Představenstvo

 Petr Vaněk

Petr Vaněk

místopředseda představenstva czBIM

vanek@czbim.org

Petr Vaněk absolvoval Fakultu architektury ČVUT v Praze v roce 2000. Po ukončení studií spoluzaložil architektonický ateliér ARCHPLAN s.r.o., kde aktivně působil na pozici architekta do roku 2007. Mezitím v roce 2002 inicioval spuštění internetového deníku www.e-architekt.cz (později od roku 2009 vycházející jako www.EARCH.cz), který vede doposud. Kontakt s akademickou půdou udržoval v letech 2004 - 2009 organizováním sérií přednášek a workshopů Digitální architekt, které se konaly na FA ČVUT v Praze. Společně s týmem EARCH.cz zorganizoval celou řadu dalších přednášek, zejména zahraničních architektů, mezinárodních odborných konferencí a workshopů. V letech 2009-2010 působil jako externí pedagog na katedře architektury FSv ČVUT v Praze. V květnu 2011 stál u založení občanského sdružení Odborná rada pro BIM, jehož je v současnosti předsedou.

Petr Matyáš

Petr Matyáš

předseda představenstva czBIM a jednatel, di5 architekti inženýři

matyas@czbim.org

V téměř 20leté projekční praxi jsem se účastnil na přibližně 200 projektech pozemních staveb, na kterých jsem byl v různých projekčních a manažerských pozicích. Tyto projekty byly velmi rozmanitého charakteru: administrativní a veřejné objekty, průmyslové stavby, obytné a rodinné domy. Vybrané projekty získali ocenění jako např. Stavba roku ČR, ocenění Best of reality ČR, Facility management projekt roku IFMA Award. Problematikou BIM se zabývám uplynulých 6 let, kdy společnost di5 architekti inženýři přešla plně na přípravu projektů BIM technologiemi. V roce 2014 jsem stál u vzniku a zadání pro vývoj softwaru BIM POINT. Od roku 2016 jsem jedním ze zástupců ČR vyslaným Ministerstvem průmyslu ve pracovní skupině EU BIM TASK Group. Zabývám se mimo jiné přednáškovou činností na téma propagace BIM postupů a technologií.
Na této stránce probíhá aktualizace