BIM DAY 2015

Informace

15. 10. 2015 - budova Národní technické knihovny v Praze

Cílem říjnové výroční konference je roční ohlédnutí za vývojem zavádění BIM do praxe jak v zahraničí, tak i v České republice.

Konference se uskuteční v Praze, ve čtvrtek 15. října 2015 .

Program konference

15. 10. 2015

Výroční konference BIM DAY je tradiční „událostí roku” organizovanou Odbornou radou pro BIM. Cílem výroční konference je opět po roce zrekapitulovat nové trendy ve stavebnictví v souvislosti se zaváděním metodiky BIM do praxe, představit dosažené výsledky v implementaci BIM tam, kde se metodiku BIM daří úspěšně zavádět. Kromě domácích řečníků se vždy představují zahraniční hosté, kteří představí zavádění metodiky BIM v zahraničí.

čtvrtek 15. října 2015

Čas Akce
08:00

AKREDITACE ÚČASTNÍKŮ

09:00

ZAHÁJENÍ DOPOLEDNÍHO BLOKU

09:15

BLOK #1 | Plenární sekce I. (1 hod 30 min)

BIM jako prostředek inovace ve stavebnictví

10:45

coffee break (20 min.)

11:05

BLOK #2 | Plenární sekce II. (1 hod 40 min)

BIM pro pozemní stavby

13:00

Přestávka, občerstvení (60 min.)

14:00

ZAHÁJENÍ ODPOLEDNÍHO BLOKU

14:00

BLOK #3 | Plenární sekce II. (1 hod 30 min)

BIM pro dopravní stavby

15:30

coffee break (20. minut)

15:50

BLOK #4 | Panelová diskuze (1 hod 25 min)

Paralelní sekce 1x 4 á 85 min

D1. BIM v projekční praxi

D2. BIM při řízení průběhu výstavby

D3. BIM při správě majetku

17:15

Zakončení akce

Změna programu vyhrazena.

Vybraná témata

 • BIM pro budovy
 • BIM pro dopravní stavby
 • BIM pro infrastrukturu
 • Role BIM ve veřejných zakázkách
 • BIM spolupráce a komunikace
 • BIM od projekce a výstavby až po správu budovy
 • BIM v praxi
 • BIM ve světě

Registrace BIM Day 2015

Vstupenku na BIM Day 2015 získají zájemci na základě své registrace pomocí registračního formuláře, jehož součástí je volba typu vložného.

Vložné

typ vstupenky "Early Bird"
včasná objednávka do 1.10.2015 vč.
"Standard"
objednávka od 2.10.2015
Člen CzBIM Akademické** vložné (student / pedagog) 365 Kč 475 Kč
Člen CzBIM Normální vložné 475 Kč 618 Kč
Nečlen CzBIM* vložné pro členy spolupracujících organizací (sleva 20%) 2 400 Kč 3 360 Kč
Nečlen CzBIM Akademické** vložné 600 Kč 850 Kč
Nečlen CzBIM Normální vložné 3 000 Kč 4 200 Kč

Uvedené ceny jsou včetně 20% DPH.

*) Pro uplatnění této slevy zvolte v registračním formuláři spolupracující organizaci, jejímž jste členem a která Vám zajistí slevu.

**) Cena platná pro akademickou obec, studenty, nestátní a neziskové organizace.

Vložné u vstupenky v kategorii "člen CzBIM" zahrnuje:

 • vstup na konferenci
 • konferenční materiály
 • občerstvení formou bufetu

Vložné u vstupenky v kategorii "nečlen CzBIM: Normální vložné" zahrnuje:

 • vstup na konferenci
 • konferenční materiály
 • občerstvení formou bufetu
 • členství v CzBIM na období 1 rok

Uhrazení vložného proveďte prosím bezhotovostně převodem nejpozději do 1 týdne od obdržení údajů pro platbu, které Vám zašleme e-mailem po Vaší registraci. Po připsání úhrady na účet sdružení obdržíte obratem daňový doklad. Vstupenka je přenositelná na náhradníka. Vstupenku "Standard" je možné zakoupit také v den konání konference přímo na místě.

Vložné

typ vstupenky výše složného
(uvedené ceny jsou včetně 21% DPH)

Místo akce - BIM Day 2015

již tradičním místem konání výročních konferencí BIM DAY, organizovaných Odbornou radou pro BIM je budova Národní technické knihovny v Praze v Dejvicích.

Ballingův sál
budova Národní technické knihovny v Praze
Technická 6
Praha 6 - Dejvice

Nabídka pro partnery

Finanční podpora ze strany komerčních partnerů je vítána zejména s ohledem na potenciál a budoucnost tématu BIM!

I proto si konference BIM DAY 2015 vaší pozornost a podporu zcela jistě zaslouží...

V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte na emailu: info@czbim.org

Kontakty na organizátory konference

Organizační tým:

Ing. Michal Jirát

produkce akce
jirat@czbim.org

mobil: +420 604 323 976

Ing. Štěpánka Tomanová

komunikace s přednášejícími
tomanova@czbim.org

mobil: +420 603 418 424

Ing. arch. Petr Vaněk

fundraising, marketing
vanek@czbim.org

mobil: +420 775 600 956

Lucie Žďárská

produkční podpora
zdarska@czbim.org

 

 

Ing. arch. Marek Růžička

administrace webu
ruzicka@czbim.org

 

 

 

 

Registrace, platby a fakturace:

 

 

Ing. Michal Jirát

jirat@czbim.org

mobil: +420 604 323 976

 

Kontakt pro média:

 

Ing. arch. Petr Vaněk

vanek@czbim.org

mobil: +420 775 600 956
pevná: +420 224 357 103

 

Poštovní adresa:

 

Odborná rada pro BIM
budova Fakulty stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7
166 29 Praha 6 - Dejvice
Czech Republic