BIM DAY 2013

Informace

31. 10. 2013 - budova Národní technické knihovny v Praze

Cílem říjnové výroční konference je roční ohlédnutí za vývojem zavádění BIM do praxe jak v zahraničí, tak i v České republice.

Konference se uskuteční v Praze, ve čtvrtek 31. října 2013 .

Proč českému stavebnictví chybí dlouhodobá vize a koncepce?

Proč je ve vyspělých zemích u veřejných zakázek BIM povinně zaváděn?

Proč by se BIM měl uplatnit v českém stavebnictví?

Nedostatečná informační hodnota projektové dokumentace, plýtvání stavebními materiály, vícepráce jak na úrovni projektu, tak během výstavby samotné, v neposlední řadě pak vysoká uhlíková stopa většiny dnes realizovaných staveb, to je výčet zásadních problémů dnešního stavebnictví. Pomoci změnit tato vskutku nepříznivá čísla by mohla i nová metodika práce na principu informačního modelu budovy, která se skrývá za zkratkou BIM.

Necháme to být nebo s tím něco uděláme?

Přijďte diskutovat o budoucnosti metodiky BIM

Proč BIM není součástí standardů výkonů a činností autorizovaných osob?

Proč BIM není (prozatím) součástí českých (lokalizovaných) norem?

Proč BIM není součástí zákona o zadávání veřejných zakázek?

BIM: Projekce - Výstavba - Správa

Na výroční konferenci BIM DAY 2013 se představí přední zahraniční i domácí odborníci na problematiku zavádění metodiky BIM do stavební praxe. Hodnota informací roste s časem, i proto je jednou z hlavních myšlenek metodiky BIM práce s informace beze ztráty dat po celou dobu životnosti stavby. Od jejího návrhu, přes vyprojektování, výstavbu až po její správu.

Výroční konferencí BIM DAY 2013 navazuje Odborná rada pro BIM (CzBIM) na předchozí konference věnované problematice BIM. Ty postupně naznačily účastníkům možnosti zavádění BIM ve světě, zejména pak ve Velké Británii. Zároveň otevřely diskuzi nad možnostmi zavádění BIM v podmínkách ČR. Odborná rada pro BIM i nadále sleduje vývoj ve světě a také dění na domácí scéně.

BIM doma i ve světě

V první části programu se představí členové CzBIM se svými pilotními projekty, na kterých ukáží své první zkušenosti s metodikou BIM. Mezi přednášejícími se představí zástupci těchto projekčních ateliérů: di5 architekti inženýři (www.di5.cz), EnergySim (www.energysim.eu), MS Architekti (www.msarchitekti.cz), FADW (www.fadw.cz). Jedna z prvních staveb v ČR vyprojektovaná metodikou BIM je nyní realizovaná firmou SKANSKA (www.skanska.cz) v Praze na Smíchově. Prostor bude věnován rovněž problematice výuky BIM, kdy bude prezentován patrně jeden z prvních bakalářských projektů zpracovaných metodikou BIM. V neposlední řadě představíme činnost Odborné rady pro BIM a především činnost její první pracovní skupiny pro BIM & Standardy a Legislativu.

V druhé části konference se představí zahraniční hosté, odborníci na zavádění BIM. Mezi hlavními řečníky se tak objeví architekt Ben Wallbank – BIM konzultant ze společnosti Smart BIM Solutions, Matthew Owen ze společnosti 4Projects, oba z Velké Brtitánie. Mezi zahraničními řečníky se objeví Lutz Bettels ze společnosti Bentley Systems a zástupce německé sekce mezinárodní aliance BuildingSMART. Nebude chybět ani přednáška Marka Boutena z firmy DDS-CAD z Nizozemí, specialisty na BIM projektování technických zařízení budov. BIM z pohledu správce budov představí zástupce maďarské firmy VintoCON András Szigeti a Peter Tuczai. Bohatý výčet zahraničních řečníků uzavírají Leif Granholm zástupce finské společnosti Tekla a profesor Stephen Lockley z univerzity Northumbria z Velké Británie.

Program konference

31. 10. 2013

čtvrtek 31. října 2013

Čas Akce
08:00

AKREDITACE ÚČASTNÍKŮ

09:00

ZAHÁJENÍ

09:15

BLOK #1.1 | Příspěvky CZ řečníků (1 hod 20 min)

BIM v ČR část 1.

 • Daniel Pexa / FADW
  BIM v projekční praxi / BIM in design practice
 • Tomáš Minka / di5
  Přínos BIM pro investora nebo vlastníka / BIM benefits for the investor or owner
 • Jaromír Krejčí / student FA ČVUT
  Příklad zpracování bakalářské práce metodikou BIM / Processing of a bachelor thesis with method BIM
 • Martin Černý / Centrum AdMaS
  Představení BIM Příručky a pracovní skupiny "BIM & Standardy a legislativa" / Introducing BIM Handbook and the working group "BIM & Standards and Legislation"
10:30

coffee break (30 min.)

11:05

BLOK #1.2 | Příspěvky CZ řečníků (2 hod.)

BIM v ČR část 2.

 • Markéta Havlíčková / MS Architekti
  Pilotní projekt v prostředí BIM / Pilot project in the BIM environment
 • Petr Kotek / EnergySim
  Energetická náročnost budov v BIM / Energy performance of buildings in BIM
 • Miroslav Vyčítal / SKANSKA
  Zkušenosti s BIM modely v přípravě a realizaci staveb v ČR / Experience with BIM models in preparation and realization of buildings in the Czech Republic
12:40

Diskuse

12:55

Přestávka, občerstvení

09:00

ZAHÁJENÍ 2. BLOKU

Paul Taylor / British Embassy Prague, UK Trade & Investment

14:05

BLOK #2.1 | Příspěvky zahraničních řečníků (2 hod 10 min)

BIM v zahraničí část 1.

