BIM DAY 2016

Informace

10. 11. 2016 - Národní technická knihovna v Praze

Pravidelná výroční konference Odborné rady pro BIM se tentokrát ponese ve znamení iniciativy Stavebnictví 4.0

Program konference

10. 11. 2016

Výroční konference BIM DAY je tradiční „událostí roku” organizovanou Odbornou radou pro BIM. Cílem výroční konference je opět po roce zrekapitulovat nové trendy ve stavebnictví v souvislosti se zaváděním metodiky BIM do praxe, představit dosažené výsledky v implementaci BIM tam, kde se metodiku BIM daří úspěšně zavádět. Kromě domácích řečníků se vždy představují zahraniční hosté, kteří představí zavádění metodiky BIM v zahraničí.

čtvrtek 10. listopadu 2016

Čas Akce
08:00

AKREDITACE ÚČASTNÍKŮ

09:00

ZAHÁJENÍ DOPOLEDNÍHO BLOKU

09:15

BLOK #1 | Plenární sekce I. (1 hod 40 min)

Společnost 4.0 | Průmysl 4.0 | Stavebnictví 4.0

10:45

coffee break (20 min.)

11:05

BLOK #2 | Plenární sekce II. (1 hod 40 min)

BIM pro dopravní stavby

13:00

Přestávka, občerstvení (60 min.)

14:00

ZAHÁJENÍ ODPOLEDNÍHO BLOKU

14:00

BLOK #3 | Panelová diskuse (1 hod 30 min)

Paralelní sekce 1x 4 á 85 min

D31. BIM v ČR: aktuální stav

D32. BIM a výuka

D33. Technlogie pro (Open) BIM

15:25

coffee break (25. minut)

15:50

BLOK #4 | Panelová diskuze (1 hod 25 min)

Paralelní sekce 1x 4 á 85 min

D41. BIM pro pozemní stavby

D42. BIM pro dopravní stavby

D43. BIM inspirace

17:15

Zakončení akce

18:00

Open BEER party

Změna programu vyhrazena.

Vybraná témata

 • Společnost 4.0 - Průmysl 4.0 - Stavebnictví 4.0
 • BIM jako základní kámen inovací ve Stavebnictví 4.0
 • BIM pro budovy
 • BIM pro dopravní stavby
 • BIM pro infrastrukturu
 • Role BIM ve veřejných zakázkách
 • BIM spolupráce a komunikace
 • BIM od projekce a výstavby až po správu budovy
 • BIM v praxi
 • BIM ve světě

Registrace BIM Day 2016

Vstupenku na BIM Day 2016 získají zájemci na základě své registrace pomocí registračního formuláře, jehož součástí je volba typu vložného.

Vložné

typ vstupenky "Early Bird"
včasná objednávka do 30.09.2016 vč.
"Standard"
objednávka od 1.10.2016
Člen CzBIM Akademické** vložné (student / pedagog) 365 Kč 475 Kč
Člen CzBIM Normální vložné 475 Kč 618 Kč
Nečlen CzBIM* vložné pro členy spolupracujících organizací (sleva 20%) 2 400 Kč 3 360 Kč
Nečlen CzBIM Akademické** vložné 600 Kč 850 Kč
Nečlen CzBIM Normální vložné 3 000 Kč 4 200 Kč

Uvedené ceny jsou včetně 20% DPH.

*) Pro uplatnění této slevy zvolte v registračním formuláři spolupracující organizaci, jejímž jste členem a která Vám zajistí slevu.

**) Cena platná pro akademickou obec, studenty, nestátní a neziskové organizace.

Vložné u vstupenky v kategorii "člen CzBIM" zahrnuje:

 • vstup na konferenci
 • konferenční materiály
 • občerstvení formou bufetu

Vložné u vstupenky v kategorii "nečlen CzBIM: Normální vložné" zahrnuje:

 • vstup na konferenci
 • konferenční materiály
 • občerstvení formou bufetu
 • členství v CzBIM na období 1 rok

Uhrazení vložného proveďte prosím bezhotovostně převodem nejpozději do 1 týdne od obdržení údajů pro platbu, které Vám zašleme e-mailem po Vaší registraci. Po připsání úhrady na účet sdružení obdržíte obratem daňový doklad. Vstupenka je přenositelná na náhradníka. Vstupenku "Standard" je možné zakoupit také v den konání konference přímo na místě.

Vložné

typ vstupenky výše složného
(uvedené ceny jsou včetně 21% DPH)

Místo akce - BIM Day 2016

již tradičním místem konání výročních konferencí BIM DAY, organizovaných Odbornou radou pro BIM je budova Národní technické knihovny v Praze v Dejvicích.

Ballingův sál
budova Národní technické knihovny v Praze
Technická 6
Praha 6 - Dejvice

Nabídka pro partnery

Finanční podpora ze strany komerčních partnerů je vítána zejména s ohledem na potenciál a budoucnost tématu BIM!

I proto si konference BIM DAY 2015 vaší pozornost a podporu zcela jistě zaslouží...

V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte na emailu: info@czbim.org

Kontakty na organizátory konference

Organizační tým:

Ing. Michal Jirát

produkce akce
jirat@czbim.org

mobil: +420 604 323 976

Ing. Štěpánka Tomanová

komunikace s přednášejícími
tomanova@czbim.org

mobil: +420 603 418 424

Ing. arch. Petr Vaněk

fundraising, marketing
vanek@czbim.org

mobil: +420 775 600 956

Lucie Žďárská

produkční podpora
zdarska@czbim.org

 

 

Registrace, platby a fakturace:

 

 

Ing. Michal Jirát

jirat@czbim.org

mobil: +420 604 323 976

 

Kontakt pro média:

 

Ing. arch. Petr Vaněk

vanek@czbim.org

mobil: +420 775 600 956
pevná: +420 224 357 103

 

Poštovní adresa:

 

Odborná rada pro BIM
budova Fakulty stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7
166 29 Praha 6 - Dejvice
Czech Republic