Standardizace negrafických informací 3D modelu

SNIM (Standard Negrafických Informací 3D Modelu) má ambici stát se slovníkem českého stavebnictví. Prostředkem jasné komunikace mezi všemi stranami zainteresovanými v procesu návrhu, realizace a správy stavebního díla.

SNIM je datovým standardem a zároveň třídící systém, neboť k praktickému použití tohoto standardu v rámci BIM projektu je třeba obojího, vzájemně pevně propojeného. Cílem SNIM je tedy identifikovat jednotlivé základní stavební kameny každého stavebního díla a těmto Stavebním Prvkům přidělit parametry. Tyto hodnoty je třeba znát v určitých stupních vývoje projektu, abychom jej mohli bezpečně realizovat.

Stránky https://snim.czbim.org/ jsou určeny těm, kteří chtějí SNIM aktivně využívat ve svých projektech. SNIM může být součástí BEP dokumentu a může sloužit k třídění prvků modelu a definici informační náplně BIM modelu. Základní informační část obsahuje datový standard a třídící systém, který je možné exportovat do formátu XLS. K dispozici je i manuál, který detailně popisuje konstrukci tvorby třídícího systému, zacházení s datovým standardu a další informace o použití SNIM v praxi.

Pokud byste chtěli aktivně participovat na tvorbě portálu, můžete nás kontaktovat s náměty na adrese snim@czbim.org.