 • Lutz Bettels / Bentley Systems
  BIM ve federativním prostředí – Budoucnost BIMu / BIM in a Federated Environment – The Future of BIM
 • Ben Wallbank / Graphisoft UK
  BIM a strukturované údaje: Britská perspektiva / BIM and structured data: A UK perspective
 • Mark Bouten / DATA DESIGN SYSTEM
  Pracovní postup Open BIM z technického hlediska projektanta TZB / The Open BIM workflow from an MEP engineer's perspective
 • Leif Granholm / Tekla
  BIM pro výrobu / BIM to fabrication
16:15

coffee break (30 min.)

16:45

BLOK #2.1 | Příspěvky zahraničních řečníků (1 hod 15 min)

BIM v zahraničí část 2.

 • Matthew Owen / 4Projects
  OpenBIM – IFC, COBIe and the Common Data Environment / OpenBIM – IFC, COBIe a výměnné prostředí Common Data Environment
 • András Szigeti a Peter Tuczai / vintoCON
  BIM pro Facility Management / BIM for Facilities Management
 • Stephen Lockley / University of Northumbria
  Od komunikace ke spolupráci: Modelová situace pro lepší pochopení přijetí BIM ve vaší společnosti / From Corresponding to Collaborating: A model for understanding the level of BIM adoption in your organisation.
18:30

BIM DAY AFTERPARTY

Změna programu vyhrazena.

Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Online přihláška

Registrace BIM Day 2013

Vstupenku na BIM Day 2013 získají zájemci na základě své registrace pomocí registračního formuláře, jehož součástí je volba typu vložného.

Vložné

typ vstupenky "Early Bird"
včasná objednávka do 24.10.2013 vč.
"Standard"
objednávka od 25.10.2013
Člen CzBIM Akademické** vložné (student / pedagog) 365 Kč 475 Kč
Člen CzBIM Normální vložné 475 Kč 618 Kč
Nečlen CzBIM* vložné pro členy spolupracujících organizací (sleva 20%) 2 400 Kč 3 360 Kč
Nečlen CzBIM Akademické** vložné 600 Kč 850 Kč
Nečlen CzBIM Normální vložné 3 000 Kč 4 200 Kč

Uvedené ceny jsou včetně 20% DPH.

*) Pro uplatnění této slevy zvolte v registračním formuláři spolupracující organizaci, jejímž jste členem a která Vám zajistí slevu.

**) Cena platná pro akademickou obec, studenty, nestátní a neziskové organizace.

Vložné u vstupenky v kategorii "člen CzBIM" zahrnuje:

 • vstup na konferenci
 • konferenční materiály
 • občerstvení formou bufetu

Vložné u vstupenky v kategorii "nečlen CzBIM: Normální vložné" zahrnuje:

 • vstup na konferenci
 • konferenční materiály
 • občerstvení formou bufetu
 • členství v CzBIM na období 1 rok

Uhrazení vložného proveďte prosím bezhotovostně převodem nejpozději do 29. října 2013 na základě údajů, které Vám zašleme e-mailem po Vaší registraci. Po připsání úhrady na účet sdružení obdržíte obratem daňový doklad. Vstupenka je přenositelná na náhradníka. Vstupenku "Standard" je možné zakoupit také v den konání konference přímo na místě.

Vložné

typ vstupenky výše složného
(uvedené ceny jsou včetně 21% DPH)

Místo akce - BIM Day 2013

Ballingův sál
budova Národní technické knihovny v Praze
Technická 6
Praha 6 - Dejvice

Nabídka pro partnery

Podpořte akci občanského sdružení Odborná rada pro BIM, tím že přijdete!

Zajistěte si účast pro vaši firmu a vaše zaměstnance. Pozvěte na akci též vaše partnery, subdodavatele a spolupracující subjekty. Vstupenky lze výhodně zakoupit formou hromadné objednávky (sleva 10% již od 3 vstupenek) jedním subjektem.

Při odběru 5 a více vstupenek bude navíc, jako poděkování za projevenou podporu, firma komunikována firemním logem v rámci propagačních materiálů ke konferenci a slovním poděkováním na pozici "Konferenci BIM Day 2013 podpořili".

Zvýhodněné ceny vstupenek

Počet Kč / Ks Sleva % Sleva / Ks Kč / Ks Cena celkem po slevě Plná cena celkem Ušetříte
3 3 000 Kč 10% 300 Kč 2 700 Kč 8 100 Kč 9 000 Kč 900 Kč
6 3 000 Kč 15% 450 Kč 2 550 Kč 15 300 Kč 18 000 Kč 2 700 Kč
9 3 000 Kč 20% 600 Kč 2 400 Kč 21 600 Kč 27 000 Kč 5 400 Kč
11 3 000 Kč 25% 750 Kč 2 250 Kč 24 750 Kč 33 000 Kč 8 250 Kč
14 3 000 Kč 30% 900 Kč 2 100 Kč 29 400 Kč 42 000 Kč 12 600 Kč
16 3 000 Kč 35% 1 050 Kč 1 950 Kč 31 200 Kč 48 000 Kč 16 800 Kč
18 3 000 Kč 40% 1 200 Kč 1 800 Kč 32 400 Kč 54 000 Kč 21 600 Kč

Kontakty na organizátory konference

Kontakt pro média:

Ing. arch. Petr Vaněk

vanek@czbim.org

mobil: +420 775 600 956
pevná: +420 224 357 103

Poštovní adresa:

Odborná rada pro BIM
budova Fakulty stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7
166 29 Praha 6 - Dejvice
Czech Republic