - 11:00</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Jak a za co</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><b>Petr Maty&aacute;&scaron;&nbsp;</b>a<b>&nbsp;Roman Vor&aacute;č,&nbsp;</b>czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row">11:00 - 11:20</th> <td>k&aacute;vov&aacute; přest&aacute;vka</td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">11:20 - 11:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Hodnota dat</strong>:</span></h2> <p><span style="font-size: 14px;">- BIM data - co to obsahuje, co je t&iacute;m m&iacute;něno<br /> - Oběh BIM dat (proces vytv&aacute;řen&iacute; a sd&iacute;len&iacute; dat)<br /> - Data v jin&yacute;ch odvětv&iacute;ch - kapit&aacute;lov&aacute; hodnota dat.<br /> - Velikost dat (na co se připravit)<br /> - N&aacute;stroj pro organizaci dat v průběhu projektu(CDE)</span></p> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Pavel Lacina</strong>, czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">11:50 - 12:20</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Jak a za co</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><b>Petr Maty&aacute;&scaron;&nbsp;</b>a<b>&nbsp;Roman Vor&aacute;č,&nbsp;</b>czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">12:20 - 12:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Jak a za co</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><b>Petr Maty&aacute;&scaron;&nbsp;</b>a<b>&nbsp;Roman Vor&aacute;č,&nbsp;</b>czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">12:50 - 13:00</span></th> <td><span style="font-size: 14px;">Z&aacute;věr konference</span></td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">13:00 - 14:00</span></th> <td><span style="font-size: 14px;">Oběd</span></td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td><span style="font-size: 14px;">Pr&aacute;vě prob&iacute;h&aacute; př&iacute;prava programu. Změna programu vyhrazena.</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>             View Upravit Smazat
22  2019-11-25 16:27:20  2019-12-09 11:26:39  <p>Semin&aacute;ř BIM a FM je pro V&aacute;s t&iacute;m prav&yacute;m, pokud V&aacute;s zaj&iacute;m&aacute; problematika BIM a FM, chcete se dozvědět, jak hodně jsme se přibl&iacute;žili k re&aacute;ln&eacute;mu využit&iacute; BIM při spr&aacute;vě a &uacute;držbě staveb, jak jsou BIM data užitečn&aacute; během provozu stavby. Jak&yacute; zvolit n&aacute;stroj, jak jej implementovat. Vidět uk&aacute;zky na konkr&eacute;tn&iacute;ch př&iacute;kladech z aktu&aacute;ln&iacute; praxe, dozvědět se, jak se to dař&iacute; i kde co pokulh&aacute;v&aacute;.</p> <p>Přijďte se s odborn&iacute;ky na BIM a na FM pobavit o v&scaron;em, co s problematikou uplatněn&iacute; BIM při podpoře Facility Managementu souvis&iacute; a o tom co V&aacute;s zaj&iacute;m&aacute;.</p> <p>V tuto chv&iacute;li pro V&aacute;s připravujeme program.</p>     <p>semin&aacute;ř BIM a FM</p>   <p><strong>M&iacute;sto kon&aacute;n&iacute;:</strong></p> <p>Budova Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictv&iacute;</p> <p>V&aacute;clavsk&eacute; n&aacute;měst&iacute; 31</p> <p>Praha 1</p> <p><br /> <strong>Parkov&aacute;n&iacute;:</strong></p> <p>Parkov&aacute;n&iacute; je v t&eacute;to č&aacute;sti Prahy poměrně obt&iacute;žn&eacute; (Praha 1 m&aacute; zř&iacute;zen&eacute; parkovac&iacute; z&oacute;ny), doporučujeme použ&iacute;t městskou hromadnou dopravu.&nbsp; K využit&iacute; jsou tak&eacute; parkovi&scaron;tě P+R, kter&eacute; jsou um&iacute;stěny u metra v lokalit&aacute;ch Skalka I, II, Zlič&iacute;n I, II, Nov&eacute; Butovice, Opatov, Chodov, L&aacute;dv&iacute;, Letňany, Rajsk&aacute; zahrada, Čern&yacute; Most I, II, N&aacute;draž&iacute; Hole&scaron;ovice a Depo Hostivař &ndash; v&iacute;ce na&nbsp;<a href="http://www.parkujvklidu.cz/parkovani-pr/" target="_blank">http://www.parkujvklidu.cz/parkovani-pr/&nbsp;</a>. Protože parkovi&scaron;tě P+R b&yacute;vaj&iacute; velmi často obsazen&eacute;, doporučujeme dal&scaron;&iacute;&nbsp;možnosti pro parkov&aacute;n&iacute;. Nedaleko hotelu je placen&eacute; parkovi&scaron;tě Na Florenci 25 Praha 1, Nov&eacute; město, (vjezd z ulice Na Florenci). V&iacute;ce zde:&nbsp;<a href="http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-rap-praha-s-r-o-/" target="_blank">http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-rap-praha-s-r-o-/&nbsp;</a>Př&iacute;jezd po d&aacute;lnici D8 &ndash; parkovi&scaron;tě Střelničn&aacute; / Dolej&scaron;kova Praha 8, celodenn&iacute; parkov&aacute;n&iacute; stoj&iacute; 100kč&nbsp;<a href="http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-parkovisteladvi-cz" target="_blank">http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-parkovisteladvi-cz</a>&nbsp;. Př&iacute;jezd po d&aacute;lnici D1 -&nbsp;<a href="http://www.parkovistepraha.cz/index.php?site=pankra" target="_blank">http://www.parkovistepraha.cz/index.php?site=pankra</a></p> <p><br /> <strong>Doprava prostřednictv&iacute;m MHD:</strong></p> <p>Metro trasa A a B: stanice Můstek</p> <p>Metro trasa A a C: stanice Muzeum</p> <p>Tramvaje č. 1, 3, 5, 6, 9, 14 a 24</p>         View Upravit Smazat

Page 2 of 2, showing 2 records out of 22 total, starting on record 21, ending on 22

12next >